Paieška Mažųjų dovana žemelei

Mažųjų dovana žemelei

Lina POCHYLIENĖ

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

Suprasdamos ekologinio ugdymo svarbą patiems mažiausiems, siekdamos jų širdelėse pasėti meilės grūdą gamtai, Kauno lopšelio – darželio „Rokutis“ pedagogės Žemės dienai paminėti įstaigoje surengė keletą renginių. Juos vienijo bendras tikslas - žadinti ugdytinių poreikį domėtis gamtine aplinka, pajusti gamtos grožio ekologinę vertę, ugdytis ekologinį mąstymą per praktinę veiklą.

Grupėse apsilankė „Žemelė“, kuri perdavė vaikams savo norą - būti graži, švari, draugauti su žmogumi. Ugdytiniai dalyvavo tarptautinėje vaikų ir jaunimo gamtosaugos akcijoje „Aš noriu gyventi“, skirtoje miškų bei žolės saugojimo prevencijai. Darželio auklėtiniams organizuotas susitikimas su KTU dėstytoja, mūsų ugdytinio mama, Violeta Kauneliene, kuri vaikams suprantamai ir vaizdžiai papasakojo apie šiandienines žemės problemas bei jų priežastis ir padalino informacinę medžiagą ekologine tema.

Žemei skirtus renginius bei ekologinio mąstymo ugdymo pradmenis vainikavo darželio aplinkos tvarkymo akcija „Kad žemė gražesnė būtų“. Pagrindinės akcijos organizatorės - auklėtojos Lina Pochylienė, Lina Milienė.

Akcija prasidėjo teatralizuotu pagrindinių šventės personažų – gandro ir gandriuko - kvietimu įsijungti visiems į skelbiamą akciją, iš anksto pasirūpinant tinkama apranga bei įrankiais. Auklėtojos grupėse su vaikais aptarė būsimą akciją, o kitą dieną visi šurmuliuodami susirinkome darželio kieme ir kibome į darbus po skanduotės:

Viens-du-trys, viens-du-trys,

Esame darbštus būrys.

Šiukšles rinksim ir rūšiuosim,

Mes darželio gamtą puošim.

Viens-du-trys, viens-du-trys,

Mes darbštus vaikų būrys.

Didelėje mūsų darželio, įsikūrusio prie vaizdingo draustinio šlaito, teritorijoje veiklos niekam nepristigo: patys tvarkėme sveikatingumo takelį, smėlio dėžes, grėbėme lapus, gydėme medelių žaizdas, rinkome šiukšles, kartu aptardami – kaip jos vis tik atsirado mūsų teritorijoje. Kadangi į darželio teritoriją vis užsuka įvairaus amžiaus vaikai ir jaunimas ir kartais palieka nemalonius pėdsakus. Baigdami talką rūšiavome surinktas šiukšles. Visi sužinojome, kiek laiko jos lieka nesuirę žemėje: popierius – 2 metai, konservų dėžutės – 90 metų, plastiko pakuotės – 200 metų, stiklainiai, buteliai – 900 metų.

Vaikai dirbo labai nuoširdžiai ir į grupes grįžo kupini įspūdžių, kuriais ir pasidalino su draugais, auklėtojomis.

*  *  *

Štai keletas priešmokyklinės grupės vaikų minčių.

...Labiausiai patiko lapus grėblioti, tai patiks medžiams ir vabalėliams. Vargau, bet vis tiek dirbau...

...Mes užtepėme ąžuolo žaizdas, jis mums atsidėkos – duos mums stiprybės, stiprių smegenų protauti...

...Man taip patiko, - aš pirmą kartą rinkau šiukšles, sužinojau, kad reikia jas išrūšiuoti...

O Simonas tarsi apibendrino visų mūsų darbų prasmę: „Žmogau, nešiukšlink žemelės! Kai tvarkėme, aš džiaugiausi, kad kitiems žmonėms bus gražu“.

Vaikai pateikė ir pasiūlymus darželio teritorijos tvarkos išsaugojimui: reikia pastatyti draudžiantį šiukšlinti ženklą; pasikalbėti su darželio teritorijos „svečiais“; pastatyti daugiau šiukšliadėžių; darželyje turėti savo šuniuką - sargą...

Tuo mūsų akcija nesibaigė. Talkos įspūdžius vaikai išreiškia piešiniuose. Auklėtojos užrašė vaikų žodžius, kurie, kartu su iliustracijomis, atsidurs kataloge „Dovana žemelei“.

... Žmogaus savastimi dažniausiai tampa tai, kas jam tinkamu laiku bei būdais perduodama dar vaikystėje. Tikimės, kad vaikų išgirstos mintys, patirti įspūdžiai taps gražia pamoka ekologinio ugdymo plotmėje.

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"