Paieška Miškininkų sąjunga – už stabilumą

Miškininkų sąjunga – už stabilumą

 

Lietuvos žemės ūkio universitete 2008 m. gegužės 16 d. vykusiame Lietuvos miškininkų sąjungos (LMS)  suvažiavime jo dalyviai aptarė savo darbus ir rūpesčius. Į suvažiavimą atvyko daugiau kaip 330 LMS narių, atstovaujančių per 1300 savo kolegų, susibūrusių į 51 LMS skyrių.

Suvažiavimo darbe dalyvavo Seimo nariai Jonas Jagminas ir Juozas Jaruševičius, aplinkos ministro patarėjas Ignas Stankovičius, generalinio miškų urėdo pavaduotojas Zdislovas Truskauskas, Kauno rajono mero pavaduotojas Petras Mikelionis.

Pranešimą apie LMS veiklą perskaitė jai vadovavęs Lietuvos žemės ūkio universiteto profesorius Edvardas Riepšas.

Miškininkus ypač jaudino suvažiavimo išvakarėse sužinota naujiena, jog Seimo Kaimo reikalų komitetas pasiūlė Vyriausybei perduoti miškų žinybą Žemės ūkio ministerijos globai.

Visų kalbėtojų nuomone, tai pakenktų valstybės girioms. Miškininkų susirūpinimą palaikė ir Seimo nariai J.Jagminas bei J.Jaruševičius, aplinkos ministro patarėjas I.Stankovičius.  „Miškai nemėgsta permainų, jiems ir miškininkams būtinas stabilumas“, - kalbėjo I.Stankovičius.

Generalinio miškų urėdo pavaduotojas Z.Truskauskas patarė kolegoms aktyviau rengti projektus, remiamus ES lėšomis, kurių 2007-2013 metais Lietuvos miškų ūkiui skirta net 800 mln. Lt, ragino sodinti daugiau lapuočių medžių, suvienodinti urėdijų medelynuose sodinukų kainas. Z. Truskausko nuomone, valstybinius miškus turėtų valdyti Aplinkos ministerija.

Po diskusijų suvažiavimas priėmė keturias rezoliucijas: „Dėl miškų valdymo“, „Dėl valstybinių miškų naikinimo grėsmės“, „Dėl taikomojo miškų mokslo plėtros“ ir „Dėl miškotvarkinio projektavimo  dabarties ir perspektyvų“.

Susumuoti ir paskelbti konkurso „Geriausias LMS skyrius“ rezultatai. Aktyviausiais pripažinti Dubravos, Švenčionėlių, Trakų ir Kazlų Rūdos urėdijose įkurti LMS skyriai. Jų vadovai ir keletas kitų Lietuvos miškininkų sąjungos aktyvistų bei talkininkų buvo apdovanoti.

Be to, Lietuvos miškininkų sąjunga pasipildė naujais garbės nariais - jais suvažiavimas vienbalsiai išrinko Radviliškio urėdijos Gudžiūnų girininkijos girininką Joną Butkevičių, Kretingos miškų urėdą Antaną Baranauską ir Lietuvos žemės ūkio universiteto profesorių Edvardą Riepšą.  

LMS valdybos ir Revizijos komisijos ataskaita buvo įvertinti teigiamai. Naujuoju Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentu išrinktas Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškų fakulteto dekanas dr. doc. Edmundas Bartkevičius. Taip pat išrinktas naujas LMS prezidiumas, valdyba, garbės teismas ir revizijos komisija.

 

Parengta pagal LMS inf.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"