Paieška Ir šventė sparnuočiams, ir pagarba motinai Žemei...

Ir šventė sparnuočiams, ir pagarba motinai Žemei...

Saulius TAMOŠIŪNAS

Varėnos „Ąžuolo“ vidurinės mokyklos biologijos-chemijos mokytojas

 

1906 metų balandžio 1 dieną buvo pasirašyta Tarptautinė paukščių apsaugos konvencija. Šią dieną visame pasaulyje skatinama supažindinti visuomenę su nykstančiais paukščiais, kelti inkilus.

Jau 1922 m. gamtos, o ypač paukščių apsaugos Lietuvoje propaguotojas profesorius Tadas Ivanauskas pradėjo organizuoti paukščių globos akcijas. Šventės metu buvo organizuojamos pažintinės išvykos į gamtą, keliami inkilai, gandralizdžiai, skaitomos paskaitos apie paukščius bei visos gyvosios gamtos gyvenimą, rengiamos iškylos, karnavalai, eitynės. Jose aktyviai dalyvavo mokyklų jaunimas, jaunieji ūkininkai ir ypač aktyviai įsijungė Lietuvai pagražinti draugija.

Dabar Lietuvoje ši šventė neretai švenčiama kovo pabaigoje. Lietuvos ornitologų draugija kasmet paskutinį kovo dešimtadienį organizuoja Paukščių dienas, kurių metu visi norintys ir besidomintys sparnuočių gyvenimu stebi paukščius, susipažįsta su jų gyvenimu ar kelia jiems inkilus.

Kovo 28 dieną Varėnos „Ąžuolo“ vidurinės mokyklos gamtotyros klubo „Eureka“ nariai Marcinkonių lankytojų centro liaudies amatų patalpose sukalė 25 vnt. inkilų, skirtų miško paukščiams, prie sukaltų inkilų pritvirtino metalinius kablius. Klubo narių sukaltų inkilų stogeliai lengvai atsidaro, kad galėtume juos išvalyti. Šitaip paukščiams sukalti inkilai ilgiau tarnaus. Be to, juose išperėtus jauniklius bus galima žieduoti.

Inkilų ruošinius pagal matmenis paruošė Dzūkijos nacionalinio parko staliai, o medines lentas pateikė UAB „Amla“ savininkas Dainius Kiela. Mokiniai nuoširdžiai dėkoja už pagalbą. Tą pačią dieną klubo nariai lankytojų centre stebėjo dr.Eugenijaus Drobelio ir Jono Bilinsko sukurtą filmą „Erelių žemė“.

Balandžio 1 dieną Dzūkijos nacionalinio parko direkcija Margionyse suorganizavo Pasaulinės paukščių ir Žemės dienos šventę. Renginio metu Varėnos „Ąžuolo“ vidurinės mokyklos gamtotyros klubo „Eureka“ nariai, lydimi Emilio Tamošiūno, Dzūkijos nacionalinio parko vyr. specialisto informacijai, iškėlė sukaltus inkilus miško paukščiams prie Aklažerio, palei Zackagirio pažintinį taką. O šios mokyklos mokinės, vadovaujamos dailės mokytojos Linos Čenienės, iš šiaudų, šieno, žolynų padarė paukščius ir Baltų ženklus.

...Iš senų senovės mes paveldėjome unikalius ornamentus, kurie puošia audinius, mezginius, medžio drožinius, architektūrą. Kas tai per ženklai, ką jie reiškia? Ornamento atskiros dalys turėjo ir maginę reikšmę, saugodavo nuo blogų dvasių. Aušrinę-Ryto žvaigždę (etnografiškai – žvaigždutė) siuvinėdavo jaunos merginos ant savo drabužių. Lietuviškame ornamente labai dažna svastika. Tai vienas seniausių ženklų, sutinkamas ir kitose kultūrose - Ugnies, Perkūno kryžius, kurį naudojo kaip apsaugą nuo blogio. Deivės Laimos ženklas (etnografiškai – spygliukas) -  likimo deivės, moterų globėjos ženklas. Dažnas juostų ornamentas yra žaltys. Šį laužytos formos ženklą mitologai vadina Žalčio arba Mėnulio ženklu...

Prie paukščių ir simbolinių ženklų darymo aktyviai prisidėjo ir Dzūkijos nacionalinio parko darbuotojai: Lina Černiauskienė, Marcinkonių lankytojų centro vedėja; Dalia Blažulionytė, Dzūkijos nacionalinio parko kultūros paveldo skyriaus vedėja; Romas Norkūnas, DNP amatų meistras (su savo šeima). Mokinių ir profesionalių pagalbininkų sukurti paukščiai ir Baltų simboliniai ženklai papuošė Margionių klojimo teatrą. Šventės dalyviams dr. Eugenijus Drobelis, DNP direktoriaus pavaduotojas, surengė paukščių stebėjimo ir jų pažinimo žygį Margionių kaime. O dr. Mindaugas Lapelė, DNP Gamtos paveldo skyriaus vedėjas, pasakojo apie titnagą, pavasario požymius, atgimstančią žemę... Renginio dalyviai buvo pavaišinti skania sriuba, išvirta ant laužo ugnies (išvirė Jonas Bajoriūnas, DNP Marcinkonių etnografinio muziejaus vedėjas).

Šventė baigta skambiomis Margionių kaimo dainininkių dainomis apie Žemę, paukščius, darbus. Labai gražiai derėjo ir Varėnos „Ąžuolo“ vidurinės mokyklos devintokių Žydrūnės Mortūnaitės ir Ugnės Černiauskaitės atlikta daina „Čiulba ulba“...

Renginio dalyviai nuoširdžiai dėkoja Dzūkijos nacionalinio parko darbuotojams už nuoširdų priėmimą, gerą renginio organizavimą. Smagu buvo visiems patyrus malonius įspūdžius atbundančioje gamtoje.

 

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"