Paieška Miškas ir mes

Miškas ir mes

Lina BRAZAITIENĖ

Lapių pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui

 

2008 m. kovo 27 d. Lapių pagrindinėje mokykloje vyko respublikinė Jaunųjų miško bičiulių sambūrio konferencija „Miškas ir mes“. Tai jau trečiasis panašaus pobūdžio renginys mokykloje, kurį organizuoja biologijos mokytoja ekspertė Rasa Stankienė. Šiais metais dalyvių geografija ypač išsiplėtė – sulaukėme svečių ne tik iš kaimyninių Kauno rajono bei Kauno miesto mokyklų, o ir iš Tauragės, Anykščių rajonų.

Konferencijoje buvo perskaityti 25 pranešimai, paruoštos trys stendinės ekspozicijos. Stebino ne tik pranešimų gausa, o ir temų įvairovė. Įdomu buvo tai, kad mokinių darbai įrodė, jog kalbėti apie mišką galima ne tik per biologijos, bet ir per kitų dalykų pamokas – lietuvių kalbos, matematikos, užsienio kalbų, istorijos... Labai įvairus ir dalyvių amžius. Konferenciją pradėjo Lapių vaikų darželio tunto „Gandriukas“ nariai, pranešimus skaitė nuo pradinuko iki gimnazisto.

Džiugina suaugusiųjų dėmesys vaikams, jų ugdymui. Mokinių parengtų pranešimų atidžiai klausėsi Regina Lukoševičienė, Kauno r. savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotoja, Laimutė Jakaitienė, Lietuvos miškininkų sąjungos Jaunųjų miško bičiulių sambūrio tarybos narė, Juozas Jermalavičius, Kauno miškų urėdijos urėdas, Rimantas Stankus, Lapių seniūnijos seniūnas, gausus būrys Kauno miškų urėdijos bei Dubravos eksperimentinės mokomosios miškų urėdijos miškininkų, kitų svečių.

Ši konferencija – dar vienas žingsnelis ugdant mokinių socialines kompetencijas, požiūrį į juos supančią aplinką, jos saugojimą ir puoselėjimą.

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"