Paieška Beržiukai ir aš

Beržiukai ir aš

Agnė ŽOLYNAITĖ, šeštokė

Vilkaviškio r. Vištyčio P.Kriaučiūno vidurinė mokykla (mokytoja – lituanistė E.DEREŠKEVIČIENĖ).

 

Aš gyvenu mažame kaimelyje, kuris apsuptas miškų. Jis kvepia medžiais ir pušimis.

Štai vieną vasaros dieną išėjau į mišką grybauti. Beeidama užsikabinau už mažo berželio ir jį netyčia nulaužiau. Vargšelis gulėjo įlaužtu liemenėliu, toks vienišas ir liūdnas. Atrodė, kad jau miršta.

Man pasidarė be galo liūdna, tada pagalvojau: “Gaila, kad negali jis kalbėti...“. Negalėjau eiti tolyn. Man suskaudo širdį, nusprendžiau atsiprašyti. Bet kaip? Greitai gimė mintis: grįžti namo, pasiimti kastuvą ir iškasti tą beržiuką. Taip ir padariau. Iškasiau medelį, parsinešiau jį namo ir pasodinau savo mėgstamoje vietoje sode. Čia jį laisčiau, kalbėjausi su juo, prašiau prigyti. Ir jis prigijo, pradėjo leisti pumpurėlius, stiebėsi vis aukštyn ir aukštyn, bandė praaugti mane... Aš nepykau, nes jis tapo mano geriausiu draugu, o kiti berželio broliai liko miške, aš ir juos lankiau, labai saugojau, nes žinojau, kad miškas – antrieji mano namai

*  *  *

Saida IVAŠČENKAITĖ, šeštokė

Vilkaviškio r. Vištyčio P.Kriaučiūno vidurinė mokykla (mokytoja – lituanistė E.DEREŠKEVIČIENĖ).

 

Pavasaris

 

Žaliai atgijus eglė,

Mojuoja man šaka,

Ramus šakų ošimas

Vėl primena save.

 

Žiūrėk, štai vyturėlis

Padangėj suplasnojo,

O gervės, grakščios gervės,

Paklydo jos lankoj.

 

Žibutės galvas kelia,

Svaigina mus visus.

Pabusk ir tu, vaikeli,

Pavasaris – gražus.

*  *  *

Sandra MENČINSKAITĖ, šeštokė

Vilkaviškio r. Vištyčio P.Kriaučiūno vidurinė mokykla (mokytoja – lituanistė E.DEREŠKEVIČIENĖ).

 

Vėl pavasaris atėjo,

Ir gamta jau pralinksmėjo,

Upeliukas tyliai šnara,

O paukšteliai čiulba, klega.

 

Gervės vėl sugrįžę šoka –

Meilės šokį – džiaugsmo šokį.

Pieva, gėlės net banguoja,

Džiaugiasi, šokiu didžiuojas.

 

Tai pavasario džiaugsmai –

Klega miškas ir laukai.      

 

Odeta KARALEVIČIŪTĖ, šeštokė

Vilkaviškio r. Vištyčio P.Kriaučiūno vidurinė mokykla (mokytoja – lituanistė E.DEREŠKEVIČIENĖ).

 

Prie Vidupio

 

Vidupis ten nerangus

Akmenis šiureno,

O kačiukai ir ieva

Lopšines dainavo.

 

Susimąsčius varna vis

Dairėsi į šonus:

Gal bilzgutį pamatys,

Gal užkvarkt sustojus...

 

Klega, kužda vis laukai,

Šiluma gaivinas.

Ar tikrai tu pajutai,

Kvepia net ir oras?

*  *  *

Agnė ŽOLYNAITĖ, šeštokė

Vilkaviškio r. Vištyčio P.Kriaučiūno vidurinė mokykla (mokytoja – lituanistė E.DEREŠKEVIČIENĖ).

 

Gamtos stebuklai

 

Pirmi lašai jau krenta,

Upelis šniokščia vis,

Laukuos dar trūksta, trūksta

Žibutės mėlynos.

 

Žolė laukuos žaliuoja

Ir kviečia šėlt kartu,

O mažas vyturėlis

Čia virpa sraigteliu.

 

Melsvos padangės skraistė

Nušvito spinduliais,

Pavasaris atėjo

Padūks jis su vaikais.

*   *   *

Štai pavasaris atėjo

Pievų takeliu,

Gandras namą pasistatė

Prie senų namų.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"