Paieška Mažam „kambarėly“ – gamta!

Mažam „kambarėly“ – gamta!

Alina PALIONIENĖ

Pakruojo vaikų lopšelio–darželio „Saulutė“ direktorės pavaduotoja ugdymui

             

Pakruojo vaikų lopšelyje darželyje „Saulutė“ – ypatingos sąlygos minėtai pažinimo kompetencijai plėtoti. Čia ugdomasis procesas organizuojamas pagal savitą ikimokyklinio ugdymo programą „Aš sau patinku“. Jos pagrindas – jau antrąjį dešimtmetį skaičiuojanti veiklos „kambarėlių“ sistema, kurios idėją ir pamatus mūsų darželiui „padovanojo“ Klaipėdos darželis–mokykla „Šaltinėlis“. Šios sistemos viduryje – vaikas, turintis puikias veiklos pasirinkimo galimybes, galintis ir gebantis veikti „čia ir dabar“.

Vienas iš šešių darželyje veikiančių „kambarėlių“ – gamtos. Čia vadovaujamasi J.Brunerio pažinimo plėtotės teorija (nuostata: vaiko pažinimo vystymuisi reikalingos vis didėjančios aplinkos galimybės susidoroti tuo pat metu su keliomis pažinimo alternatyvomis, atlikti vienu metus kelis veiksmus, nuosekliai nukreipti dėmesį  į įvairias situacijas). Būtent ši nuostata padeda darželyje dirbantiems pedagogams kryptingai organizuoti gamtinį suvokimą skatinančią veiklą, pasirinkti įvairius ugdymo metodus ir būdus (apžiūrėjimą, stebėjimą, lyginimą, tyrinėjimą, bandymą, eksperimentą, pokalbį, pasakojimą, grožinių kūrinėlių skaitymą, darbą, žaidimą ir kt.). Pedagogai suvokia, jog kasdien stipriai besikeičiantis pasaulis įpareigoja nuolat stimuliuoti vaikų smalsumą, žingeidumą, padėti išgyventi atradimo džiaugsmą bei įgyti žinių.

Šįmet ekologinė kultūra „Saulutėje“ buvo sustiprinta netradicinių renginių ciklu, iš kurio ypač akcentuotinas projektas – „Mano pasaulis – mūsų visų pasaulis“. Dailės veiklos kambarėlio auklėtoja Virgilija Adomavičienė, gamtos veiklos kambarėlio auklėtoja Irena Kompauskienė bei darželio logopedė Rima Šilinskienė projektą žaismingai pradėjo Žemės dienos paminėjimu. Džiugino lesyklėlių surinkimas, inkilėlių kėlimas, Žemės vėliavos iškėlimas, darnus žygiavimas į miesto Vienybės aikštę su pačių pieštais spalvingais plakatais („Sveiki, paukščiai!“, „Jūsų pasiilgom!“, „Pažadam nešiukšlinti!“ ir pan.). Kūrybiškai integruojant dviejų veiklos kambarėlių veiklą, „gimė“ puikios vaikų darbelių parodos, kuriose – švarios ir užterštos gamtos priešpriešos vaizdavimas. Tuo pat metu vaikų darbelių parodas eksponavome savame darželyje, ekologinėje parodoje „Aš ir gamta“ (Pakruojo seniūnijoje), Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centre. Kasdienė ugdytinių veikla viso projekto metu priminė bičių avilį: grupėse, veiklos kambarėliuose buvo eksperimentuojama, tyrinėjama, sprendžiamos kilusios problemos, kantriai sėjamos įvairios sėklos, dauginami kambariniai augalai, renkamos ir rūšiuojamos šiukšlės, informacijos ieškoma enciklopedijose, internetinėje prieigoje, karpoma, klijuojama, iš atliekų statomi namai augintiniams bei gamtos kambarėlio gyventojams ir t.t. Vaikų veiklos metu buvo stengiamasi palaikyti teigiamą nusiteikimą, nuotaiką, susidomėjimą. Darbus vainikavo netradicinė šventė „Mano pasaulis – mūsų visų pasaulis“.  Grožėjomės tėvelių, auklėtojų bei pačių vaikų iš buitinių atliekų sukurtais rūbais, žaislais, papuošalais, kaukėmis... Kūrybiška, džiugi, tačiau kartu ir didaktinė šventės programa sulaukė gerų emocijų, padrąsinančių naujai veiklai atsiliepimų.

... Kalbėti apie gamtos saugojimą su vaikais būtų lengviausia. Tačiau savame darželyje siekiame gerųjų vaiko gamtinį suvokimą skatinančių savybių pasireiškimo, formuojame estetines, kultūrines sąsajas, kūrybiškai ugdome atsakomybės gamtai jausmą. Turime ir tvirtą edukacinę nuostatą: gamtinė aplinka gali tapti turtinga mokymo, ugdymo vaiz­dine „priemone“ integruotam ugdymuisi, eksperimentine laboratorija, vieta, kurioje gali tarpti įvairiausi edukaciniai modeliai. Projektas parodė, kaip svarbi kartu ir kūrybinė nuostata: gamtos vizualūs reiškiniai, formos, spalvos, kaita, erdviškumas, gyvybės pasireiškimo gausa, gamtos paslaptys ir jos didingumas neleidžia atsispirti poreikiui bendrauti bei pažinti ją, „atskleisti slypinčius joje pasaulius, ir per ją pažinti save“ (Toro H.D. (1985). Voldenas arba gyvenimas miške. Vilnius).

Aktyviojo mokymo pedago­gikos ir pragmatistinio ugdymo šalininkų požiūriu, gamtinė erdvė, gamtos refleksija, siekio ją saugoti, tausoti, tvarkyti plėtojimas yra reikšmingai ugdymo procesą papildanti sritis. Moderniojoje kognityvinėje išmokimo koncepcijoje teigiama, jog tik tirdami pažintinius procesus galime geriau suvokti pačio žmogaus elgesį. Šiandieninėje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje svarbiu pažinimo kompetencijos ugdymo uždaviniu tampa siekis plėsti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį, sudarant galimybes patirti pažinimo džiaugsmą, plėtoti intelektinius gebėjimus, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"