Paieška Ryčiui Tarasevičiui „paslaugos“ mobiliuoju nereikėjo...

Ryčiui Tarasevičiui „paslaugos“ mobiliuoju nereikėjo...

Arba – olimpiada vyko ne Pekine, o Kazlų Rūdoje

Kazys PATIEJŪNAS

 

Kol Lietuvos geriausi sportininkai ruošiasi olimpiadai Pekine, šalies jaunieji miško bičiuliai respublikinėje olimpiadoje jau išsiaiškino kas yra kas.

Gegužės 23 d. Kazlų Rūdos mokomojoje miškų urėdijoje vykusioje pirmojoje jaunųjų miško bičiulių olimpiadoje varžėsi 24 penktos – aštuntos klasių moksleiviai. Nugalėtoju, surinkęs 122 balus iš 148 galimų, tapo Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos aštuntokas, JMB būrelio „Berželis“ narys Rytis Tarasevičius (vadovai Rita Kišonienė ir Vidmantas Dereškevičius, o „treneris“ - nugalėtojo tėvas Robertas Tarasevičius, dirbantis girininko pavaduotoju). Jam ant kulnų mynė ir vos 5 balais atsiliko Danutė Vansevičiūtė iš Trakų r. Onuškio vidurinės mokyklos (vadovai Alma Žukauskienė ir Vytas Okunavičius). Antroji vieta taip pat skirta Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio pagrindinės mokyklos JMBB „ Ąžuolynas“ nariui Tadui Godvaišui (vadovai Gediminas Armoška ir Irena Burinskienė), gavusiam 111 balų. Trečiąsias vietas laimėjo Tomas Gerulis, atstovavęs Kazlų Rūdos savivaldybės Jankų pagrindinės mokyklos JMBB „Spygliukai“ , surinkęs 104 balus (vadovai Loreta Matusevičienė ir Laimis Dabrila) bei Liudas Masaitis iš Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos JMBB „Ąžuoliukas“ (vadovai Virginija ir Kęstutis Masaičiai), „sužvejojęs“ 96 balus.

Olimpiados dalyviams teko sukti galveles atsakant į teorinius klausimus (galima buvo „uždirbti“ 42 balus), atpažinti medžius, medieną, žoles, paukščius ir jų balsus, žvėris, nustatyti  medžio amžių pagal metines rieves (66 maksimalūs balai), nustatyti augančio medžio aukštį ir skersmenį, rąsto ir sortimentų rietuvės tūrius, įvardinti miškininkų naudotus įrankius (40 balų).

Nugalėtojas Rytis šauniai sprendė teorinius klausimus, dešimtukus surinko atpažįstant medieną, žoles, paukščius, matuojant rąsto tūrį. Tačiau klupo vardinant medžius, nustatant medžio amžių, o keisčiausia, nors ir turėdamas trenerį – tėvą miškininką, barstė balus matuojant medžio aukštį ir skersmenį, atpažįstant įrankius. Gi Danutė, nors ir aplenkė nugalėtoją atlikdama praktines užduotis, bet atsiliko atpažįstant žvėris, paukščių balsus, nustatant medieną.

Tačiau nustebino, kad daugelis jaunųjų miško bičiulių, gavę teorinių klausimų sąrašą, nustebo, net supanikavo, kad nepateikti atsakymų variantai, kaip jie buvo pripratę, o reikėjo pamastyti, pasukti galveles, nors ir klausimai buvo gan paprasti. Štai tik 5 olimpiečiai teisingai išvardijo medyno komponentus, tik du žinojo kuriose mokslo įstaigose galima įsigyti miškininko profesiją, tik 4 atsakė, kad Stelmužės ąžuolas yra storiausias ir seniausias amžiumi Lietuvos medis. Tik penki konkursantai teisingai išvardijo gaisrų rūšis pagal ugnies plitimo pobūdį. Vos 7 žinojo pagrindinio dokumento, pagal kurį dirba girininkija ar miško savininkas, pavadinimą t.y. miškotvarkos projektą. Nors jaunųjų miško bičiulių viena iš pagrindinių priedermių yra miškininko profesijos propagavimas, o tuo pačiu ir patiems kuo geriau susipažinti su girininkijos, miškininkų praktiniu darbu, bet olimpiada parodė, kad šiai veiklos formai būrelių vadovai, patys miškininkai skiria nepakankamą dėmesį. Faktas, kad bene pusė olimpiečių nepažino busolės, Kolesovo kardo (sodiklio), rėžtuko, kad vos 2 sugebėjo teisingai nustatyti medžio aukštį ir skersmenį, kad tik 7 mokėjo nustatyti rąsto tūrį, o nė vienas nenustatė sortimentų rietuvės tūrio ir panašiai, tai patvirtina. Gražu, bet neužtenka, būreliuose organizuoti viktorinas su testais, šauniai sodinti medelius ar maišais rinkti šiukšles. Organizuojant šiuos ir kitus darbus darbelius, šventes, kitus renginius, galima ir būtina kūrybingai į juos įterpti ir praktiškus miškininkų vykdomus darbus, pavartyti girininkijos dokumentaciją.

Ir dar. Nors ši olimpiada – tai ne abitūros egzaminas, lemiantis moksleivio likimą, o linksmas pabendravimas, savo žinių palyginimas su kitų žiniomis, pasidalinimas patirtimi, stebino vieno būrelio vadovų noras „pagelbėti“ savo auklėtiniui spręsti užduotis pasitelkiant „mobiliakus“.

Tikėsime, kad antrojoje olimpiadoje ar kitokiame jaunųjų miško bičiulių konkurse, panašių „nežinukų“ visai nebus, o šie renginiai bus laukiami, dėl kelialapių į juos bus varžomasi būreliuose, miškų urėdijose.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"