Paieška Oš istorinė giraitė

Oš istorinė giraitė

Pavasarinių darbų baigiamasis akordas Telšių miškų urėdijoje

Bronislovas BANYS

VĮ Telšių miškų urėdijos urėdas

 

... Nuo seno tikėta, kad ąžuolai, praeities girių išminčiai seneliai, kilmingai ošia, kalbina žmones savuoju šnarėjimu. Tarytum perteikdami šventą miškų ramybės dvasią. Ąžuolynus pagonys (prigimtinės religijos atstovai), mūsų bočiai vadino šventais, kirvio neliečiamais. Pasak Simono Daukanto, į šventąsias girias be žynio leidimo niekas negalėjo įžengti.

... Įprasminant visus pavasarį nuveiktus darbus, 2008 m. balandžio 30 dieną VĮ Telšių miškų urėdijos Pagermantės miške (Gadūnavo seniūnija, Paragų kaimas - senasis Telšių miškų urėdijos medelynas) vyko Lietuvos valstybės atkūrimo devyniasdešimtmečio giraitės sodinimo talka.

Sueigoje dalyvavo LR Seimo nariai, Telšių apskrities viršininko administracijos, Telšių, Plungės, Mažeikių, Rietavo rajonų savivaldybių vadovai ir darbuotojai, jaunųjų miško bičiulių būrelių nariai (moksleiviai), klubo „LIONS“ nariai ir daugelis kitų institucijų, įstaigų darbuotojų bei Telšių miesto ir rajono bendruomenių atstovai.

... Smagi muzika ir truputis lietaus talkininkams nesutrukdė imtis kastuvų. Prie darbo palinkusieji Lietuvos valstybės atkūrimo devyniasdešimtmečio giraitėje pasodino 4000 medelių. Devyniasdešimtmečio sukaktį simbolizuoja puslankio forma pasodinti devyni ąžuolai – po vieną kiekvienam dešimtmečiui.

... Ąžuolus pasodintoje giraitėje puslankiu juosia gudobelės. Sedulų juostos, vedančios ąžuolų link, imituoja saulės spindulius.

Visi sodinimo dalyviai pasirašinėjo šiai progai sudarytame sąraše. O dalyvių būta iš tiesų daug - net 163.

Po sodinimo Giraitėje atidengtas tautodailininko Stepono Kamino stogastulpis, įprasminantis įvykusią talką. Šalia įleista kapsulė su žinute ir dalyvių parašais ateinančioms kartoms.

... Netrukus talkos dalyviai prisipūtė šimtus balionų, simbolizuojančių Lietuvos trispalvę, ir nekantraudami laukė renginio vainikuojančio momento, nuotraukos iš skrendančio lėktuvo...

*  *  *

VĮ Telšių miškų urėdija 2008 m. pavasarį atkūrė 220 ha ir naujai įveisė 110 ha miškų. Pasodinta daugiau nei 1300000 vnt. sodinukų.

Urėdijos medelynas privačių miškų savininkams pardavė apie 500 tūkst. vnt. miško sodmenų.

Suorganizuotos 4 miško sodinimo talkos, kurių metu apsodinta 5,7 ha miško, o tam panaudota apie 20 tūkst. miško sodmenų.

Pavasarį nuo šiukšlių išvalyta 47 ha (35 tūkst. ha miško teritorijoje).

Sutvarkyti rekreaciniai objektai: 6 stovyklavietės, 3 pažintiniai takai, 2 apžvalgos aikštelės, 2 rekreaciniai takai, 3 poilsiavietės ir 2 atokvėpio vietos.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"