Paieška „Aš ir miškas“

„Aš ir miškas“

Respublikinis mokinių kūrybos konkursas Radviliškyje

Regina RAGALIAUSKIENĖ

Radviliškio r. pradinių klasių metodinės tarybos pirmininkė, JMBB „Drevinukas“ vadovė

 

Radviliškio rajono pradinių klasių mokytojų metodinė taryba kasmet organizuoja respublikinius renginius, kurių metu mokiniai iš visos Lietuvos pristato savo atliktus gamtotyrinius, gamtosauginius darbus, dalinasi patirtimi, mokosi vieni iš kitų, diskutuoja, skaito savo kūrybą.

Šiemet toks renginys vėl buvo paskirtas miškų problemoms.   Domėjimasis ir rūpinimasis mišku ir jo gyventojais skatina vaikus stebėti, tirti, analizuoti, moko globoti ir saugoti mišką. Todėl norėjome paraginti visus šalies jaunųjų miško bičiulių būrelius ir mokinius, mylinčius ir globojančius mišką, aktyviau įsijungti į miškotyrinę ir miškosauginę veiklą, pristatyti savo kūrybą konkursui.

Gegužės 15 dieną Radviliškyje vyko respublikinis jaunųjų miško bičiulių būrelių narių ir mokinių, mylinčių mišką, kūrybos meninio skaitymo konkursas „Aš ir miškas“. Labai smagu, kad šalies urėdijose dirba žmonės, kuriems labai rūpi jaunosios kartos meilės miškui ugdymas. Labai džiaugėmės, kad Kupiškio miškų urėdijos JMBB koordinatorius Virginijus Stapulionis ir Panevėžio miškų urėdijos JMBB koordinatorius Vidas Petrauskas ne tik užtikrino dalyvių atvykimą, o ir patys atlydėjo šių rajonų mokinius į respublikinį renginį. O Jurbarko miškų urėdija suteikė transportą atvykti savo regiono mokiniams.

Konkurse dalyvavo ir mokinių kūrybą vertino Lietuvos jaunųjų miško bičiulių sambūrio rėmimo tarybos pirmininkas, Generalinės miškų urėdijos Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vedėjas Petras Kanapienis, žurnalo „Mūsų girios“ redaktorė-korespondentė Jūratė Rečiūnienė, VšĮ „Lututė“ redaktorė Lina Marmaitė–Snitkienė, VĮ Radviliškio miškų urėdijos urėdas Juozas Eismontas, šio urėdijos ekonomistė Vitalija Eismontienė, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aušrelė Mackevičienė, Vaižganto pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė Teresė Augulienė, Šeduvos gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Pranciška Budrienė. Susirinkusius konkurso dalyvius, juos paruošusius mokytojus, atlydėjusius būrelių vadovus bei garbingus svečius sveikino Radviliškio rajono Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo centro metodininkė Gailutė Toleikienė.

Visi dalyviai (3–8 klasių mokiniai iš visos respublikos) savo kūryba išsakė ne tik meilę miškui, o ir aptarė daug miškosauginių problemų. Kartu ir parodė, jog iš tikrųjų miškų problemos mums labai rūpi. Buvo vertinamas kūrinio meniškumas, formos ir turinio originalumas, savitumas, temos atskleidimas, miškų pažinimas, autoriaus ekologinis sąmoningumas, kalbos turtingumas ir taisyklingumas bei meninis kūrinio skaitymas.

... Kol komisija tarėsi, dalyviai stebėjo jiems skirtą sveikinimo koncertą. Komisijai buvo sunku atrinkti pačius geriausius. Konkurso laureatai ir juos paruošę mokytojai buvo apdovanoti Generalinės miškų urėdijos padėkos raštais ir VĮ Radviliškio miškų urėdijos dovanomis. Visi kiti dalyviai ir mokytojai taipogi gavo šios urėdijos padėkos raštus bei asmenines dovanas. Buvo nuspręsta konkurso dalyvių kūrybą išleisti atskiru leidiniu, iliustruotu konkurso akimirkų nuotraukomis. Šventę vainikavo bendra nuotrauka ir vaišės visiems susirinkusiems. Išsiskirstėme į visus Lietuvos kampelius su dar didesniu noru rūpintis ir saugoti Lietuvos miškus.

 

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"