Paieška Kuršių nerijos nacionalinio parko direktorės viešas kreipimasis

Kuršių nerijos nacionalinio parko direktorės viešas kreipimasis į aplinkos ministrą

 

Kuršių nerijos nacionalinio parko direktorės Aurelijos Stancikienės viešas kreipimasis į aplinkos ministrą Artūrą Paulauską.

 

Kreipiuosi i Jus viešai, prašydama kuo skubiau sustabdyti Aplinkos ministerijos degradaciją ir jos struktūrų autoriteto menkinimą, kurie prasidėjo Jums tapus aplinkos ministru.

Deja, Jums tapus ministru, Aplinkos ministerija ne tik kad nepradėjo rimtesnės kovos su neteisėtomis statybomis, bet ministerija tapo galimai neteisėtų statybų Kuršių nerijoje vykdytojų įrankiu, susidorojant ir paralyžiuojant veiklą AM struktūrų ir pareigūnų, kurie pirmieji atskleidė neteisėtų statybų faktus ir kartu su prokurorais teismuose gina viešą interesą – t.y. teisminiuose procesuose yra kitoje barikadų pusėje, nei neteisėtų statybų organizatoriai. Kalbu apie Kuršių nerijos nacionalinio parko (KNNP) direkciją ir Saugomų teritorijų tarnybą (VSTT). Turiu pranešti, kad dėl pusę metų nesibaigiančių ministerijos kontrolių ir priverstinių aiškinimųsi į tuos pačius besikartojančius skundus, kurių autoriai yra galimai neteisėtų statybų savininkai, dėl nuolatinių ministerijos vadovybės įtarinėjimų ir viešo netiesos skleidimo šiandien KNNP direkcijos darbas yra praktiškai paralyžiuotas, darbuotojai moraliai baigiami palaužti ir įžeisti (tai jie patys teigia raštiškai), atmosfera kolektyve prasta, taigi 3 metus siektas neteisėtų statybų vykdytojų planas dabar puikiai įgyvendinamas Jūsų vadovaujamos AM vadovybės pastangomis.

Nesunku nuspėti, kuo baigsis ir šiandien A.Skardžiaus užsakymu prasidėjęs 40 dienų truksiantis AM auditas visose saugomų teritorijų direkcijose ir pačioje saugomų teritorijų tarnyboje, nes jis, kaip ir nesibaigiančios kontrolės Kuršių nerijoje, yra tik kelių, viešus ir privačius interesus saugomose teritorijose painiojančių žmonių užgaidų įgyvendinimas, iš anksto nusiteikus, kas yra kaltas.

Pone ministre, nejaugi Aplinkos ministerija neturi rimtesnių problemų, nei vien pusę metų nesibaigiantis saugomų teritorijų darbuotojų autoriteto menkinimas ir veiklos paralyžiavimas?

Nežinau, ar Jūs informuotas, kad 2005 m., dar nebūdama valstybės tarnautoja, viena pirmųjų iškėliau nuolatinių įstatymų pažeidimų ir neteisėtų statybų faktus Kuršių nerijoje – tą gali patvirtinti UNESCO atstovai Lietuvoje ir mano raštai Aplinkos ministerijai. Šiuos pažeidimus 2005 m. oficialiai nustatė ir VSTT komisija. Nuo to laiko tiek aš, tiek VSTT vadovė R.Baškytė patekome į tų leidimų statyboms organizatorės Neringos savivaldybės ir ne vieno įtakingo asmens nemalonę.

Deja, Jums tapus ministru, galimai neteisėtų statybų savininkai ypač suaktyvėjo, Jūsų buvęs patarėjas R.Zujevas iškart, įžūliai paniekinęs teisės aktus, pasistatė kilnojamąjį namelį istorinėje Gintaro įlankoje, Kuršių marių pakrantėje. Jūsų buvę artimi partijos bendražygiai G.Jakavonis ir A.Skardžius pradėjo prieš mane ir VSTT direktorę rengti mitingus ir viešas šeižimo kampanijas (dėl G.Jakavonio šmeižtų jau kreipiausi į teismą bei į Generalinę prokuratūrą, dėl A.Skardžiaus – baigiamas ruošti ieškinys), po mano 5 vaikų šeimos namų langais gąsdinant pradėtos deginėti įkapių žvakės, internete randami kitokie įvairūs grasinimai, o neteisėtų statybų savininkai, tokie kaip Neringos savivaldybės tarybos nariai I.Baltrušaitienė, Jūsų partijos narys R.Noreika bei parko direkciją grasinęs iššaudyti ir reikalavęs suklastoti dokumentus liūdnos biografijos pilietis V.Valceris (apie tai perduota medžiaga prokuratūrai) užvertė ministeriją skundais, kuriuos ši jau pusmetį tiria su perdėtu uolumu ir skelbia viešai melagingas išvadas.

Per pastarąjį pusmetį su Aplinkos ministerijos pagalba kuriamas visuomenei vaizdas, lyg tų 35 bylų dėl neteisėtų statybų ir nebėra, jas visais būdais bandoma įteisinti, o štai vienintelė ir pagrindinė pažeidėja ir problema Kuršių nerijoje – parko direktorė A.Stancikienė.

Šiuo metu AM vadovai veikia taip, kad regis, jei neliktų A.Stancikienės ir KNNP direkcijos, tai ir problemų Kuršių nerijoje taip pat nebeliktų. Ar ne todėl neseniai atliktos AM kontrolės absurdiškos ir melagingos išvados skelbia, kad iš 65 KNNP direkcijos nuolatinių tarnautojų pažeidimus nuolat atlieka 34, „nustatyta“ per 340 pažeidimų (turbūt naujas rekordas Lietuvoje)? Ar ne todėl neteisėtų statybų iniciatorių pageidavimu ir sukurta dar viena kontrolės struktūra – neaišku ką koordinuosianti Kuršių nerijos koordinacinė taryba?

Noriu pabrėžti - netiesa, kad Kuršių nerijoje yra asmeniniai konfliktai ar nedarni plėtra – visa tai yra užprogramuota žymiai giliau ir žymiai seniau, nei aš pradėjau vadovauti parkui. Nebeliktų jokių konfliktų tarp Neringos savivaldybės ir parko direkcijos, jei savivaldybės vadovai nustotų nuolat ir sąmoningai pažeidinėti Lietuvos teisės aktus ir tarptautines konvencijas, jei pagaliau susitaikytų su šios teritorijos ypatingu statusu ir būtinais apribojimais, kuriuos 2007 m. kaip privalomus tokiai teritorijai pripažino Konstitucinis Teismas.

Negaliu nenusistebėti, kad aplinkos ministras ne tik kad negina nuo šmeižto ir grasinimų savo ministerijos darbuotojų, šiuo atveju, konkrečiai manęs ir VSTT direktorės, bet, nepaisydamas nevienkartinių mano pastangų, netgi nesiteikia susitikti ir išklausyti mano nuomonės. Juo labiau keista, kad Jums, nuolat deklaruojančiam kovą su neteisėtomis statybomis, visai neįdomu tiesiogiai išgirsti, kieno pastangomis ir kodėl jau beveik trejus metus vilkinami teisminiai procesai ir ką mes, parko vadovybė, siūlytume keisti, kad tokie dalykai daugiau nepasikartotų.

Noriu pažymėti, kad buvusiam ministrui A.Kundrotui esu pateikusi visą pluoštą konkrečių pasiūlymų, kaip būtų galima patobulinti teisės aktus šiais klausimais. Deja, priešingai nei buvęs ministras, Jūs randate laiko ir noro susitikti ne su savo darbuotojais, o su pagrindiniais neteisėtų leidimų išdavimo organizatoriais ir masinių įstatymų pažeidėjais – Neringos savivaldybės atstovais, kurie, eikvodami neringiškių pinigus advokatams, sąmoningai vilkina visų šių bylų procesą.

Deja, Jums tapus ministru, ta pati itin ydinga praktika klausytis ar veikti tik vienos pusės naudai, t.y. visiškai ignoruoti KNNP direkcijos nuomonę, įsigalėjo ir tarp kai kurių kontroliuojančių ir vadovaujančių ministerijos darbuotojų, taip pažeidinėjant teisės aktus, diskredituojant ministeriją, atskiras jos struktūras ir tarnautojus.

Šiuos teiginius pagrįsiu konkrečiais faktais.

1. 2008 – 08 -11 AM ministras ir kolegija, nagrinėdami Kontrolės skyriaus vadovės O.Bubnelienės tarnybinį pranešimą, susijusį neva su mano „grasinimais“ jai, priėmė sprendimus mano atžvilgiu neišklausę nei mano, nei pokalbio liudininkų argumentų, neišnagrinėję visų aplinkybių ir taip pažeidė etikos ir objektyvumo principus.

2008 – 08 -11 Jūs ir Jūsų vadovaujama AM Kolegija, remdamasi vien AM kontrolierės O.Bubnelienės skundu, neva aš jai grasinau, nepatikrinę pateiktų „faktų“, nei mano argumentų, man būnant atostogose, paskubėjote viešai paskelbti apie mano, kaip pareigūnės, neva netinkamą elgesį. Ar tokie nuosprendžiai atitinka būtinus valstybės tarnautojų ir politikų veiklai nešališkumo ir objektyvumo principus, ar Jūs galėsite tai įrodyti teisme? Juk net sovietmečiu bent dėl regimybės būdavo išklausomos abi nuomonės. Todėl noriu Jus ir AM Kolegiją informuoti, kad:

- tikrai liepos 1 dieną, iš parko direkcijoje apsilankiusių skundo autorių sužinojusi apie tokias absurdiškas kontrolės išvadas, paskambinau O.Bubnelienei ir paklausiau, ar ji su tokiomis melagingomis ir nekompetentingomis išvadomis supažindino ministrą, ar ji supranta, kad paviešinus šias išvadas, kaip ir anksčiau atlikto audito atveju, bus kompromituojama AM ir pats ministras? Ar ji prisiima atsakomybę už AM struktūros – KNNP direkcijos sąmoningą kompromitavimą, nes atsisakė išklausyti mūsų argumentų ir taip pažeidė nešališkumo ir sąžiningumo principus? Ar ministerija, ar pati O.Bubnelienė mokės kompensaciją KNNP darbuotojams, nes beveik visi jų yra pasiruošę ginti savo pažeistą garbę teisme?

- teiginys dėl grasinimų yra visiškai absurdiškas, nes aš niekaip negalėjau paveikti O.Bubnelienės darbo ir išvadų direkcijos atžvilgiu, nes tą dieną, kai jai skambinau, išvados jau buvo paskelbtos ir išplatintos skundų autoriams. Be to, mano telefoninis pokalbis vyko prie liudininkų, kurių kolegija taip pat nesiteikė išklausyti.

2. AM Kontrolės skyrius, išklausęs tik skundo autorių nuomonę, atsisakęs išgirsti KNNP direkcijos argumentus, remdamasis klaidingais duomenimis išplatino melagingas išvadas ir šiurkščiai pažeidė Valstybės tarnybos įstatyme numatytus nešališkumo ir objektyvumo principus, pavyzdinės audito metodikos ir profesinės etikos taisyklių 19, 29.1, 30, 31 ir kt. punktus bei diskreditavo Aplinkos ministeriją ir vieną iš jos struktūrų – KNNP direkciją.

Informuoju, kad 2008-06-11 AM Kontrolės tarnybos viršininkė O.Bubnelienė atvyko tirti tų pačių asmenų eilinį skundą dėl neva tarnybinio transporto KNNP direkcijoje pažeidimų. Susirinkusi visus jai reikalingus dokumentus, p.O.Bubnelienė trims valandoms kažkur prapuolė, o grįžusi pareiškė, kad buvo susitikusi su skundo autoriais. Paprašyta išklausyti ir kitos pusės, t.y. parko direkcijos paaiškinimų ir argumentų, kaip ir kada darbuotojai atvyksta į darbą, kokias vykdo funkcijas, atsakė: „Man viskas ir taip aišku“ ir išvyko. Informuoju, kad rinkdama sau būtinus dokumentus p.O.Bubnelienė nuolat nustatinėjo parko darbuotojus prieš VSTT direktorę R.Baškytę, kartodama: „Dėl visko kalta Baškytė“, taip pažeisdama Valstybės tarnybos objektyvumo ir nešališkumo principus. Šiuos faktus gali patvirtinti ne vienas parko direkcijos darbuotojas.

Nenoras išklausyti kitos pusės, t.y. parko direkcijos argumentų, ir remiantis tik skundo autorių motyvais bei perkėlos duomenimis, taip pat išplatinant kontrolės išvadas skundo autoriams (V.Valceriui) bei kitoms institucijoms (Seimo nariams), anksčiau nei supažindinta KNNP direkcija, taip pat nesulaukus KNNP direkcijos paaiškinimų, kaip ir anksčiau vykusio AM audito atveju, buvo grubiai pažeisti Valstybės tarnybos įstatyme numatyti nešališkumo ir objektyvumo principai, pavyzdinės audito metodikos ir profesinės etikos taisyklių 19, 29.1, 30, 31 ir kt. punktai bei vėl diskredituota Aplinkos ministerija ir viena iš jos struktūrų – KNNP direkcija.

Jei O.Bubnelienės vadovaujamas Kontrolės skyrius, prieš skelbdamas savo išvadas, būtų išklausęs ir KNNP direkcijos argumentus, nebūtų padaryta tokių absurdiškų klaidų ir pritempinėjimų bei išvengta AM diskreditacijos.

AM Kontrolės išvadas laikau niekinėmis ir neabejoju, kad jei reikės, tai patvirtins ir teismas dėl šių priežasčių:

a) tarnybinio transporto naudojimo ar vėlavimosi į darbą negalima nustatyti, remiantis keltų (perkėlos) duomenimis, nes:

-tai nėra juridinę galią turinti informacija, bilietų kontrolės įranga ir bilietų (kortelių) skanavimo programa dažnai genda, neaišku ar ji yra įstatymų nustatyta tvarka sertifikuota ir įregistruota,

- transporto priemonės savininkas, šiuo atveju darbuotojas, kuriam priskirta transporto priemonė, gali keltis keltu, pateikdamas transporto persikėlimo kortelę ir be transporto priemonės. Kaip tokių Kontrolės išvadų absurdiškumo įrodymą galiu pateikti Jums, o jei reikės – ir teismui atvejus, kada keleiviniu keltu ne kartą buvo „perkeltas“ parko direkcijos traktorius – t.y. parko darbuotojas persikėlė, pateikdamas nemokamą leidimą šiai transporto priemonei kartu su vairuotoju, nors buvo be transporto priemonės. Atkreipiu dėmesį į faktą, kad keltų naudojimo tvarkoje aiškiai įvardinta, kad būtent patys keltų darbuotojai atsako už kortelių naudojimo kontrolę, be to, nėra jokių nurodymų, kad su transporto priemonės kortele keltis keleiviui be transporto priemonės negalima.

- Kontrolės išvadose daug kartų nurodytas keltų tvarkaraščio laikas neatitinka tikrojo laiko, kontrolieriai nesuvokia, kad keltų tvarkaraštis skirtingais metų laikais keičiasi, daug kartų nurodoma, kad parko teisininkas kėlėsi į Kuršių neriją, nors tuo metu jis buvo teisme (S.Juzik, V.Kolokšanskio paaiškinimai), kontrolieriai priskiria darbuotojams ne tų kortelių nuerius (L.Žarnausko paaiškinimas) ir t.t.

- keltai nefiksuoja transporto priemonių, kurios keliasi iš pusiasalio į žemyną. Kaip Kontrolės išvadų absurdiškumo pavyzdį galiu pateikti išvadą, kad sprendžiant iš keltų žiniaraščių vienas geriausių parko darbuotojų, Smiltynės girininkas K.Dikšas neva daug kartų vėlavosi į darbą. Informuoju, kad girininkas Dikšas tiek oficialiai, tiek realiai gyvena ne žemyne, o pusiasalyje (tai patvirtins daugybė Neringos gyventojų), todėl jo kėlimasis iš žemyno į pusiasalį 9 ar 10 valandomis niekaip negali būti traktuojamas kaip vėlavimasis į darbą. Girininkas Dikšas tuo metu jau grįžta atgal į darbą iš Klaipėdos, atlikęs ten būtinus savo reikalus, nes kaip žinoma, Smiltynė yra Klaipėdos dalis.

- Kadangi Smiltynė yra Klaipėdos dalis, absurdiška teigti, kaip teigiama Kontrolės išvadose, kad neva parko direkcijos kelionės lape yra nurodyta, kad vykstama iš Nidos į Klaipėdą, bet pagal keltų žiniaraštį ši transporto priemonė į Klaipėdą nesikėlė. Manau, kad kontrolieriai, darantys tokias išvadas, turėtų žinoti bent elementarias geografijos žinias – t.y. kad Smiltynė ir yra Klaipėdos dalis.

- kontrolieriai, neišsiaiškinę, kad sezoniniai darbuotojai, dirbantys priešgaisrinėje apsaugoje, dirba ne nuo 8 valandos, taip pat kontrolieriai nesiaiškino, kiek vėlesnis atvykimas į darbą kai kurių darbuotojų buvo suderintas su tiesioginiu viršininku.

- Dar vienas absurdiškumo pavyzdys yra išvada, kad aš 2008 kovo mėn. negrįžau laiku iš komandiruotės, nes kelto žiniaraštyje nerodoma, kad grįžau atgal. Į logišką išvadą – kur prapuolė mano automobilis, kontrolieriai nesistengia atsakyti, nes jiems to ir nereikia, kitaip būtų pastebėję ar išklausę mano paaiškinimo, kad mano komandiruotė Vilniuje buvo pratęsta, o automobilis saugojimui paliktas VSTT kieme, Juozapavičiaus g. 9.

Informuoju, kad p. O.Bubnelienės vadovaujamo skyriaus nekompetencija pasireiškia ne pirmą kartą. Kaip pavyzdį pateiksiu 2003 m. atliktą patikrinimą, neva Pajūrio, Varnių bei Kurtuvėnų regioninių parkų direkcijos teritorijų planavimo dokumentus derina pažeidžiant 2001-12-07 ministro įsakymą, nors pažymoje įvardinti „nusižengimai“ padaryti dar gerokai iki minėto ministro įsakymo įsigaliojimo. Tokių nekompetentingų O.Bubnelienės „tikrinimo“ ar „kontrolės“ pavyzdžių yra ir daugiau.

3. VTPSPI viršininkė L.Nalivaikienė specialiai R.Zujevo kilnojamo namelio atveju pakeitė galiojantį pačios Aplinkos minsterijos išaiškinimą, susijusį su tokių namelių statusu, neteisingai pavadindama jį transporto priemone ir taip suteikė galimybę p.R.Zujevui šaipytis iš tokių ministerijos veiksmų, vadinant savo namelį dulkių siurbliu, ir taip vilkinti teismų procesą.

Jūsų paskirtos AM VTPSPI viršininkė Nalivaikienė, tirdama Jūsų buvusio patarėjo R.Zujevo kilnojamojo namelio atsiradimo Gintaro įlankoje aplinkybes, pakeitė iki tol Aplinkos ministerijos ir Transporto priemonių registracijos inspekcijos išaiškinimą, pagal kurį tokie kilnojamieji nameliai buvo statiniai. O štai R.Zujevo namelis – statinys VTPSPI staiga pavadintas transporto priemone, kas sutrukdė iki šiol nutempti šį kilnojamą namelį nuo marių kranto ir suteikė galimybę p.R.Zujevui šaipytis iš tokių ministerijos veiksmų, vadinant savo namelį „dulkių siurbliu“, ir taip vilkinti teismų procesą. Dar keisčiau, kad AM VTPSPI darbuotoja, atvykusi prie šio namelio („transporto priemonės“), nepastebėjo atvesto elektros įvado ir kitokių stacionaraus gyvenimo požymių, kurie išlikę ligi šiol ir kurie nebūtų leidę šio statinio pavadinti transporto priemone. Itin tendencingas yra ir namelio fotofiksacijos pateikimas, nufotografuojant tik vidurinę namelio dalį, kurioje matosi tik du rateliai, skirti užtraukimui ant transportavimo priekabos. Atkreipiu dėmesį, kad patys šių namelių gamintojai vadina juos „pusiau stacionariais“ kilnojamaisiais nameliais (žiūr. www.caravan.lt ), kad raštu informavau Jus apie šį nesusipratimą, prašydama grąžinti ankstesnį šių namelių statuso (apibrėžimo) išaiškinimą, įspėdama, kad atsižvelgiant į KNNP direkcijos patirtį toks šiam specialiam atvejui pritrauktas nelogiškas teisės normų pakeitimas gali iššaukti teisinį nihilizmą ir kitais panašiais atvejais, tačiau likau neišgirsta ir jokio atsakymo negavau.

4. 2008 kovo mėnesį AM Audito skyrius ir informacijos tarnyba, neišklausiusi KNNP direkcijos argumentų ir išplatindama neteisingas išankstines išvadas, kurias vėliau Jūs pats paneigėte, pažeidė nešališkumo ir objektyvumo principus bei pavyzdinės audito metodikos ir profesinės etikos taisykles ir diskreditavo AM.

Besiremiant galimai neteisėtų statybų savininkų skundais š.m. kovo mėn. Jūsų nurodymu KNNP direkcijoje buvo atliktas auditas (vėliau pervadintas patikrinimu), po kurio, neišklausius nei mūsų paaiškinimų, nei argumentų, t.y. šiurkščiai pažeidžiant AM audito atlikimo metodiką ir Valstybės tarnybos įstatyme nurodytą nešališkumo ir objektyvumo principą, buvo viešai paskelbta apie neva šiurkščius KNNP direkcijos pažeidimus prižiūrint valstybės patikėtus pastatus. Prasidėjus visuomenės protestams, ir pagaliau išklausius VSTT direktorės paaiškinimų, paaiškėjo, kad tų pažeidimų nėra, tačiau AM pareigūnai, paskelbę neteisingas išvadas ir diskreditavę vieną iš AM struktūrų – KNNP direkciją - taip ir liko nenubausti, o tos melagingos išvados dar savaitę liko patalpintos AM oficialiame tinklalapyje.

5. Viceministras R.Paliukas, nesibaigus teisės aktais numatytai patikrinimo (audito) procedūrai ir neišklausęs KNNP direkcijos argumentų, viešai paskelbė dezinformaciją apie nustatytus „pažeidimus“, taip diskredituodamas AM ir KNNP direkciją.

2008 m. AM pradėjo tirti anksčiau G.Jakavonio „Žinių radijuje“ paskelbtą, o vėliau raštu parašytą anoniminį skundą, išspausdintą dienraštyje „Respublika“, neva aš, pažeisdama įstatymus,išimties tvarka savo motinai Juodkrantėje, adresu L.Rėzos g. 14, daviau leidimą padidinti namo tūrį ir aukštį.

Visą šią istoriją ištyrė AM VTPSPI skyrius nustatė, kad minimas pastatas nepriklauso nei mano mamai, nei jokiam kitam mano giminaičiui, kad aš net nesu nuolatinės statybų komisijos narė ir ten nėra mano parašo, kad teisės aktų pažeidimus, išduodant leidimą šio namo rekonstrukcijai, padarė Neringos savivaldybės administracija, kad KNNP direkcija, vienintelė iš visų kontroliuojančių statybas institucijų, savo kompetencijos ribose net du kartus kreipėsi į Klaipėdos apskrities statybų priežiūros skyrių, prašydama įvertinti, ar veiksmus, kai pastatas visiškai nugriaunamas ir statomas iš naujo, galima vadinti rekonstrukcija, deja, apskrities administracija jokių pažeidimų neįžvelgė. Atkreipiame dėmesį, kad su analogišku prašymu kreipėmės ir į AM VTPSPI.

Taigi skundo teiginiai, neva A.Stancikienė pažeisdama įstatymus leido savo mamai pasididinti namo aukštį ir tūrį buvo akivaizdžiai paneigti. Nepaisant to, Jūsų naujai paskirtas viceministras R.Paliukas 2008-07-08 atsakyme Seimo TS frakcijai melagingai teigia, kad skundas dėl L.Rėzos g. 14 pasitvirtino, lyg netyčia nutylėdamas faktus, kad rasti pažeidimai padaryti savivaldybės, o ne parko direkcijos, kad tas pastatas priklauso ne mano mamai ir panašius skunde nurodytus šmeižtus. Taip pat pažeisdamas objektyvumo ir nešališkumo principus, t.y. nesibaigus patikrinimo procedūrai ir neišklausius kitos pusės, melagingai teikia, kad pasitvirtino KNNP direkcijos darbuotojų drausmės ir tarnybinio transporto naudojimo pažeidimai.

Viceministras R.Paliukas tame pačiame rašte Seimo TS frakcijai tendencingai kaltina VSTT direktorę, kad ši netyrė mano, kaip Neringos savivaldybės tarybos narės teisėtos veiklos ir nepradėjo tarnybinės nuobaudos procedūros. Tokie kaltinimai dar labiau liudija apie išankstinį viceministro nusistatymą atskirų darbuotojų atžvilgiu ir nekompetenciją.

6. Ministerijos sekretorė J.Juozaitienė reikalavo nubausti KNNP direktorę už teisėtą savivaldybės tarybos narės veiklą.

2008-04-03 AM sekretorė J.Juozaitienė, ištyrusi vėlgi tų pačių asmenų eilinį skundą, pareikalavo mano tiesioginės viršininkės R.Baškytės pradėti tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūrą (už mano, kaip Neringos savivaldybės tarybos narės, teisėtus paklausimus Neringos merui ir seniūnėms). Logiška, kad p.R.Baškytė atsisakė vykdyti tokį absurdišką nurodymą.

Pone ministre, leiskite paklausti: jei suderinus su tiesioginiu viršininku kelių minučių vėlesnį atvykimą į darbą atliekant pavestas tarnybines užduotis, arba kelionės lape Smiltynę pažymint kaip Klaipėdą, Aplinkos ministerijos vadovybė vertina kaip šiurkščius nusižengimus, tuomet kaip vertintinas piliečio A.Paulausko neteisėtas valstybinės žemės užvaldymas perkeliant savo sklypo tvorą ar neteisėtas piliečių S.Paulausko, G.Jakavonio ir M.Skardžiaus sklypų suformavimas prie laikinųjų pastatų – grybinių Dzūkijos nacionaliniame parke, taip esmingai pažeidžiant teritorijų planavimo ir Žemės įstatymus? Ar Jūs, kaip aplinkos ministras, ėmėtės tirti šiuos neteisėtus apskrities administracijos, Registrų centro ir savivaldybės veiksmus?

Prašau Jūsų, kaip aplinkos ministro, artimiausiu metu:

1. Atšaukti 2008-08-11 AM Kolegijos posėdyje priimtą nutarimą dėl mano netinkamo elgesio O.Bubnelienės atžvilgiu ir įvertinus visas šio įvykio aplinkybes bei išklausius mano argumentų bei šio pokalbio liudininkų iš naujo apsvarstyti šį Bubnelienės pareiškimą. Priešingu atveju būsiu priversta su AM Kolegija ir O. Bubneliene teistis dėl šmeižto.

2. Prašau įvertinti AM Kontrolės viršininkės O.Bubnelienės kompetenciją, šiurkštų nešališkumo ir objektyvumo principų pažeidinėjimą, juo labiau kad yra nustatyta ir daugiau jos nekompetencijos atvejų būtent saugomų teritorijų direkcijų atžvilgiu. Prašau Jūsų kreiptis į STT, prašant ištirti, ar p.O.Bubnelienės veiksmuose nėra korupcijos požymių, ar ji, kaip teigia Neringos gyventojai (to pati tvirtinti negaliu), susitikimo su skundo autoriais metu tikrai buvo vaišinama viename iš teisminių pastatų – restorane „Seklyčioje“, kurio savininkė yra ir tirto skundo autorė?

3. Prašau ištirti ir įvertinti AM informacijos tarnybos veiksmus, š.m. kovo. mėn. paskelbiant ir visą savaitę neišimant neteisingos informacijos, susijusios su išankstinėmis audito išvadomis, ir taip diskredituojant vieną iš Aplinkos ministerijos struktūrų – KNNP direkciją?

4. Prašau panaikinti KNNP direkcijoje kontrolės skyriaus atlikto patikrinimo (2008-06-25) išvadas.

5. Prašau įvertinti VSPTP viršininkės Nalivaikienės veiksmus ir kompetenciją, kai nesivadovaujant pačios ministerijos kilnojamų statinių statuso išaiškinimu, konkrečiu p.R.Zujevo atveju toks statinys buvo pavadintas „transporto priemone“. Taip pat prašau atšaukti šį sprendimą ir tokius kaip R.Zujevo namelius laikyti ne transporto priemonėmis, „dulkių siurbliais“, o kilnojamais statiniais, nes dabartinis jiems suteiktas statusas neatitinka tikrovės ir yra nesuvokiamas tų namelių gamintojams ir Transporto priemonių registracijos inspekcijai.

6. Prašau įvertinti viceministro R.Paliuko kompetenciją, kai nesibaigus teisės aktais numatytai patikrinimo (audito) procedūrai ir neišklausius KNNP direkcijos argumentų viešai buvo paskelbta dezinformacija apie nustatytus „pažeidimus“, taip diskredituojant AM ir KNNP direkciją.

7. Prašau nustatyti, kas nesibaigus teisės aktais nustatytos patikrinimo procedūros ir neišklausius KNNP direkcijos argumentų išplatino dezinformaciją skundo autoriams anksčiau nei pati KNNP direkcija gavo kontrolės išvadas?

8. Prašau įvertinti AM sekretorės J.Juozaitienės veiksmus, reikalaujant mane nubausti už mano, kaip Neringos savivaldybės tarybos narės, teisėtą veiklą.

9. Prašau sustabdyti AM degradaciją ir KNNP direkcijos bei VSTT autoriteto menkinimą, atsižvelgiant ir į tai, kad jau pusę metų KNNP direkcijos darbas yra beveik paralyžiuotas dėl Jūsų vadovavimo metodikos.

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"