Paieška Aplinkos ministerijoje: 2008 m. birželio 23–29 d.

Aplinkos ministerijoje: 2008 m. birželio 23–29 d.

 

2008 06 23 Aplinkos ministras Artūras Paulauskas, ministerijos sekretorė Juratė Juozaitienė ir Visuomenes informavimo ir viešųjų ryšių departamento direktorius, Lietuvos ekspozicijos generalinis komisaras Romas Jankauskas Vyriausybines delegacijos sudėtyje dalyvavo Lietuvos Nacionalines dienos pasaulinėje parodoje „EXPO Zaragoza 2008“ renginiuose Saragosos mieste (Ispanija). Išsamesnė informacija tel. 266 3488.

 

2008 06 23-25 Mozliwosce (Lenkija) vyko tarptautinė konferencija miškininkystės klausimais. Dalyvavo Miškų departamento Miškininkystės skyriaus Stanislovas Žebrauskas. Išsamesnė informacija tel. 272 3257.

 

2008 06 24-28 ministerijos sekretorius Aleksandras Spruogis dalyvauja Bazelio konvencijos 9-ajame šalių narių susitikime Balyje (Indonezija). Išsamesnė informacija tel. 266 3485.

 

2008 06 27 Vilniuje Aplinkos ministerijoje aplinkos ministras Artūras Paulauskas susitiks su Prancūzijos aplinkos ministru J. L. Borloo. Pokalbio metu bus aptarti Prancūzijos, kaip pirmininkaujančios šalies, prioritetai, ypatinga dėmesį skiriant energetikos/klimato kaitos klausimams. Išsamesnė informacija tel. 266 3536.

 

2008 06 27 Briuselyje (Belgija) vyks ES tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupės dėl biologinės įvairovės susitikimas. Dalyvaus Gamtos apsaugos departamento Biologinės įvairovės skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Klovaitė. Išsamesnė informacija tel. 266 3552.

 

2008 06 26-27 Briuselyje (Belgija) vyks Europos Komisijos koordinavimo grupės gamtos ir bioįvairovės klausimams spręsti bei ekspertų dėl ataskaitų teikimo pasitarimas. Dalyvaus Gamtos apsaugos departamento Saugomų teritorijų strategijos skyriaus vyriausiasis specialistas Dalius Sungaila. Išsamesnė informacija tel. 266 3566.

 

2008 06 26-27 Berlyne (Vokietija) vyks seminaras „ Komunikacijos taisyklės ir ES fondai“. Dalyvaus ES paramos administravimo departamento ES paramos ir procedūrų skyriaus vyriausioji specialistė Ilma Skukauskaitė. Tel. 266 2714.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

 

Informacija apie neteisėtus miškų savininkus - žiniasklaidai ir visuomenei

 

2008 06 19 Aplinkos ministerijoje surengta spaudos konferencija „Kaip valstybiniai miškai tampa privačia nuosavybe?“, kurioje  dalyvavo Aplinkos ministras Artūras Paulauskas, Valstybinės miškotvarkos tarnybos direktorius Andrius Kuliešis, generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas.

Pasak ministro, tikslinant Valstybinės reikšmės miškų plotus nustatyta, kad pažeidžiant įstatymus Vilniaus apskrityje valstybiniuose miškuose suformuota 120 sklypų ir jiems suteiktos privačios nuosavybės teisės. Šie sklypai užima 100 hektarų valstybinių miškų. Dėl 35 valstybinės žemės sklypų, kurių neteisėtumui jau surinkta pakankamai duomenų, ministerija kreipėsi į prokuratūrą, prašydama teismo keliu apginti viešąjį interesą. Dėl kitų sklypų duomenys renkami. Jie taip pat bus perduoti prokuratūrai.

Sklypai, kaip privati nuosavybė, buvo suformuoti 2003-2006 metais Vilniaus apskrities viršininko pasirašytais sprendimais. Ministras akcentavo, jog valstybinės reikšmės miškas turės būti grąžintas valstybei. Prokuratūra nustatys, ar tokių sklypų formavime nedalyvavo girininkijų darbuotojai. Tokie pareigūnai bus vertinami itin griežtai.

Konferencijoje dalyvavęs Valstybinės miškotvarkos tarnybos direktorius Andrius Kuliešis teigė, kad pasisavinti miškai nėra menkaverčiai. Tai maždaug 50 metų našūs pušynai, eglynai, ąžuolynai. Pasak Andriaus Kuliešiaus, valstybiniai miškai mūsų šalies miestuose sudaro 40 tūkstančių hektarų. Iš jų 16 tūkstančių yra Vilniaus apskrityje, 14 tūkstančių – Vilniaus mieste. Aplinkos ministerijos pavedimu, Valstybinė miškotvarkos tarnyba šiuo metu tikrina valstybinių miškų plotus dar 6 apskrityse. Išaiškinti pažeidimai nustatyta tvarka bus šalinami. Dėl jau nustatytų valstybinių miškų teisės pažeidimų Palangos mieste rengiamos 5 bylos.

„Visoje šalyje tikslinamos valstybinių miškų, kuriuos administruoja miškų urėdijos, ribos, - sakė Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas. - Parengiamos tikslios miškų schemos, miškuose statomi riboženkliai. Tikslinant miškų ribas, greitai išaiškėja galimi pažeidimai. Tokių didelių pažeidimų, kaip Vilniaus apskrityje, iki šios dar nenustatyta. Dažniau pasitaiko smulkūs netikslumai, kurie gali būti greitai pašalinti.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2008 06 19

 

Prekyba apvaliąja mediena – ir lankstesnė, ir skaidresnė

 

Vyriausybei yra pateikti konkretūs siūlymai, kaip pakeisti prekybos apvaliąja mediena tvarką, kad ši prekyba taptų skaidresnė, kad racionaliau būtų naudojami valstybinių miškų medienos ištekliai ir kad šalies medienos pramonės įmonės turėtų geresnes sąlygas apsirūpinti žaliavine mediena. Tokius siūlymus parengė Ministro Pirmininko sudaryta darbo grupė.
Kaip sakė šios grupės vadovas, Aplinkos ministerijos valstybės sekretorius Arvydas Dragūnas, numatoma iš esmės keisti Prekybos apvaliąja mediena taisykles. Pirmiausia vietoj pagrindinio šiuo metu taikomo prekybos apvaliąja mediena būdo – kainų apklausos – turėtų būti skelbiami atvirieji konkursai. Tai leistų užtikrinti skaidresnį prekybos procesą. Kad prekyba apvaliąja mediena būtų lankstesnė, o tai ypač aktualu medienos pramonės įmonėms, siūloma vietoj dabar nustatytų metinių pardavimų įteisinti pusmetinius pardavimus. Šios įmonės turės geresnes sąlygas ir ilgą laiką apsirūpinti žaliavine mediena bei planuoti investicijas į gamybą, jeigu pagal ilgalaikes sutartis bus galima parduoti didesnį medienos kiekį – ne 40 proc., kaip įteisinta šiuo metu, o 60 proc., kaip yra siūloma.
Darbo grupės požiūriu, reikia patikslinti nuostatas ir dėl ilgalaikių apvaliosios medienos tiekimo sutarčių. Šias sutartis bus galima sudaryti su visais pirkėjais, neskirstant jų pagal pirkimo apimtis, o medienai parduoti reikės skelbti atskirą atvirąjį konkursą. Jis turėtų būti organizuojamas tuo pačiu metu, kaip ir pusmetiniai pardavimai.
Apvaliosios medienos pardavėjai ir pirkėjai atsakingiau vykdys sutartinius tarpusavio įsipareigojimus, jeigu bus įteisinta siūloma prievolė mokėti 10 proc. netesybų nuo neįvykdytos sandorio dalies vertės, kai nesilaikoma sutartyje nurodytų pardavimo-pirkimo ketvirtinių terminų ir kiekio. Taip pat siūloma įteisinti nuostatą, kad pirkėjas, teikdamas konkursui pasiūlymą pirkti apvaliąją medieną, turi pristatyti ir banko ar draudimo įstaigos suteiktą garantiją, kad laiduoja 3 proc. pasiūlyme nurodytos pageidaujamos sudaryti sutarties vertės.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2008 06 19

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"