Paieška Dusios pakrantės švaresnėmis tapo...

Dusios pakrantės švaresnėmis tapo...

Elena AMŠIEJIENĖ

Metelių regioninio parko specialistė

 

Jau tradicija tapo Metelių regioniniame parke pavasario lygiadienio metu minėti Pasaulinę Žemės dieną. Miestuose ir rajonuose skambantys varpeliai tarsi pritaria taikos varpo dūžiams Jungtinėse Tautose, pakeliant Žemės vėliavas. Varpų garsai simbolizuoja tautų susitelkimą saugoti mūsų Žemę nuo ekologinių katastrofų.

Metelių regioninio parko direkcijoje (lankytojų centre) renginiai vyko balandžio–gegužės mėnesiais. Būta 244 dalyvių: 112 Alytaus r. Kumečių, Miroslavo, Alovės mokyklų, Simno gimnazijos, Simno pagalbinės mokyklos moksleivių ir 10 mokytojų; 114 Lazdijų r. Stebulių, Veisiejų, Šeštokų ir Seirijų mokyklų moksleivių ir 8 mokytojai.

Moksleiviai susipažino su lankytojų centru–gamtos mokykla, parko gamtinėmis, istorinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis, dalyvavo Žemės mėnesio renginiuose. Jų pradžia prasidėjo Žemės vėliavos pakėlimu. Mėnesio laikotarpiu moksleiviai klausėsi paskaitų „Pavasaris budina žemę“, „Padovanok namus sparnuočiui“, „Pavasario lygiadienis ir jo naktis“.    

Alovės mokyklos ir Simno pagalbinės mokyklos moksleiviai dalyvavo piešinių ir dailės darbų konkurse. Visus nustebino išradingi, kruopščiai atlikti simniškių moksleivių darbeliai. Piešinių ir dailės darbų parodą „Nusilenkime motulei Žemei“ ir dabar galima apžiūrėti gamtos mokykloje–lankytojų centre. Parodos dalyviai apdovanoti dovanėlėmis.

Šiais metais Žemės mėnesio renginių metu siekiama atkreipti moksleivių dėmesį į atliekų tvarkymą, rūšiavimą. Tuo tikslu organizuotos švaros akcijos „Išvalykime Dusios pakrantę nuo šiukšlių“. Akcijose dalyvavo Kumečių, Miroslavo, Simno, Stebulių mokyklų moksleiviai. Išvalytos Dusios pakrantės, gamtiniai takai, surinkta daug šiukšlių.

Manau, jog moksleiviai, dalyvavę Žemės mėnesio renginiuose, supras: žmogaus ir gamtos darna, pagarba ir meilė gražią ir švarią aplinką padės išsaugoti ateinančioms kartoms; atliekų rinkimas, rūšiavimas ir perdirbimas sumažins vandens, oro ir dirvožemio taršą...

Pavasario šventės metu moksleiviai stebėjo pavasariškus pasikeitimus gamtoje, pirmuosius žydinčius augalus, pavasarinius grybus – bobausius. Pasitelkę teleskopus išmoko atpažinti dažnai sutinkamas vandens paukščių rūšis: laukius, kuoduotąsias, didžiąsias, rudagalves antis, dančiasnapius, klykuoles, gulbes nebyles, kirus.

... Prie laužo moksleiviai varžėsi atsakinėdami į viktorinos „Žemė, vanduo, gyvūnai, augalai“ klausimus. Vyko Žemės mėnesio darbų aptarimai, apdovanojimai, žaidimai ir smagiausia dalis -  dešrelių kepimas. (Beje, Seirijų mokyklos moksleiviai dalyvavo popietėje „Jurginių šventės ir papročiai Dzūkijoje“.)

Žemės mėnesio renginiai - vertingiausias moksleivių gamtos pažinimo, žinių tobulinimo ir gilinimo procesas gamtoje, kuris ugdys nevartotojiškai vertinti gamtinę aplinką, formuos kasdieniame gyvenime palankų visai aplinkai elgesį.

Nors Žemės mėnesio renginiai pasibaigė, toliau vyksta užsiėmimai moksleivių klasėms, pažintinės ekskursijos po parką. Jei dar nebuvote Metelių regioniniame parke, prašome apsilankyti!..

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"