Paieška „Stabdykime biologinės įvairovės nykimą!”

„Stabdykime biologinės įvairovės nykimą!”

Jolanta SOVIENĖ

VšĮ „Alytaus parkai“ ekologė

 

2000 metais Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja gegužės 22-ąją paskelbė Tarptautine biologinės įvairovės diena. Šią dieną įvairiose pasaulio šalyse visuomenė supažindinama su biologine įvairove, kadangi gyvųjų organizmų rūšys, jų bendrijos, buveinės, ekosistemų ir genetinė įvairovė sudaro gyvenimo pagrindą ir yra labai svarbi žmogaus sveikatos, gyvenimo kokybės ir gerovės požiūriu. Biologinės įvairovės išsaugojimo sėkmė labai priklauso nuo žmonių elgesio keitimosi, todėl jau nuo mokyklos suolo turėtų būti įprasta formuluoti problemas ir klausimus, kurie skatintų mokinius savarankiškai ieškoti atsakymų, aptarti idėjas, argumentuoti savo nuomonę.

Gegužės 22 d. Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje VšĮ „Alytaus parkai“ surengė parodą-konferenciją „Stabdykime biologinės įvairovės nykimą!“. Renginys skirtas Tarptautinei biologinės įvairovės dienai paminėti. Dalyvauti šiame sambūryje buvo pakviesti visi Alytaus miesto pagrindinių ir vidurinių mokyklų bei gimnazijų mokiniai. Susirinko penkių mokyklų – Šaltinių pagrindinės, Dzūkijos, Volungės ir Putinų vidurinės bei Šv. Benedikto gimnazijos – atstovai. Jie pristatė įvairia technika (batika, skiautiniai, fotografijos, piešiniai nupiešti guašu, spalvotais pieštukais, maketai ir t.t.) atliktus kūrybos darbus. Kartu su kūrybos darbais mokiniai pateikė ir žodinius pranešimus apie biologinės įvairovės apsaugą, jos teikiamą naudą, ekosistemų atkūrimą. Mokinių kūrybos darbus ir pranešimus vertino Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos skyriaus specialistai (kartu su VšĮ „Alytaus parkai“ darbuotojais).

Komisijai buvo sudėtinga išrinkti geriausius, nes darbai skyrėsi atlikimo ir pateikimo technika, tačiau visi buvo informatyvūs, puikiai atskleidė biologinės įvairovės nykimo problemas: buvo tiriama kaip oro užterštumas įtakoja Alytaus Jaunimo parko augaliją; vandens tarša – Gulbynės ornitologinio draustinio bioįvairovę; atliekų tvarkymo ir rūšiavimo svarba biologinės įvairovės išsaugojimui; jauniausieji renginio dalyviai atkreipė visuomenės dėmesį į kasmet tūkstančiais po automobilių ratais žūstančius ežiukus ir t.t. Visų darbų autoriai, jų grupės tai pat nurodė ir šių problemų sprendimo būdus.

Renginio organizatoriai buvo maloniai nustebinti dėl gausaus dalyvių ir kūrybos darbų skaičiaus. Nuspręsta visus renginio dalyvius apdovanoti padėkos raštais ir pažintine kelione į Kauno marių regioninį parką (finansuojamą Alytaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos specialiosios programos), tokiu būdu skatinant ir ateityje dalyvauti panašiuose renginiuose ir imtis visų pagal savo jėgas įmanomų priemonių, siekiant išsaugoti biologinę įvairovę ateinančioms kartoms.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"