Paieška Sesuo. Žemei ir vandeniui

TAUTVYDAS MIEŽINIS

Raseinių „Žemaičio“ gimnazijos 3 klasės mokinys

 

Sesuo. Žemei ir vandeniui

 

Žiogių piemenys vandeniu debesis varo –

upių tarmės suteka deltose.

Ne Tu viena, Seserie, nešies

neiškalbėtą savo šešėlį,

ir boružes ant kaklo

skauda ne tik Tau.

 

Įskilęs lango stiklas kreivai nusišypso

ir žiebia Tavo žvilgsnį pusiau:

bevaisė jo pusė sukreša vyšniose

ir varnėnų mostų vitražuos ištirpsta,

daigioji – įsišaknija tarp pėdų pirštų –

gyvybės ostija išsilaisvina žemės alsavimą,

sudaigina Tavo padų šilumą.

 

Kvėpuok karu su žeme! –

šaukiu įaugusiai žemėn Sesei, –

šešėlis Tavo rankose budinas.

Boružės kaitria raudona migla

pakyla, lyg nuo liepsnojančio krūmo,

ir, it taškuota marška, sutupia ant pėdų:

kvėpuok, sakau, kad iš ryto

jau rastum sudygusias.

 

DOVILĖ KUZMINSKAITĖ

Vilniaus Tuskulėnų vidurinės mokyklos 11 klasės mokinė

 

Haiku ciklas „Žydėjimai“

 

***

Juoduose vyzdžiuose

Balti sakuros žiedai

Kaip tavęs nemylėti

***

Vyšnios apsipylė

Baltais sniego žiedais

Medžiai irgi meluoja

***

Jazminų akys

Žaliose įkapėse

Užkalk mano karstą

***

Pumpuras plyšta

Skausmingai surikdamas

Miestas negirdi

***

Fabrikas dirba

Juodam dūmų kamuoly

Miega alyvos

***

Pienių spygliukai

Žaliose pievose

Praduria saulę

***

Rožės kardeliai

Orchidėjos nuvysta

Tavim uždusę

 

DEIMANTĖ DAUGINTYTĖ

Kretingos pranciškonų gimnazijos 3 klasės mokinė

 

klaidos

 

gluosninis kelmagraužys

pagraužė stalui koją

kokia neatitaisoma klaida

sugadint turtą neturte gamintą –

nukąst atlošą –

paversti kėdę taburete

stalą – pakoju

 

kelmagraužy –

velnio išpera ir laukinuk

riestais ūseliais

šleivasparnėli

klišuok į

graužyklą

 

kvalifikuotas griovėjas

atsirado mat


TOMAS AFANASJEVAS

Palangos senosios gimnazijos 4 klasės mokinys

 

Spintoj ar po lova

Virtuvėj ant stalo

Tarpdury už durų

Prie apleisto baro

 

Ant klozeto dangčio

Maximos lentynoj

Ant lėktuvo sparno

Azijos žemyne

 

Pas stomatologą

Po skylėtu skėčiu

Kugely ar plove

Ar tarp cigarečių

 

Jūroje ar smėly

Ar pas Čiang Jung Čiongą

Aš tave mylėsiu

Tik suteik man progą

 

UGNĖ UŽDRAVYTĖ

Šakių rajono Gelgaudiškio vidurinės mokyklos 8 klasės mokinė

 

Ir iš toli, ir iš aukštai

Priglusiu prie tavęs

Ir palengva, lėtai lėtai,

Linguosiu aš žole.

 

Aš būsiu tau labai graži,

Tokia balta balta,

Manęs pamiršti negali,

Aš – nuotaka ieva.

 

Tau vėjas lūpose šnarės

Lyg bučinio malda,

Aš baltą sapną iš nakties

Išsupsiu žieduose.

 

AURIMAS VĖTA

Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazijos 4 klasės mokinys

 

Harmonija R.

 

Lapai valkiojasi

Naktim ir ieško

Kas priglaustų

 

Šlavėjos keikiasi

Ir myli medkirčius

 

Grėbliai įsitikinę savo teisumu

Lūžta dėl akmenų

 

Žemėje maras

Lapai miršta

 

Sukasi ant stogo

Rašalas

Bedievio

Ieško aukos

 

Ar kas pamesta

Klausinėja plytos

 

Ar kas atrasta

Sako

Bedievis

 

KRISTINA ALEKNAITĖ

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos 3 klasės mokinė

 

II. [iš sudegusio miesto]

*

juodi raiteliai

akivaruos

virš bedugnės

suka pagoniškus

ratus

*

rugiais alsuojantis

dangus

ir moterys pasiraičiusios

sijonus

mediniais plūgais

aria vakarinius

skliautus

*

prie bedugnės

stovi basi šienpjoviai

užvertę šiaudines

galvas

žiūri į

kregždes

*

o naktimis

tai tik moterys

rauda

trauklapiais

lopydamos

prakiurusias

vyrų nugaras

 

IEVA SALATKAITĖ

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos 2 klasės mokinė

 

Žiema

 

Dangaus skerdyklose

šiandien laisvadienis –

 

krenta lengvai

džiaug

smingos

avys

 

 

Viskas per tą techniką

 

Keikėsi bebras

prie nukirsto

perpjauto medžio

patapęs bedarbiui

 

 

Kur nesikišama

 

Kur nuėjo jie

su Knysliuku

ne poetui

žinoti –

asmeninis

kiaulės

gyvenimas

 

Niūruma

 

Kyla varnos nuo

klevo

žiū –

sninga į dangų

anglim

 

GRETA SLAPŠYTĖ

Ukmergės Jono Basanavičiaus vidurinės mokyklos 8 klasės mokinė

 

Šikšnosparnis

 

Numegzk voratinklį, didžiulį, kambary,

Skambalėlių prikabinki tiek, kad negalėtum suskaičiuoti.

Tam kambary gyvensiu... aš,

Kojom į baltas lubas miegosiu.

Varpelių skambėjimas tylos nedrums,

Bet nenustebk, jei iš liūdesio sparnais plazdensiu

Ar, pasiilgęs šilumos, švelniai tau į palukus įsivelsiu...

 

AURELIJA RUKAITĖ

Palangos senosios gimnazijos 3 klasės mokinė

 

Kartais. Tik kartais... Trumpai ir ilgesingai sugrįžta vaikystė. Tavo. Plaštakės sparnuos įsisupus praskrieja. Gaila. Tik jau nebe kartais... būna taip skaudu užaugti.

***

Mažais apsireiškimais atplauks pavasaris. Ir gailesčiu apmuštos sienos pagis. Neraudos. Tik skausmo šukių randai įbrėžti pasiliks, nauja diena apsitraukę, laikrodžio sraigtelius prisisuks. Tau gera gyventi. Pavasaris juk.

***

Mano saujoj rauda mėnuo. Purvinas. Vilku staugia žvaigždės. Gęstančios. Laikas blaškosi be dienos ir nakties. Pamišęs. Tik ciferblato bėgiais vis dar rieda rodyklės. Susisuks į kokoną. Tvirtą. Neperlaužiamą. Šį kartą mano skausmas bejėgis. Mintys kris raudonom snaigėm. Iš dangaus. Vėl stos tyla. Ramybė. Stojo. Trumpam. Kol naujas raudančios mėnesienos rytas išauš. Ratas. Uždaras. Niekada nesustos...

***

Pamąstymai. Pasislėpė. Dėžutėj. Neberašysiu.

 

FILOMENA JURGAITYTĖ

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos 3 klasės mokinė

 

Iš niekur,

pro miglą,

pro tylą

išnyra

vos pastebimas

šiugždantis

laisvas

ir lengvas

vaikelis.

Daigelis.

Gimdytojos

Motinos

Gamtos

šilumos

vystomas

supamas

auga.

Kiek

per greitai

(Motina šitaip

godoja)

 

Ir supas lopšy numylėtas vaikelis daigelis, stiebiasi Motinos Gamtos meilė laistomas

ir tik šviesias pasaulio spalvas testebėdamas. O Gimimo stebuklas nepastebimai prikausto

visų mintis. Tik jam vienam šią akimirką srūva Saulės malonės, jam vieninteliam

čiulba devynbalsė, čirškia žvirbliai, čiauška varnėnas, čyruoja vieversys.

Niekam kitam, tik jam šlama dar nuogi medžių kerai, šiurena pušys,

šnara pernykštės nendrės, šiugžda karklai. Šiai simfonijai

vadovauja besisupantis LOPŠYS, šildomas bemiegėmis

Motinos naktimis, rūpesčiu ir netylančia lopšine.

Tiltu iš širdies į širdį, sujungiančius amžiams.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"