Paieška Gamintojo importuotojo principo nesilaikantiems verslininkams gresia baudos iki 50 000 Lt

Gamintojo importuotojo principo nesilaikantiems verslininkams gresia baudos iki 50 000 Lt

 

2008 06 03. Ši vasara itin neramiai prasideda alyvų importuotojams, mat šiemet pagaliau pradedama kontroliuoti, kaip importuotojai tvarko alyvų atliekas.

Nuo 2004 metų Europos Sąjungoje galioja gamintojo importuotojo atsakomybes principas. Tai reiškia, kad tie, kas pagamino, arba kas įvežė į šalį produktą, turi atsakyti už jo saugų surinkimą ir perdirbimą, kai jis bus nebetinkamas naudoti. Ne išimtis ir alyvos. Taigi, alyvų atliekų sutvarkymu, remiantis gamintojo atsakomybės principu, jau ketvirti metai turėtų rūpintis patys importuotojai. Tačiau importuojančios įmonės gamintojo atsakomybės principą tiesiog ignoravo. Nebuvo jas kontroliuojančios sistemos. Nors alyvų gamintojai ir importuotojai turėjo kasmet iki gegužės pabaigos registruotis pateikdami duomenis apie įvežamus į šalį alyvų kiekius, tik šiemet įvestas reikalavimas registruojantis regioniniuose aplinkos departamentuose pateikti duomenis apie sutvarkytus alyvų atliekų kiekius. Importuotojų gretose sumaištis – kaip pateikti duomenis apie dalyvavimą alyvų atliekų surinkimo ir perdirbimo sistemoje, jei joje nedalyvavai? Jei pateiksi duomenis, kad netvarkei atliekų – gresia bauda iki 50 000 Lt, jei neprisiregistruosi – taip pat pažeisi įstatymą.

Nuojautą, kad alyvų importuotojai pernai beveik nedalyvavo alyvų atliekų tvarkymo sistemoje patvirtina faktas, kad kol kas tik 8 iš beveik pusės šimto įmonių užsiregistravo Vilniaus regioniniame aplinkos departamente.

Kad baigtųsi sumaištis ir prasidėtų procesas Gamintojų importuotojų asociacija (GIA) ragina  alyvų importuotojus burtis ir kartu, išvien vykdyti privalomą 30 % pateiktų rinkai alyvų atliekų surinkimą ir perdirbimą. „Kasmet Lietuvoje reiktų surinkti ir saugiai perdirbti tūkstančius tonų alyvų. Kol kas jos gana dažnai saugomos tam nepritaikytose talpose, neleistinose vietose, naudojamos energijai gauti, maišomos su kitomis atliekomis, taip užteršiant aplinką ir kenkiant ne tik augmenijai, gyvūnijai, bet žmonių sveikatai.“ – situacija apibūdina Asociacijos GIA direktorius Audrius Puškorius, ir siūlo alyvų importuotojams tapti asociacijos GIA nariais. „Susibūrus į vieną organizaciją tvarkyti alyvų atliekas yra finansiškai naudingiau.“

Kad alyvų importuotojams gali nebepavykti tiesiog įvežti ir parduoti, nesirūpinant alyvų atliekų surinkimu ir perdirbimu pabrėžia ir Aplinkos ministerijos atstovė Gintarė Gulbinienė. Anot jos: “Alyvų gamintojams ir importuotojams laikas suprasti, jog įstatymais numatytus įpareigojimus reikia vykdyti nuolat, visus metus. Panaudotų alyvų surinkimas turėtų tapti procesu, kurį sėkmingai atlikti galima tik sukūrus sistemą. Žinoma, atskiram alyvų importuotojui, vienam pačiam sistemą sukurti sunku, ir  kainuos brangiau negu susiburti į asociaciją ir kartu, išvien vykdyti privalomą 30 % pateiktų rinkai alyvų atliekų surinkimą ir perdirbimą”.

Parengta pagal GIA inf.

 

Daugiau informacijos gali suteikti:

GIA direktorius Audrius Puškorius

a.puskorius@gia.lt  8-685-16969

Aplinkos ministerijos atstovė Gintarė Gulbinienė

266 35 10  g.gulbiniene@am.lt

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"