Paieška Dėl Gilužio ežero pakrantės išsaugojimo visuomenės poreikiams

LR Aplinkos ministrui Artūrui Paulauskui

Vilniaus miesto merui Juozui Imbrasui

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariams

Vilniaus savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos pirmininkui

 

Dėl Gilužio ežero pakrantės išsaugojimo visuomenės poreikiams

           

Mes nesutinkame su parengto detaliojo plano (žemės sklypas Padekaniškių vns.; kadastrinis Nr. 0101/0167:213; toliau - Gilužio detalusis planas), sprendiniais ir prašome šio ežero pakrantės užstatymą svarstyti platesne prasme ir iš esmės.

Gilužio ežero pakrantė, Padekaniškių kaime, yra svarbi poilsio vieta ne tik Pilaitės, bet ir kitų aplinkinių Vilniaus miesto rajonų gyventojams. Be to, pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą iki 2015 metų, miesto tolesnis vystymasis numatytas iš esmės Pilaitės kryptimi. Todėl jau dabar matosi, kad Pilaitės rajone gyventojų skaičiui padidėjus dvigubai, jis išsiplės nuo esamų ežerų iki Buivydiškių gyvenvietės ir Salotės, Balčio, Gilužio ežerų pakrantės bus gyvybiškai reikalingos miestiečių reikmėms.

Manome, kad visuomenei padaryta didžiulė žala leidžiant privatizuoti visuomenei svarbias rekreacines vietas, kaip Gilužio ežero pakrantė. Kitas nusikaltimas - Gilužio detaliojo plano sprendiniais leisti užstatyti visą teritoriją iki ežero apsaugos juostos. Prieš porą metų Vilniaus miesto savivaldybės SĮ „Vilniaus planas“ atliktoje Pilaitės architektūrinėje–urbanistinėje ir inžinerinėje plėtros koncepcijoje (toliau – koncepcija) aplink Gilužio ežerą numatyta ne tik ežero apsaugos juosta, bet ir apie 60-75 m pločio apsaugos zona. Specialiosiose žemės ir miško sąlygose tokiam vandens telkiniui kaip Gilužio ežeras, yra ne mažiau, kaip 200 m pločio apsaugos zona. Tačiau padaryta išimtis, kad ši nuostata galioja už miesto ribų, o miesto ribose sprendžiama detaliaisiais planais – spraga korupciniams sprendimams.

Gilužio detaliajame plane daugelyje vietų ežero apsaugos juostos nebelieka. Palyginus Koncepcijos ir Detaliojo plano dokumentus matome, kad sklypų Nr. 21, 19, 17, 14, 13 ir 11 užstatymo ribos siekia ežero kranto liniją. Gilužio detaliajame plane ežero galas yra nukertamas ir atvaizduojamas kaip upeliuko ištaka. Tačiau visai kitaip yra pažymėta Koncepcijoje. Tuo tarpu, Bendrojo plano sprendiniuose ir Koncepcijoje pažymima, kad teritorija aplink ežerą, skirta želdiniams, paplūdimiams ir jų infrastruktūros įrengimui.

Detaliajame plane daugelis gatvių yra orientuotos į ežero pakrantę ir užbaigiamos akligatviais. Kadangi sklypų privati teritorija baigiasi ties vandens linija, tikėtina, kad akligatviai tokiais ir taps miestiečiams, t.y. jie negalės naudotis net ežero apsaugos juosta.

Praėjusiais metais patvirtintame Vilniaus miesto bendrajame plane iki 2015 metų Gilužio ežero rekreacinė apsaugos zona, iki 60-75 m pločio, palikta (vadovaujantis Koncepcija). Todėl Gilužio detaliojo plano sprendiniais yra pažeidžiama ne tik Koncepcija, bet ir Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniai.

Viešojo svarstymo 2008-04-24 su visuomene protokole sakoma, kad vienas iš planavimo tikslų yra žemės tikslinės paskirties keitimas. Kadangi Vilniaus savivaldybės nuolatinei statybos komisijai pateikiama vienu metu svarstyti Gilužio detalųjį planą ir Bendrojo plano sprendinių keitimą, tuo pažeidžiamas Vilniaus miesto gyventojų viešas interesas, nes neatitinka Teritorijų planavimo 27 str. 1 d. reikalavimų. Teritorijų planavimo įstatymo 27 str. 2 d. nustato specialią procedūrą, kuri turi būti įgyvendinta prieš bendrojo, specialiojo ar detaliojo planų pateikimą tvirtinti. Be to, šiame įstatyme nurodoma, kad bendrojo plano sprendinių keitimui taikomi tie patys reikalavimai, kaip ir bendrajam planui (13 str. 3 d.) ir keisti galima tuo atveju, jei keitimai turi esminės įtakos urbanistinės struktūros, infrastruktūros ar bendrojo naudojimo teritorijų panaudojimui. Šiuo atveju – priešingai, bendrojo naudojimo teritorija skiriama privačiam naudojimui.

2008 m. balandžio mėn. 24 d. UAB „Senojo miesto architektai“ patalpose įvyko Gilužio detaliojo plano viešas svarstymas. Nors tikėtina, kad detalaus plano viešo svarstymo paskelbimo, išviešinimo ir svarstymo procedūros išlaikytos, tačiau papiktina tai, kad Pilaitės bendruomenė, kaip suinteresuota šalis ir gerai žinoma Pilaitės seniūnijai, apie šį svarstymą perspėta nebuvo. Neturėdami galimybių nuolatos sekti informaciją seniūnijos patalpose, nedalyvavome viešo svarstymo posėdyje ir negalėjome apie šį projektą pareikšti nuomonės.

Per keletą paskutiniųjų metų ne kartą buvo kreiptasi į įvairias valdžios institucijas dėl Gilužio ežero (Padekaniškių vns.) pakrantės palikimo visuomenės poreikiams, o sužinojus apie privatizavimą – dėl paėmimo visuomenės poreikiams. Mes žinome, kad be politinės valios negalimi svarbūs strateginiai sprendimai. Todėl, tikėdamiesi teisingo sprendimo, prašome įtakoti Gilužio detaliojo plano tvirtinimo stabdymą kol:

* nebus prisiimta atsakomybė dėl pakrantės paėmimo visuomenės poreikiams;

* Gilužio detalusis planas atitiks Koncepcijos ir Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 metų reikalavimus;

* viešai apsvarstytas ne tik detalusis planas, bet bendrojo plano sprendinių keitimas, kaip atskira procedūra.

 

Vilniaus miesto visuomeninės organizacijos (atstovai):

Pilaitės bendruomenės vicepirmininkas Vytautas Pelakauskas;

Pilaitės bendruomenės centras „Mažoji Lietuva“ pirmininkė Aušra Čepulienė;

Gerosios Vilties bendruomenės pirmininkas Vladimiras Daričevas;

Vilniaus nepriklausomų bendruomenių asociacijos atstovė Rasa-Raimonda Navickienė;

Lietuvos žaliųjų judėjimo Vilniaus klubo pirmininkė Janina Gadliauskienė;

Gamtos apsaugos asociacijos „Baltijos vilkas“ tarybos narys Andrejus Gaidamavičius;

V/o „Žvėryno bendruomenė“ valdybos pirmininko pavaduotojas Vytautas Domaševičius;

Karoliniškių bendruomenės pirmininkas Kęstutis Turonis.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"