Paieška Suoš Lietuvos vardą ąžuolai…

Suoš Lietuvos vardą ąžuolai

Ramygaloje pasodintas dešimtasis tūkstančio ąžuolų parkas, skirtas Lietuvos tūkstantmečio vardui įprasminti

Augustas UKTVERIS

 

Miškininkas, garsus visuomenės veikėjas prof. Povilas Matulionis: „Tauta neverta savo žemės, savo Tėvynės, jei savo darbais dar labiau pagražintos nepaliktų jos ainiams.“

 

2008 04 18 Ramygaloje, kaip jau rašėme „Žaliojo pasaulio“ 14-ame numeryje („Darykite gerus darbus“) buvo žalia. Ne vien nuo nubundančios gamtos rūbo, o ir nuo daugiau nei 200 jaunųjų miško bičiulių žaliųjų kepuraičių. Moksleiviai (o su jais – ir pedagogai) sodinti paskutiniojo ąžuolyno Lietuvos tūkstantmečiui įprasminti atvyko iš  Panevėžio miesto, Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Rokiškio rajonų mokyklų.

Gausiam jaunųjų miško bičiulių būrui į pagalbą atėjo ir Ramygalos bendruomenės žmonės. Veiklą koordinavo, esmines lėšas skyrė Panevėžio, Biržų, Kupiškio ir Rokiškio miškų urėdijos. Talkino ir  Panevėžio rajono bei apskrities valdžia.
... Gausybė žmonių susirinko į ąžuolyno sodinimą. Tarsi Ramygaloje būtų tądien patys didžiausi atlaidai. Eisena nusidriekė nuo Ramygalos gimnazijos iki pat medelių sodinimo vietos, esančios tarp miestelio Švento Jono Krikštytojo bažnyčios ir „Via Baltica“ magistralės. Talkininkus žvalino  pučiamųjų instrumentų orkestras „Panevėžio garsas“.

... Lietuvos jaunųjų miško bičiulių sambūrio rėmimo tarybos pirmininkas, šalies Generalinės miškų urėdijos Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vedėjas Petras Kanapienis netruko kopti į pakylą:

„Pasodinsime dar vieną tūkstantį ąžuoliukų, įprasmindami Lietuvos vardo tūkstantmetį. Ta idėja kilo lygiai prieš 10 metų. Pirmąjį parką sodinome ties Kauno-Jonavos rajonų riba. Simboliška, kad dešimtasis ąžuolynas atsiras prie kelio „Via Baltica“, t.y. prie kelio, vedančio į Europą. Puiku, kad per 6000 šalies jaunųjų miško bičiulių nuėjo tokį gražų kelią.

Malonu šiandien čia matyti ir garbingus rėmėjus, garbingus svečius: Seimo pirmininko pavaduotoją Alfredą Pekeliūną, žemės ūkio ministrę Kazimirą Prunskienę, J.E. Panevėžio vyskupą Joną Kaunecką, Švietimo ir mokslo ministerijos atstoves Aušrą Birietienę ir Dalią Šiaulytienę... Gražiai organizavo renginį Panevėžio apskrities viršininkė Gema Imbrasienė, Panevėžio r. meras Povilas Žagunis, Panevėžio, Biržų, Kupškio, Rokiškio miškų urėdijų urėdai, kiti garbingi renginio organizatoriai ar svečiai, Ramygalos bendruomenės gausus būrys.“

Seimo pirmininko pavaduotojas Alfredas Pekeliūnas, kaipo kraštietis, paakino, jog „Ramygala yra toji vieta, kur bus šiandien pasodinti paskutinioji 1000 ąžuolų giraitė“. Ir kartu kreipėsi į Ramygalos bendruomenę, prašydamas, kad ąžuoliukai kuo greičiau čia suvešėtų, kad nė vieno nebūtų nulaužto. (Matant, jog ąžuoliukai buvo sodinami ir kokioms bulvėms jau skirtoje greta sodybos esančioje žemėje, kreipimasis į Ramygalos žmones yra suvis suprantamas.) Alfredas Pekeliūnas pakvietė į sceną Justiną Lukoševičiūtę, Panevėžio J.Miltinio mokyklos atstovę, kaipo aktyvią jaunąją miško bičiulę, kuriai įteikė Seimo proginį medalį ir rašiklį.

Žemės ūkio ministrė prof. Kazimira Danutė Prunskienė:

„Man smagu čia būti ir žinoti, jog yra gerbiamas ne vien Lietuvos tūkstantmetis, o ir ąžuolai. Noriu palinkėti jauniesiems miško bičiuliams augti ir stiprėti kartu su ąžuolais.

Važiuodama čia, kaipo žemės ūkio ministrė, vartydama savuosius raštus dar kartą įsitikinau, jog Panevėžio apskritis yra viena stipriausių, į kurią ateina šeštadalis (o ne dešimtadalis) ES paramos lėšų kaimo plėtrai. O Panevėžio rajonas šioje srityje net yra lyderis visoje Lietuvoje, per metus vien per Žemės ūkio ministerijos programas gaunantis po 70 mln. Lt.“

Po tokių žemės ūkio ministrės žodžių ramygaliečiams, kurie tikrai nenusigręžė nuo esminės šventės, liko tik ploti. O Kazimirai Prunskienei - šalies jaunųjų miško bičiulių vadovui Petrui Kanapiniui įteikti simbolinę dovaną, o vaikams - saldumynų.

Jonas Kauneckas, Panevėžio vyskupas, atsiprašęs, jog nėra vyskupiškai apsirengęs, kalbėjo:

„Noriu paprašyti Dievo palaimos, kad medelių sodinimas ir šitoji vieta, kaip ir jūsų gyvenimai, būtų laimingi. Viešpatie Dieve, tu liepei užkariauti Žemę ir nešti vaisių. Mes vykdome šitą darbą sodindami medžius, gėles ir norime, kad šis grožis puoštų žmogaus gyvenimą. Stiprink, Dieve, šiuos jaunus žmones, šio renginio organizatorius, visą Lietuvą, laimink šią vietą, kad visi čia jaustųsi smagūs ir laimingi.“

Gema Imbrasienė, Panevėžio apskrities viršininkė:

„Noriu tikėti, jog šita jaunųjų miško bičiulių dovana Ramygalai bus tikrai gražiai vertinama. Juk toks parkas yra vienintelis Panevėžio apskrityje.“

Povilas Žagunis, Panevėžio rajono meras:

„Šitas tūkstantis ąžuolų žaliuos Ramygaloje, vietoje, kuri garsėja nuostabiais ir nuoširdžiais žmonėmis. Ir po kurio laiko tiek parką sodinusieji, tiek kiti žmonės tegu sustoja čia, tegu grožisi žaliuojančiais ąžuolais, kuriais paminime Lietuvos tūkstantmečio vardą.“

Aušra Birietienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Vaikų ir jaunimo socializacijos skyriaus vyresnioji specialistė:

„Šiandien, ko gero, čia visiems susirinkusiems jauniesiems miško bičiuliams yra viena iš svarbiausių gyvenimo pamokų. Norėtųsi, kad šioji pamoka Ramygaloje nesibaigtų. Juk kiekvienas grįžęs namo gali pasodinti bent po vieną medelį. Sau, savo šeimai, savo Tėvynei.“

... Po oficialių kalbų į aikštelę buvo įnešta jaunųjų miško bičiulių vėliava, į dangų paleisti įvairiaspalviai balionai, uždegtas laužas. Prie jo gražiai šoko Panevėžio r. Paįstrio kultūros centro tautinių šokių kolektyvo merginos. Paįstrio kultūros centro meno vadovė Nijolė Vidžiūtė sakė, jog šešios šokėjos - Jurinta Kvietkauskaitė, Renata Karsabitavičiūtė, Aira Valkūnaitė, Deimantė Belousovaitė, Jolita Janukaitytė, Živilė Murnikaitė  (J.Zikaro vidurinės mokyklos moksleivės) atliko šokį „Dek ugnie..“ (Laimutės Kisielienės choreografija), skirtas ugniai. Kuri turėtų, tikėkimės, apeiti garbiu lanku bet kokį ąžuolyną...  

O šio būsimojo ąžuolyno projektuotojas, žinomas kraštovaizdžio architektas Alvydas Mituzas tądien sakė, jog yra simboliška, kai dešimtasis ąžuolynas atsiranda apgyvendintoje teritorijoje, greta judraus kelio.

„Jei jau ir nebeliks kur kokiam ąžuoliukui vietos, Ramygaloje vietos juk atsiras, papildant jau pasodintą ąžuolyną. Šiame ąžuolyne yra numatyta erdvė, kurioje turės rastis pavėsinė. Vyks, tikiuosi, edukaciniai užsiėmimai, vyks čia ramygaliečių (ir ne vien jų) sueigos“, - kalbėjo Alvydas Mituzas.

... Įnešama šalies jaunųjų miško bičiulių vėliava, pristatomi patys jaunieji miško bičiuliai. Atėjo metas papustyti delnus, imtis kastuvų, pasklisti ąžuolėlių sodinimui. Darbo tądien būta ne tiek daug, nes Panevėžio miškų urėdijos žmonės, vadovaujami urėdo Daugirdo Lukoševičiaus, jau buvo išgremžę duobutes, tad liko tik „įkurdinti“ medelius.

...Plačiai pasklido talkininkai. Ne vien jaunieji miško bičiuliai. Nors šių eilučių autoriui teko dalyvauti aštuoniose (iš dešimties) tokių talkų, tačiau niekur nebūta jose tiek vietos žmonių.

„Čia bus mūsų parkas, kodėl mes toje talkoje neturėtume dalyvauti...“, - sakė kalbinamos Ramygalos gyventojos, grįžtančios pasodinusios savuosius medelius.

Sutikau toje šventėje ir Panevėžio gamtos mokyklos metodinio skyriaus vadovę Rimą Ivanauskienę, kuri suskubo pristatyti Europos savanorių tarnybos savanorį iš Prancūzijos, tačiau ne prancūzą, o baskų tautybės atstovą Nikolas Dessolain. Vaikinui, nors ir žiemiškai apsirengusiam, visai patiko pavasarinis sambūris Lietuvoje.

...Kiek ilgėliau pasikalbame su Lelija Klimavičiene, Subačiaus gimnazijos jaunųjų miško bičiulių būrelio „Jovaras“ vadove, bei Aldona Kavoliūniene, Adomynės pagrindinės mokyklos JMB būrelio vadove, biologijos-chemijos mokytoja. Jų auklėtiniai džiaugėsi, jog iš tikro pateko į gražią šventę...

Greta medelį sodino ir Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos (vadovas Gediminas Ilgūnas) atstovė Vida Kaunienė, sakiusi, jog tai yra viena gražiausių ar prasmingiausių jos kada regėtų švenčių. 

.. Prie tautodailininko Rimanto Zinkevičiaus sukurtojo stogastulpio įbetonuojama simbolinė kapsulė, su audekle įrašytais žodžiais.

Atsiradusio Lietuvos tūkstantmečio ąžuolų parko globa susirinkusiųjų patikima ir Ramygalos klebonui Edmundui Rinkevičiui:

„Noriu kiek pakalbėti apie Ramygalos vardą. Remi reiškia sugrįžimą, ąžuolų sugrįžimą. Sugrįžimą į savo kraštą žmonių, kurie yra kur nors išvykę, tačiau nori čia, toje žemėje, tame parke, pasodinti ąžuolą. Ir priminti apie savo buvimą. O kartu ir nusifotografuoti prie šio gražaus stogastulpio.

Šiame parke yra daug žalčių. Žaltys - tarsi simboliai senobinių lietuvių. Gal todėl ir šiame stogastulpyje yra pavaizduotas žaltys. Tarsi atsigręžiant pagonybės Lietuvoje link, tarsi jungiant skirtingas epochas. Tegu bus tai jungties, ramybės ir sugrįžimų parkas.“

... Lietuvos jaunųjų miško bičiulių sambūrio rėmimo tarybos pirmininko pavaduotojas Kazys Patiejūnas perskaito naujojo ąžuolų parko perdavimo aktą:

„Mes Panevėžio miesto, Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio rajonų jaunieji miško bičiuliai 2008 metų balandžio 18 d. Panevėžio rajone, Ramygalos mieste, prie „Via Baltica“ kelio pasodintą Panevėžio apskrities jaunųjų miško bičiulių tūkstančio ąžuolų parką, skirtą Lietuvos vardo tūkstantmečiui įprasminti, perduodame Panevėžio apskrities bendruomenei. Tegul šie ąžuoliukai užauga ąžuolais galiūnais, tegul ąžuolo jėga ir didybė stiprina kiekvieną žmogaus gyvenimo dieną.

Panevėžio apskrities jaunųjų miško bičiulių vardu šį aktą pasirašo: Eglė Lapeikytė, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos jaunųjų miško bičiulių būrelio narė; Justinas Mikėnas, Panevėžio „Ąžuolo“ vidurinės mokyklos jaunųjų miško bičiulių būrelio „Miško meistreliai“ narys; Ugnė Muraškaitė, Obelių vaikų globos namų jaunųjų miško bičiulių būrelio „Adatynas“ narė; Deivydas Pocius, Biržų „Kaštonų“ pagrindinės mokyklos jaunųjų miško bičiulių būrelio „Jaunieji miškininkai“ narys.“

Šis perdavimo aktas perduotas Seimo pirmininko pavaduotojui Alfredui Pekeliūnui bei Panevėžio rajono savivaldybės merui Povilui Žaguniui.

Įteikiamos padėkos - aktyviausiems ir aktyviausiųjų - jauniesiems miško bičiuliams: Deividui Pociui, Biržų „Kaštonų“ pagrindinė mokykla; Ievai Šukytei, Panevėžio J. Miltinio vid. mokykla; Justinui Mikėnui, Panevėžio „Ąžuolo“ vidurinė mokykla; Eglei Lapeikytei, Kupiško L.Stuokos-Gucevičiaus gimnazija; Ugnei Muraškaitei, Obelių vidurinė mokykla ir kitiems aktyviems moksleiviams.  

Dešimties tūkstančio ąžuolų ąžuolynų parkų sodinimo baigmės Lietuvos apskrityse raštą perskaito Tauragės r. Žygaičių gimnazijos jaunųjų miško bičiulių būrelio „Skroblas“ pirmininkė, geriausia šalies 2006 metų jaunoji miško bičiulė Indrė Stašinskaitė ir buvusi Švenčionėlių gimnazijos mokyklinės girininkijos „Želmenėlis“ narė, išeivijos miškininko Jono Žebrausko premijos laureatė Gintarė Grašytė.

... Baigiantis šventei Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas prof. Edvardas Riešas taipogi kalbėjo tarsi simboliškai:

„Sodinant šiuos ąžuolus buvo beriama gėrio ir meilės artimui ir gamtai sėklos savose širdyse. Gal po to kažkas taps ir ministrais, kurie norės atvažiuoti į tokias žmogaus ir gamtos darną simbolizuojančias šventes.“

Pridursime, jog aplinkosaugos šulų šioje baigiamojoje tautos ir gamtos darną įprasminančioje bei dešimties metų veiklą vainikuojančioje šventėje nebuvo...  

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"