Paieška Žalioji vėliava - Molėtų gimnazijai

Žalioji vėliava - Molėtų gimnazijai

Jolanta LIUBECKAITĖ

Pedagogė

 

Molėtų gimnazijoje vyko iškilminga Žaliosios vėliavos įteikimo ceremonija. Šią vėliavą gauna mokyklos, daug pasiekusios gamtosauginėje veikloje.

Renginį pradėjo gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui G.Marcinkėnienė.

„Nuo senų laikų mūsų protėviai manė, kad viskas, kas yra aplink mus, yra šventa: šventas akmuo, šventos upės, šventos girios... Kai norėdavo nukirsti medį, sužvejoti žuvį, pajudinti akmenį, visada atsiprašydavo gamtos. Mes to jau nebedarome. Žmonės daug ką keičia žemėje. Ir keičia į blogąją pusę: gamta užteršta, išnaikintos girios, derlingi laukai virtę dykumomis. Pasauly daug blogybių, nes žmonės nesusimąsto, kiek žalos padaro gamtai“, - sakė G.Marcinkėnienė.

Kalbėtoja pasidžiaugė, kad gimnazijoje yra nemažai žmonių, kuriems ne vis vien, kas bus po mūsų.

Gimnazijos trečiokė S.Gluškevičiūtė pristatė gamtosauginio komiteto, įsikūrusio prieš ketverius metus, įdomią ir turiningą 2007-2008 mokslo metų veiklą. Ji kalbėjo apie svarbiausius darbus: medelių sodinimą Labanoro regioniniame parke, šiukšlių rinkimo akciją, piliakalnio tvarkymą, paskaitą pradinukams, Molėtų miesto vandens tyrimą, projektinių darbų gamtos tema rašymą, drabužių kolekcijų iš atliekų kūrimą, konferenciją „Galvok kitaip“, gamtosauginį auditą ir kt.

Vykdant akciją „Pakelk šiukšlę“ sukurtas vaizdo siužetas, kurį išvydo ir Žaliosios vėliavos įteikimo ceremonijos dalyviai.

Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininkas R.Braziulis teigė, kad gamtosauginis komitetas - didelis savivaldybės pagalbininkas. Jis pasidžiaugė molėtiškių žaliųjų veikla ir linkėjo į gamtosauginį projektą įtraukti daugiau rajono mokyklų, kad visi išmoktų elgtis su gamta, kvietė nebūti abejingiems šiukšlintojams, nuodingų medžiagų degintojams laužuose. Svečias siūlė Molėtuose įrengti dviračių aikštelę (beje, ši idėja jau buvo kilusi gimnazijos gamtosaugininkams), mažiau važinėti automobiliais. R.Braziulio nuomone, savivaldybė galėtų nupirkti indikatorius ir tirti vandens, kurį geria molėtiškiai, kokybę. R.Braziulis pasakojo, kad kitais mokslo metais mokykloms bus siūloma panagrinėti temą „Žemė“, nes ji – žmonėms svarbiausias dalykas, dėl kurio net karuose aukojamos gyvybės.

Svečias įteikė gimnazijos direktorei R.Guobienei Žaliąją vėliavą (džiugu, kad tokiu apdovanojimu Molėtų gimnazijos veikla įvertinta jau antrus metus iš eilės). Direktorė padėkojo už gimnazistų ir pedagogų veiklos įvertinimą ir išreiškė viltį, kad į gamtai draugiškų žmonių būrį pavyks įtraukti daugiau rajono mokyklų moksleivių.

Savivaldybės mero pavaduotoja R.Andreikėnienė trumpai pristatė Savivaldybės veiklą gerinant vandens kokybę Molėtų krašte,  kvietė gamtosaugininkus teikti siūlymus ir žadėjo padėti juos įgyvendinti.

Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistas A.Jurkšaitis dėkojo gimnazistams už gamtos saugojimą ir vylėsi, jog jaunoji karta (dabar sėdinti mokyklų suoluose) pamėgins atkurti tai, kas buvo suniokota.

Direktorė R.Guobienė įteikė padėkos raštus bei knygas mokiniams, pedagogams ir palinkėjo sėkmingos tolimesnės veiklos.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"