Paieška Praktiška ekologinė pamoka gamtoje

Mūsų darbai - Žemei

Praktiška ekologinė pamoka gamtoje

Janina DAUKIENĖ

Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos mokytoja

 

Diena prasidėjo kaip įprasta - pamokomis. Tik vidurdienį iš mokyklos į Šepetos gatveles išskubėjo pirmieji talkos dalyviai. Netrukus talkininkų būriai pasklido po visas gatveles. (Mokyklos direktorės pavaduotoja Jūra Jurėnienė paskirstė gatveles pagal klases taip, kad mokiniai visas apeitų ir sutvarkytų.)

Užsimota tądien surinkti buitines atliekas iš pievelių (pagal gatveles) ir praktiškai pasimokyti jas išrūšiuoti. Į talką mokinius taipogi lydėjo Šepetos bendruomenės pirmininkė Onutė Petrauskienė, mokyklos direktorė Vanda Vanagienė.

Klasės auklėtojų paskatinti mokiniai praktiškai mokėsi rūšiuoti buitines atliekas. Pradžioje šią užduotį vaikai vertino gana skeptiškai. Šepetoje juk dar nėra konteinerių, skirtų rūšiuotoms buitinėms atliekoms. Pedagogėms paaiškinus, jog talpinti išrūšiuotas buitines atliekas bus galima ir Kupiškyje, jog toks darbas bus naudingas mažinant atliekų kiekį sąvartynuose, talkos dalyviai noriai ėmėsi veiklos.

Vienų klasių mokiniai iš karto uoliai rūšiavo, kitų klasių atstovai „įžvelgė“ tik dvi rūšis, nutarę, kad svarbiausia atskirti į tinkamas rūšiuoti (švarios plastikinės, stiklinės, metalinės, kartoninės) ir netinkamas (riebaluotas, nešvarias įvairiarūšes buitines atliekas). Galop paaiškėjo, jog daugiausia išmetama rūšiavimui tinkamų atliekų.

Šepetos mokykloje vykdomo projekto „Mūsų darbai - Žemei“ bei respublikinio konkurso „Ekologinė abėcėlė“ dalyviai įtvirtino įgytas žinias apie buitinių atliekų rūšiavimo ypatumus ir džiaugėsi savo mokykloje sulaukę tiek daug pasekėjų.

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"