Paieška Kurėnas išplaukė į Aistmares

Kurėnas išplaukė į Aistmares

Nika PUTEIKIENĖ

Ryšių su visuomene skyriaus vedėja

 

Tradicija patapo: kasmet gegužės pabaigoje Jūrų muziejaus plaukiojantis eksponatas kurėnas „SűD1“ iškeliauja į ekspedicijas po artimesnius ar tolimesnius vandenis. Šiemet istorinė Kuršių marių burvaltė kels bures Lenkijoje – plaukia Aismarėmis. Tarptautine ekspedicija prasideda nauja Lietuvos jūrų muziejaus kultūrinė misija „Senaisiais vandens keliais“.

 Kurėnas  iš Klaipėdos pajudėjo gegužės 31 dieną sausuma - UAB „Koduka“ vilkiku. Taip burvaltė pasieks Gdanską, kur bus nuleista į marias. Ekspedicija rengiama kartu su kolegoms iš Gdansko. Jos metu bus renkama istorinė, dokumentinė ir ikonografinė medžiaga apie Aismarių žvejų kultūros paveldą, kurėnas dalyvaus vietos bendruomenių šventėse, bus eksponuojama kilnojamoji paroda „Kurėno sugrįžimas“, pristatomas Kuršių marių žvejų paveldas. Į Klaipėdą burvaltė grįš birželio 13 dieną.

Pasak Jūrų muziejaus direktorės Olgos Žalienės, reikia pasidžiaugti, kad šalys gali dalyvauti ne tik karinėse, bet ir taikiose – kultūrinėse misijose.

„Kurėno projektas, startavęs prieš aštuonerius metus, dabar jau peraugo į tarptautinę misiją, - sakė Olga Žalienė. – Tos misijos tikslas – priminti ne tik Lietuvai, bet ir Europai tai, kad esame jūrinė valstybė. Atstovavome Lietuvai „Sail Amsterdam 2005“ - didžiųjų jūrinių burlaivių ir istorinių laivų parade Amsterdamo uoste, surengėme ne vieną tarptautinę ekspediciją po Kuršių marias, pernai plaukėme Štetino mariomis. Tai buvo viena svarbiausių ir didžiausių tarptautinių mokslinių ekspedicijų, kurioje dalyvavo net keletas istorinių burvalčių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Lenkijos bei Vokietijos. Finansavimą gavome iš tarptautinio projekto LAGOMAR, kurį iš dalies rėmė Interreg programa. Šiais metais kultūrinės misijos „Senaisiais vandens keliais“ dvasioje dar ketiname surengti tarptautinį seminarą istorinių burvalčių statytojams Rusnėje.“

Pasak kurėno kapitono, Jūrų muziejaus istorijos skyriaus vedėjo Romaldo Adomavičiaus, kurėnas kviečiamas dalyvauti tarptautinėse mokslinėse ekspedicijose, nes muziejus jau yra sukaupęs unikalią patirtį, kaip istorinius laivus galima naudoti skatinant kultūrinio turizmo plėtrą regione, įtraukiant vietos bendruomenes į  kultūrinio paveldo saugojimą ir sklaidą.

Kurėno dalyvavimą tarptautinėje mokslinėje ekspedicijoje Aismarėse remia Kultūros rėmimo fondas bei UAB „Koduka“.

Kuršių marių regionui iki XX a. vidurio buvo būdingos plokščiadugnės mažos grimzlės burvaltės, dabar žinomos bendriniu „kurėnų“ pavadinimu. Po Antrojo pasaulinio karo, pasikeitus gyventojų sudėčiai, paplitus motoriniams žvejybos laivams, burvaltės tapo nebereikalingos, jos buvo apleistos ir paliktos nykti.

Lietuvos jūrų muziejus pirmasis ėmėsi iniciatyvos atkurti šias laivybos priemones ir panaudoti jas etnokultūriniam turizmui bei edukacijai. 2001 metais į Kuršių marias buvo nuleistas pirmasis kurėnas. Nuo tada pradėtas vykdyti etnokultūrinis projektas „Kurėno sugrįžimas“, kurio tikslas - skatinti visuomenę pažinti, saugoti ir racionaliai panaudoti Kuršių marių baseino regiono etnokultūrinį paveldą.

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"