Paieška Auga mažalapės liepos, šlamės ir beržai

Auga mažalapės liepos, šlamės ir beržai

Vytautas STACEVIČIUS

 

VĮ Veisiejų miškų urėdijos Krosnos  girininkijoje, Papartėlių miške (kv. 70) pasodinti bandomieji karpotojo beržo želdiniai. Tai sodinama turint tikslą ateityje veisti tik našius beržo medynus. Jiems paaugus, nuo geriausių medžių bus imamos šakelės skiepijimui ir įveisiamos sėklinės plantacijos. Dabar sodinami medeliai išauginti iš sėklų, surinktų nuo našiausių medžių Latvijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Sodinukai išauginti Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos medelyne (Lietuvos miškų instituto rekomendacijomis bei rūpesčiu - gavo sėklas).

Sodinimui vadovavo Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos viršininko pavaduotojas dr. Vidmantas Verbyla.

Veisiejų miškų urėdijoje skiriamas didelis dėmesys miško sėklininkystei. Paprastosios pušies sėklas renkame tik sėklinėje plantacijoje, esančioje Ančios girininkijoje (viena didžiausių plantacijų šalyje).

Pernai pirmieji respublikoje Veisiejų miškininkai įveisė mažalapės liepos sėklinę plantaciją (Krosnos girininkijoje). Esama urėdijoje nemažų plotų sėklinių medynų bei genetinių draustinių. Visa tai daroma, kad ateityje miškai būtų dar gražesni, dar našesni.


Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"