Paieška Žemės turtai moksleivių dailės darbuose

Žemės turtai moksleivių dailės darbuose

Vytautas LEŠČINSKAS

 

Šiais metais mūsų šalyje vyksta Lietuvos geologijos tarnybos (LGT) prie Aplinkos ministerijos ir Varšuvoje esančio Lenkijos geologijos instituto muziejaus paskelbtas moksleivių dailės darbų konkursas „Mūsų Žemė – praeityje, šiandien ir ateityje“. 2008 metų konkurso tema – „Žemės turtai“.

 

Komisija jau įvertino

 

Šis konkursas skirtas tarptautiniams Žemės planetos metams ir tarptautinei Vaikų gynimo dienai paminėti. Lietuvoje jis vyksta antrus metus iš eilės, o Lenkijoje – jau devintus metus.

Konkursas prasidėjo kovo 1 dieną. Dalyvauti jame pakviesti visos Lietuvos (pradinių, vidurinių, pagrindinių mokyklų ir gimnazijų III–VI klasių moksleiviai, o gamtos pažinimo, geografijos, dailės bei pradinių klasių mokytojai buvo prašomi organizuoti jį mokyklose. Kartu šis mokinių darbų konkurso etapas vyksta ir Lenkijoje.

Iš mūsų šalies mokyklų gauta įvairia technika atlikti 112 dailės darbelių. Juos įvertino komisija, kurios nariai buvo: Informacijos ir viešųjų ryšių departamento prie Užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams Dainius Junevičius,  Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas Rytas Šalna, Vilniaus pedagoginio universiteto Bendrosios geografijos katedros docentė Birutė Petkevičienė, Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Vida Sevrukienė, Lietuvos geologijos tarnybos direktorius Juozas Mockevičius, jo pavaduotojas Jonas Satkūnas ir LGT Informavimo poskyrio vedėja Indrė Virbickienė (pirmininkė).

Komisija išrinko trijų moksleivių dailės darbus, kurie atitiko temą ir nudžiugino originalia atlikimo technika bei meniškumu:

pirmoji vieta teko Gretai Čerškutei (6 klasė, Panevėžio „Ąžuolo“ vidurinė mokykla; mokytoja Laima Karalevičienė);

antroji vieta – Ugnei Gedminaitei (6 klasė, Marijampolės „Ryto“ vidurinė mokykla; mokytoja Lina Miliauskienė);

trečioji vieta – Vaidai Grašytei (Utenos „Žiburio“ pradinės mokyklos 9 metų mokinei; mokytoja Olga Meškuotienė).

 

Tikimasi: dalyvių gausės

 

Komisijos nariai, išrinkę tris geriausiais pripažintus įvairia technika atliktus vaikų dailės kūrinėlius, išsakė savo nuomones apie juos bei apskritai apie konkurso organizavimą.

„Dar negalime pasakyti, ar šis konkursas taps tradicija, nes jį rengiame tik antrą kartą, - kalbėjo vertinimo komisijos pirmininkė Indrė Virbickienė. – Bet Lenkijoje vyksta jau devintus metus, tad yra tikrai tradicinis. Beje, pastebimas labai didelis šios šalies visuomenės domėjimasis konkursu. Jame šiemet dalyvauja daugiau kaip šeši tūkstančiai vaikų. Tikimasi, kad konkursas išaugs į europinio lygio renginį. Jau stengiamasi į jį įtraukti Austrijos, Čekijos, Slovakijos, Latvijos, Ukrainos vaikus. Tad manau,  jog ateityje konkursas išplis, vyks gerokai platesnėje tarptautinėje erdvėje. Na, o pažvelgę į praėjusių ir šių metų jo dalyvius iš Lietuvos, pastebime, jog aktyviausi yra ne miestų, o rajonų mokyklų žemesniųjų (trečių, ketvirtų, penktų) klasių mokiniai. Šeštokų dalyvauja jau nedaug. O Lenkijoje yra aktyvūs visų klasių moksleiviai. Konkurso pavadinimas, matyt, nesikeis ir ateityje: „Mūsų Žemė šiandien, praeityje ir ateityje“. Kasmet keičiasi tik jo tema. Pavyzdžiui, pernai tema buvo „Mamutų laikmetis“, o šiemet – „Žemės turtai“. Ši tema labai plati, galima piešti ir gyvąją bei negyvąją gamtą, žmones“.

„Man atrodo svarbu, jog komisijai pavyko išrinkti skirtinga technika atliktus vaikų dailės darbelius, - sakė Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Vida Sevrukienė. – Pirmąją vietą laimėjo tekstilės koliažas, antrą vietą –  spalvotais pieštukais nupieštas paveikslėlis, o trečią – guašu tapytas kūrinėlis. Mes, komisijos nariai, kreipėme dėmesį į tai, kiek vienas ar kitas darbelis atitinka konkurso temą, taip pat, žinoma, į kūrinėlio meninį lygį. Bet svarbiausia, kad vaikus domina šis konkursas, kad nemaža jaunųjų dailės mėgėjų jame dalyvauja“.

„Šių metų konkursui pateikti piešiniai, kita technika atlikti darbeliai daro gerą įspūdį, - reiškė savo nuomonę Vilniaus pedagoginio universiteto Bendrosios geografijos katedros docentė Birutė Petkevičienė. – Tiesiog buvo labai sunku išrinkti, kurie yra geriausi. Gal todėl, kad, sakyčiau, per daug abstrakti tema – „Žemės turtai“. Ko gera, kai kurie moksleiviai nelabai suprato, ką reikėtų vaizduoti. Matyt, temą vertėtų labiau sukonkretinti. Bet mūsų komisijos išrinkti darbeliai tikrai neprasilenkė su tema. Norėčiau palinkėti jų autoriams sėkmės kitame konkurso etape“.

Dainius Junevičius, Informacijos ir viešųjų ryšių departamento prie Užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams: „Man šiame konkurse labai patinka tas dvišalis, tarptautinis aspektas. Puiku, kad dviejų kaimyninių šalių geologijos tarnybos glaudžiai bendradarbiauja, įtraukia į tą bendradarbiavimo ratą ir visos Lietuvos jaunesniuosius moksleivius. Tiesa, šiemet buvo šiek tiek mažiau dalyvių negu pernai, turbūt dėl temos sudėtingumo, bet vis tiek jų skaičius nėra mažas. Manau, kad tokį tarptautinį bendradarbiavimą reikia skatinti“.

Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas Rytas Šalna: „Aišku, labai džiaugiuosi, kad Lietuvos geologijos tarnyba kartu su Lenkijos analogiška institucija rengia šį konkursą, kuris gali tapti tradicija. Išrinkti tris kūrinėlius buvo iš tiesų nelengva, nes piešiniai labai skyrėsi atlikimo technika, temos interpretavimu. Mano nuomone, pirmiausia reikia atsižvelgti į tai, ar kūrinėlis atitinka temą. Todėl labai džiaugiuosi, kad vienas iš mano siūlytų darbelių kitų komisijos narių įvertintas antrąja vieta. Tame piešinyje pavaizduota skrynioje esanti mūsų Žemė ir daug gamtos elementų. Tai, kad tokio amžiaus mokiniai pastebi ir atmosferą, ir hidrosferą,  įvairius Žemėje vykstančius procesus, tikrai džiugina. Vadinasi, mūsų vaikai mato planetą ne rožine spalva, o visa spalvų gama. Kiti laimėtojai taip pat labai stiprūs, sakyčiau, ypač atlikimo technika, tad manau, kad pasiūlyti juos į kitą konkurso etapą - geras komisijos sprendimas“.

Lietuvos geologijos tarnybos direktorius Juozas Mockevičius: „Malonu, kad konkursas sulaukė vaikų ir pedagogų dėmesio, kad yra nemaža dalyvių ir kad buvo iš ko rinktis. Aišku, norėtume, kad visus Lietuvos kampelius pasiektų tas konkursas ir, manau, ateityje jis įsibėgės. Mes taip pat stengsimės populiarinti ir šį konkursą ir apskritai Žemės, jos gelmių pažinimą, tuo labiau, kad šie metai yra tarptautiniai Žemės planetos metai. Tad yra puiki proga parodyti Žemės grožį, jo trapumą, žmogaus santykį su gamta. Ir šis konkursas yra viena iš gerų progų tai daryti“.

Geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Jonas Satkūnas: „Svarbu, kad žmonės girdi apie Žemę, kad ir vaikai ja domisi, dalyvauja konkurse, kad mokytojai tas žinias perteikia jaunajai kartai ir tuo labiau, kad jas mes dabar, tarptautiniais Žemės metais, paskelbtais Jungtinių Tautų ir UNESCO, ypač aktyviai propaguojame. Taigi žmonės daugiau sužino apie Žemę, tad ir ja besirūpinančių atsiranda daugiau. Galbūt kai kurie iš tų mokinukų, kurie dalyvauja šiame konkurse, taps profesionaliais Žemės tyrinėtojais ir jos turtų puoselėtojais“.  

Konkurso finalas vyks birželio 2 d. Vilniuje, Lietuvos geologijos tarnyboje, S. Konarskio g. 35. Atvažiuos ir svečių iš Lenkijos – moksleivių, mokytojų ir Varšuvoje veikiančio Geologijos muziejaus direktorius Vlodzimiežas Mizerskis. Konkurso laimėtojai bus apdovanoti vertingais prizais, padėkos raštais ir ekskursijomis, kuriu metu aplankys Vilniaus universiteto geologijos muziejų, Televizijos bokštą. Taip pat vaikai galės papramogauti „Vichy“ vandens parke. Padėkos raštai bus išsiųsti  visiems konkurso dalyviams – moksleiviams ir jų mokytojams, skatinant ir kitais metais dalyvauti šiame renginyje.

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"