Paieška Paukščių pelkėje

Paukščių pelkėje

Lidija UMBRASIENĖ

 

Šias eilutes rašiau, kai paukščių vardu pavadintas mėnuo persirito į antrąją pusę. Buvo vėsios naktys ir šiltos, saulėtos dienos.

Ankstyvą gegužės rytą važiuojame Būtingės link. Einame pro pušynėlį. Čia išgirstame miškinį kalviuką. Paukštelis giedodamas kyla nuo pušies viršūnės ir leisdamasis užbaigia giesmelę tiksėdamas, lyg kaldamas. Nuo to ir savąjį vardą gavo. Garsinasi kikiliai. Švelnus ankstyvosios pečialindos balselis labai derinasi su aukštyn kylančia saule, žydru dangumi, pavasarine nuotaika. Kelios sodybos Jonpaparčio gatvėje. Viename kieme ant platformos, iškeltos virš elektros stulpo, peri gandrai. Stovintis lizde paukštis varto kiaušinius. Ore nardo šelmeninės, langinės kregždės. Prie apleistos fermos sukiojasi baltosios kielės. Ant stogo gieda dūminė raudonuodegė.

Asfaltuotas kelias veda į „Energetiko“ sveikatos centrą. Praeiname kanalą. Jame plauko didžiųjų ančių gaigalai. Virš plačių laukų čirena vieversiai. Abipus kelio – tankūs nendrynai, švendrynai. Karklų priaugusi pelkė – buvę žuvininkystės ūkio tvenkiniai. Tarp geltonuojančių pernykščių nendrių stiebiasi žali ūgliai.

Balos vidury baltuoja žydinčios griovenės ir puplaiškiai. Netyla paukščių choras. Senos nendrės stiebu užlipusi iki žiedyno šluotelės gieda didžioji krakšlė. Karklų krūme suokia lakštingala. Jai atsiliepia kita. Kitoje kelio pusėje vėl girdėti paukštė, kviečianti Jurgiuką kinkyti, paplakti, važiuoti. Žemuose krūmeliuose namelį su stogeliu susisuko šarkos. Tai paukščių lizdų plėšikės. Pagriovy geltonuoja šiemet anksti pražydę vilkdalgiai, baltuoja krūminių builių skėčiai.

Virš pelkės linguodama praplasnoja kita mažų paukštelių siaubūnė – nendrinė lingė. Brendame aukšta rasota žole prie upės. Išgirstame pratisą švilpimą. Remeza... Šios mažos gelsvos zylutės meniškai nupintas lizdelis–maišelis kabo ant juodalksnio šakelės.

Atviro vandens plotely plauko dvi gulbės su vienu pūkuotu gulbiuku. Negi tik vienas? Kiti trys jaunikliai įsikūrė tarp motinos plunksnų ir plauko lyg laivelyje tarp burėmis pakeltų sparnų.

Gieda devynbalsės, ankstyvosios pečialindos. Tolumoje, miško pusėje, girdėti gervių balsai. Kukuoja gegutė. Matome raibąją, tupinčią pievoje ant mažo kuoliuko. Ir be žiūronų įžiūrime jos pilką „fraką“ ir dryžuotą krūtinę. Kukuodamas patinėlis nuvilioja nuo lizdo perintį paukštį, o patelė tuo metu „padovanoja“ lizdo šeimininkams savo kiaušinį.

Prisiskynusį karklo pūkų pilną snapelį, nuskrido rudoji devynbalsė.

Malonu buvo gegužę stebėti: prasidėjo paukščiams didysis darbymetis – sukti lizdus, dėti kiaušinius, perėti jauniklius.     

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"