Paieška Susidorojimas?..

Susidorojimas?..

                                                                                   

Š.m. birželio 18 d. (trečiadienį) Lietuvos žaliųjų judėjimas prie LR Seimo rengia nesankcionuotą palaikymo akciją, kurios tikslas – palaikyti sąžiningus ir principingus Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos pareigūnus, prieš kuriuos valstybės vardu pradėta šmeižto ir susidorojimo kampanija. Akcijos pradžia 10 val.

Tą pačią dieną 11.00 val. įvyks bendras Seimo Aplinkos apsaugos ir Audito komitetų posėdis, kuriame bus svarstomi Kuršių nerijos bendruomenės skundai. Posėdyje dalyvaus Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorė R. Baškytė ir Kuršių nerijos nacionalinio parko direktorė A. Stancikienė.

 

Dėl Lietuvos valstybės vardu vykdomo susidorojimo su valstybinės saugomų teritorijų sistemos pareigūnais

 

Valstybės saugomos teritorijos – tai gamtiniu ir kultūriniu požiūriais vertingiausios šalies teritorijos, kurių apsauga ir priežiūra patikėta Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai (VSTT) prie Aplinkos ministerijos. Tarnybos pareigūnų pastangos vienodai taikyti įstatymų reikalavimus visiems be išimties piliečiams, nuolat sukelia įtakingų ir turtingų asmenų, norinčių įsikurti saugomose teritorijose, tačiau nenorinčių paisyti teisės aktų reikalavimų, nepasitenkinimą. VSTT 2005 m. rugpjūčio mėn. Kuršių nerijoje surengto patikrinimo metu nustatyta daug, su statybomis susijusių, grubių pažeidimų. Atsižvelgdama į susidariusią situaciją, VSTT sugriežtino statybų saugomose teritorijose kontrolę, taip pat kreipėsi į Prokuratūrą, o pastaroji kreipėsi į teismus dėl neteisėtų statybų Kuršių nerijoje ir kitose saugomose teritorijose. Įtakingi, galingi ir turtingi taip pat pakilo į kovą už savavališkai sau priskirtą išskirtinę teisę – nepaisyti įstatymų.

Pasitelkus grupę Seimo narių ir Konstitucinį teismą, buvo bandoma įrodyti, kad statybas saugomose teritorijose ribojantys įstatymai prieštarauja Konstitucijai, o  Vyriausybės patvirtintas Neringos generalinis planas yra neteisėtas. Konstituciniam teismui priėmus visai priešingus sprendimus, prieš  VSTT pareigūnus pradėtas gerai organizuotas puolimas, siekiant destabilizuoti padėtį  visoje valstybinėje saugomų teritorijų sistemoje ir pašalinti “nesukalbamus” pareigūnus iš pareigų.  Iš dalies šis tikslas jau pasiektas, nes VSTT ir valstybinių parkų direkcijų darbą trikdo tvyranti nuolatinė nervinė įtampa, kurios neatlaikę darbą palieka specialistai. Taip pat galutinai pakirstas pareigūnų pasitikėjimas valstybe, kuri turėtų ginti sąžiningus ir principingus pareigūnus.

 

Metodai ir priemonės naudojami Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos pareigūnų įbauginimui ir pažeminimui:

 

 1. Paėjusių metų vasarą VSTT direktorei R. Baškytei Klaipėdos apylinkės prokuroras S. Stulpinas inicijavo ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje. Kaltinimai nepasitvirtino, tačiau paaiškėjo, kad pats prokuroras turi interesų Pajūrio regioniniame parke.
 2. Vėliau prasidėjo skundų ir tikrinimų maratonas. Skundus dažniausiai rašo anonimai ir asmenys, turintys interesų ar pažeidę statybų tvarką Kuršių nerijos nacionaliniame parke. Skundai yra tendencingi, jų turinys kartojasi, o kaltinimai pareigūnams nepasitvirtina.  Tačiau valstybinės institucijos uoliai ir daug kartų tiria tų pačių asmenų bei anoniminius, anksčiau jau nepasitvirtinusius, skundus. Kuršių nerijos nacionalinio parko direktorė A. Stancikienė įskųsta apie 40 kartų.
 3. Skundai rašomi Prezidentui, Premjerui, Seimo nariams, Generalinei prokuratūrai, Specialiųjų tyrimų tarnybai, Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, Seimo kontrolierių įstaigai, Valstybės kontrolei. Galiausiai A. Stancikienė apskųsta Vaikų teisių apsaugos kontrolieriaus tarnybai dėl nuosavų vaikų nuodijimo smalkėmis ir kankinimo. Dėl to A. Stancikienės šeimą ne kartą tikrino Priešgaisrinė apsauga, mokyklos atstovai.
 4. Nerandant prie ko prikibti, skundų gausą bandoma pateikti kaip įrodymą, jog saugomų teritorijų pareigūnai nesugeba dirbti, nemoka bendrauti su vietiniais gyventojais. Akivaizdu, kad skundai yra pabrėžtinai uoliai tiriami, o jų rašymas sąmoningai skatinamas.
 5. Pareigūnų persekiojimo procese aktyviai dalyvauja ir Seimo nariai - jie atlieka savotišką moderatorių vaidmenį, kurie sukuria intrigą ir palaiko įtampą, neleisdami dirbtinai sukeltam konfliktui užgesti: Seimo Audito komiteto pirmininkas A. Skardžius periodiškai suorganizuoja Seimo narių išvykas į Neringą menamiems pažeidimams tirti, Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojas G. Jakavonis nevengia viešai pareikšti, kad saugomų teritorijų pareigūnai su vietiniais gyventojais elgiasi kaip su aborigenais, o KNNP direktorę A. Stancikienę palygino su stribe.
 6. Iš vienos pusės saugomų teritorijų pareigūnams priekaištaujama dėl per griežtos kontrolės, o iš kitos pusės – VSTT direktorei R. Baškytei ir 13 – ai valstybinių parkų direktorių  inicijuotos nuobaudų skyrimo procedūros dėl, neva, nepakankamai griežtos kontrolės. Tai jau panašu į kolektyvinę bausmę.
 7. Niekaip negalėdami pašalinti iš pareigų VSTT direktorės R. Baškytės ir KNNP direktorės A. Stancikienės, oponentai daro joms visapusišką ir nuolatinį psichologinį spaudimą, nesidrovėdami šias garbingas pareigūnes įžeidinėti ir žeminti asmeniskai (Seimo narys G. Jakavonis įvairių pasitarimų metu reiškia niekuo nepagrįstus kaltinimus R. Baškytei, A. Skardžius A. Stancikienei pasiūlė surinkti šiukšles prie Zujevo vagonėlio Juodkrantėje ir pan.).
 8. Š.m. birželio 18 d. tęsiamas Kuršių nerijos “bendruomenės” skundų nagrinėjimo maratonas. Skundai bus nagrinėjami bendrame Seimo Aplinkos apsaugos ir Audito komitetų posėdyje.
 9. Netikėtai Seime suburta darbo grupė, kuri turėtų tobulinti saugomų teritorijų valdymą. Jau yra pasiūlymų naikinti nacionalinių ir regioninių parkų direkcijas.
 10. Parengtas Neringos bendrasis planas, kuriuo bandoma įteisinti visas neteisėtas statybas, dėl kurių vyksta teisminiai ginčai, tačiau į bendrojo plano svarstymus VSTT pareigūnai specialiai nekviečiami.

 

Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad minint 20–ąsias Sąjūdžio metines, nepriklausomoje Lietuvos valstybėje prasidėjo atviras susidorojimas su pareigūnais, sąžiningai vykdančiais savo pareigas ir įstatymų reikalavimus. Veidmainiškai kalbant apie kovą su korupciją, iš tikrųjų stengiamasi sukompromituoti ir pašalinti iš pareigų sąžiningus pareigūnus, kad niekas daugiau nedrįstų priešintis turčių, korumpuotų politikų ir valdininkų klanams įgyvendinti nešvarius savo siekius valstybės ir visuomenės sąskaita. Didžiausią nerimą kelia tai, kad šiame procese aktyviai dalyvauja net tautos išrinktieji – Seimo nariai, kurie iš tikrųjų turėtų visomis išgalėmis ginti tokius pareigūnus ir atstovauti ne klanų, o valstybės ir visuomenės interesus.

 

Įvertinę susidariusią situaciją, reikalaujame:

 1. Nedelsiant užkirsti kelią sąžiningų Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos pareigūnų persekiojimui, nes daugkartinių patikrinimų metu nenustatyta jokių esminių pažeidimų saugomose teritorijose dėl jų kaltės.
 2. Sudaryti Seime komisiją, kuri įvertintų:

1) Kokie ryšiai sieja tendencingai saugomų teritorijų pareigūnus kritikuojančius Seimo narius ir skundus dėl saugomų teritorijų pareigūnų veiksmų rašančius piliečius, įtariamus įstatymų pažeidimais saugomose teritorijose?

2) Kodėl valstybinės institucijos uoliai ir daug kartų tiria tų pačių asmenų arba anoniminius, tačiau anksčiau jau nepasitvirtinusius skundus ir kodėl Seimo nariai nekreipia dėmesio į priešingo turinio prašymus ginti visuomenės interesą?

3) Ar Seimo narių ir valstybinių institucijų veiksmuose nėra akivaizdaus bandymo daryti  psichologinį spaudimą ir susidoroti su sąžiningai savo pareigas atliekančiais saugomų teritorijų pareigūnais bei atstovauti privatiems interesams?

4) Galimybę kreiptis į Konstitucinį teismą, kuris ištirtų, ar sąžiningas valstybės pareigūno pareigų atlikimas, vienodas įstatymų reikalavimų taikymas visiems piliečiams, neprieštarauja LR Konstitucijai tais atvejais, kai pareigūnas atsisako paklusti korumpuotų politikų ir oligarchų reikalavimams.

 

Rimantas Braziulis

Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininkas

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"