Paieška Daugiausia pasodinta eglaičių

Daugiausia pasodinta eglaičių

 

Šiųmečiam miškasodžiui Joniškio miškų urėdijoje sąlygos buvo neblogos. Pirmiausia šie darbai buvo pradėti Satkūnų ir Beržėnų girininkijose. Mišką sodino kelių individualių miško ruošos įmonių, laimėjusių konkursą, žmonės.

Pasak Joniškio miškų urėdijos urėdo pavaduotojo Jono Čepaičio, iš viso šįmet urėdija yra numačiusi atkurti 223,5 ha miško ir dar 10-tyje hektarų jį įveisti. Satkūnų girininkijoje sužaliuos 21 ha, Skaistgirio – 26 ha, Beržėnų – 23 ha, Žagarės – 12 ha naujo miško. O Mikaičių girininkija daugiausia naujo miško įveis miškų ūkiui netinkamuose plotuose – miško aikštėse, buvusiose pievose.

Joniškio rajono miškuose šį pavasarį iš viso jau pasodinta 560 tūkst. vienetų įvairių rūšių medžių. Daugiausia – apie 350 tūkst. vienetų – eglaičių, taip pat – po 70 tūkst. vienetų ąžuoliukų ir juodalksnių, apie 40 tūkst. vnt. berželių, šiek tiek mažiau – pušaičių, klevų, liepų ir įvairių rūšių krūmų. Visi urėdijos reikmėms skirti sodmenys išauginti savo daigyno-medelyno sėjomainos laukuose Daunoravos miške ir Beržininkų kaime. Taip pat nemažai jų parduota ir privačių miškų savininkams. Daigyne-medelyne įvairių želdinių, tarp jų ir dekoratyvinių krūmų, savų sodybų aplinkai papuošti mielai įsigyja ir Joniškio bei aplinkinių rajonų gyventojai. Beje, šį pavasarį, pasak Medelyno viršininko Broniaus Steponavičiaus, užsukančiųjų į medelyną buvo kaip niekad daug.

Visą balandį medelyne-daigyne buvo pats darbų įkarštis. Čia plušo ne tik patys medelyno-daigyno darbuotojai, bet ir sezoniniai darbininkai bei 20 Joniškio darbo biržos nukreiptų žmonių. Jie iškasinėjo miškui veisti būtinus sodmenis ir persodinėjo dvimečių eglaičių daigus. Tam, kad po dvejų metų iš jų išaugtų kokybiški sodmenys.

Šį pavasarį Joniškio miškų urėdija įsigijo ir naujos miškų technikos. Būtų galima paminėti, kad ir daniškas daigų persodinimo bei šaknų formavimo mašinas. „Iki šių metų pavasario daigyne-medelyne dirbo viena tokia lietuviška mašina. Kadangi dabar turėsime dvi, darbo našumas bus didesnis“, – sakė J. Čepaitis.

 

Parengė Birutė ČIŽIENĖ
Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"