Paieška Šventė prie Santarvės ąžuoliuko

Šventė prie Santarvės ąžuoliuko

Vytautas LEŠČINSKAS

 

2008 m. birželio 5 d. Pakruojyje vyko tradicinė šventė, skirta paminėti Pasaulinei aplinkos apsaugos dienai. Tačiau renginys, kuris prasidėjo jaukiame miesto skverelyje, dalyviams susirinkus aplink ta pačia proga prieš dešimt metų sodintą išlakų ąžuoliuką, o paskui persikėlė į Pakruojo seniūnijos pastato salę, įgijo ir platesnį mastą.

 

Tradicija vis plėtojama

 

„Šią šventę organizuojame kasmet, bet tik šiais metais ji įgijo tokį mastą. Kartu švenčiame mūsų skverelyje pasodinto santarvės ąžuoliuko dešimtmetį, taip pat turime kitų progų. Šiandien prasideda ir mūsų dainų šventė. Apskritai vasarą vyksta

labai daug renginių, tad kai kuriuos sujungiame. Juk ir žmones sukviesti vienu metu yra lengviau, o šventė būna didesnė, iškilmingesnė. Šiaip kasmet organizuojame Pasaulinę aplinkosaugos dieną kartu su Lietuvai pagražinti draugija, su Pakruojo ekologinio švietimo centru, mokyklomis. Šią idėją plėtojome jau seniai; tam pritaria rajono savivaldybė. Labai glaudžiai bendradarbiaujame su Pakruojo Lietuvai pagražinti draugijos skyriumi, kuriam vadovauja Janina Dirbanauskienė. Džiaugiamės, jog kiekvienąkart šioje šventėje dalyvauja ir Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis“, - sakė Pakruojo rajono savivaldybės ekologė Kazimiera Klabienė.

Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos proga rajono savivaldybės ekologė parengė išsamų pranešimą, kurį perskaičiusi sulaukė gausių šventės dalyvių plojimų. K. Klabienė susirinkusiesiems priminė, kad 1972 m. gruodžio 15 d. Jungtinių tautų organizacijos Generalinė asamblėja birželio 5-ąją paskelbė Pasauline aplinkos apsaugos diena, skirta skatinti aplinkos apsaugos veiklą visame pasaulyje. Ši diena minėti pasirinkta todėl, kad 1972 m. birželio 5 d. Stokholme įvyko pirmoji JTO konferencija, skirta aplinkos apsaugos problemoms aptarti. Vėliau buvo sukurta JTO aplinkos apsaugos programa.

 

Aktyvėja aplinkosauginė veikla mokyklose

 

Pranešėja pabrėžė, jog nuo aplinkos kokybės priklauso ir mūsų dvasinė bei fizinė sveikata. Tačiau  prieštaravimai tarp žmogaus ir gamtos vis didėja. Tai kelia grėsmę kai kurių gyvybės formų, o gal net ir žmogaus išlikimui. Tad svarbu tai suprasti. Žinios turi formuoti teisingą požiūrį į aplinkos problemas ir lemti žmogaus elgesį aplinkoje.

„Suprantama, auklėjimas prasideda nuo mažų dienų, todėl noriu padėkoti rajono mokykloms, kurios daug nuveikė ekologinio švietimo srityje. Moksleiviai rašo projektus, mokyklose vyksta įvairių aplinkosauginių renginių. Ypač daug šia linkme triūsia Triškonių pagrindinės mokyklos pedagogai ir mokiniai. Ši mokykla šiemet nusipelnė net ketvirtą kartą gauti Žaliąją vėliavą. Daug gerų darbų atliko ir Šukionių, Žemynos, Žeimelio, „Atžalyno“, Lygumų, „Versmės“ mokyklos. Labai įdomius renginėlius gamtosaugos temomis organizuoja „Vyturėlio“ ir „Saulutės“ vaikų darželių lopšelių kolektyvai. Norėčiau padėkoti Nijolei Valienei, jau daug metų sėkmingai vadovaujančiai Pakruojo ekologinio švietimo centrui.

Ačiū rajono valdžiai, kuri labai remia mūsų pastangas, taip pat Lietuvai pagražinti draugijos skyriui, kuriam vadovauja Janina Dirbanauskienė“,  - negailėjo malonių žodžių aktyviausiems talkininkams K. Klabienė.

 

Bendradarbiauja ir su miškininkais

 

Pakruojo rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Armonienė teigė, kad didelį darbą nuveikia 1999 metais įkurtas rajone Ekologinio švietimo centras, kuris padeda palaikyti aplinkosaugines tradicijas.

„Iškilmingai minime Žemės dieną – rajono centre iškeliame vėliavą ir kiekviena mokykla sudaro planelį, pagal kurį vyksta įvairūs renginiai. Moksleiviai pamėgo inkilų kėlimo, medelių sodinimo šventes. Džiaugiamės, kad Triškonių mokykla šiemet gaus jau ketvirtą Žaliąją vėliavą. Labai aktyvūs yra šios mokyklos pedagogai, gamtos specialistai; vykdoma integruota moksleivių ugdymo programa. Ir kitos mokyklos aktyviai dirba aplinkosaugos srityje, taip pat gauna apdovanojimų. Yra ir ikimokyklinių įstaigų, teikiančių aplinkosauginius projektus, kuriuos finansuoja rajono savivaldybė. Kai kurios mokyklos, pavyzdžiui, Triškonių, Šukionių, Žeimelio  vidurinė mokykla, Rozalimo medikų filialas, vykdo tęstinius projektus. Mokyklos gražina savo aplinką, pasisodina medelių, savo teritorijas stengiasi įdomiau susitvarkyti. Kiekvienoje mokykloje rengiamos ekologinės konferencijos. O Lietuvai pagražinti draugijos Pakruojo skyriaus pirmininkė Janina Dirbanauskienė labai padeda organizuoti visas mūsų šventes. Manau, ypač svarbu, kad artimai bendradarbiaujame su Pakruojo miškų urėdija. Pats urėdas labai padeda, dalyvauja visoje mūsų aplinkosauginėje veikloje, šventėse“, - pasakojo D. Armonienė.

 

Įteikti apdovanojimai

 

Už išradingą ekologinį mokinių švietimą, aplinkos puoselėjimą padėkos raštais buvo apdovanota Triškonių pagrindinė mokykla, taip pat Žemynos pagrindinė mokykla, Šukionių pagrindinė mokykla. Padėką už aktyvų bendradarbiavimą su savivaldybe bei mokyklomis rajono meras Saulius Gegieckas, kuris taip pat yra Lietuvai pagražinti draugijos narys, įteikė ir Pakruojo miškų urėdui Kaziui Gudui.

Urėdas susirinkusiuosius patikino, kad rajono miškai prižiūrimi gerai, didėja jų plotai, nes sodinama nemaža naujo miško.

Triškonių pagrindinės mokyklos bendruomenei įteiktas padėkos raštas už dalyvavimą projekte „Paukščių giesmė grįžta į Lietuvą“.  Beje, padėkos raštai buvo įteikti ir kai kurioms kitoms rajono mokykloms – už dalyvavimą piešinių, rašinių ir fotonuotraukų konkurse „Aš ir gamta“, kituose renginiuose bei apskritai už sėkmingą aplinkosauginę veiklą.

Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis pasidžiaugė, kad pakruojiečiai yra tokie aktyvūs, stengiasi švarinti ir gražinti savo kraštą.

„Mūsų draugijos garbės pirmininkas Justinas Marcinkevičius pabrėžė, kad Lietuvai reikia dvasinio prisikėlimo. Bet noriu pasakyti, jog pakruojiečių dvasios gal net nereikia prikelti. Tai atsispindi jų darbuose. Nuoširdžiai dėkoju už jūsų pastangas“, - kalbėjo J.Dingelis.

Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas už Tėvynės meilės puoselėjimą ir Pakruojo krašto gražinimą įteikė padėkos raštą ekologei Kazimierai Klabienei ir merui Sauliui Gegieckui.

Savivaldybės padėkos raštai buvo skirti Lygumų vidurinei mokyklai – už dalyvavimą Žemės dienos renginiuose ir pagalbą vykdant Lietuvai pagražinti draugijos Pakruojo skyriaus 2008 metų projektą „Žmogus ir gamta“. Gavo padėkos raštą ir Žeimelio vidurinė mokykla, „Atžalyno“ gimnazijos kolektyvas bei vaikų darželių lopšelių kolektyvai – už dalyvavimą tame pačiame projekte „Žmogus ir gamta“. Susirinkusiesiems nuotaikingu koncertu kėlė ūpą Pakruojo vokalinis ir muzikinis ansamblis „Vėtrungė“.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"