Paieška „Laisvę pakrantėms“

„Laisvę pakrantėms“

Tęsiama taip įvardijama Aplinkos ministerijos paskelbtoji akcija

Vytautas LEŠČINSKAS

 

2008 m liepos 23 d, apie  9 valandą Vilniaus geležinkelio stotyje susirinko grupė Aplinkos ministerijos paskelbtos aplinkosauginės akcijos „Laisvę pakrantėms“ dalyvių. Netrukus atvyko ir aplinkos ministras Artūras Paulauskas, jo pavaduotojas Raimundas Paliukas, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Rolandas Masilevičius, kai kurie kiti Aplinkos ministerijos darbuotojai, kurie išlydėjo į aplinkosauginį žygį būrį Vilniaus universiteto Gamtos fakulteto studentų –  plataus masto aplinkosauginės akcijos dalyvių.

 

Nemenkai pagelbės aplinkosaugininkams

 

Stoties pirmame perone, prieš išlydint akcijos dalyvius traukiniu, vykstančius į Trakus, ministras Artūras Paulauskas palinkėjo jiems sėkmingo žygio ir geros kloties padedant nustatyti įvairius pažeidimus: užtvertus kelius, takus, vedančius prie vandens telkinių ir kt. Tai bus didelė pagalba aplinkosaugininkams, kurie žinomus pažeidėjus, aišku, baudžia, bet, deja, visų nustatyti nepavyksta. Tačiau ministerija nesitaiksto su neleistinomis statybomis prie pat vandens telkinių, neteisėtai atsiradę statiniai griaunami. Tad tikimasi, kad šis studentų žygis nemažai prisidės prie aplinkosaugininkų ir visuomenės pastangų kovojant su kai kurių žemės valdų savininkų netikusiu įpročiu aptverti ežerų, upelių pakrantes ar jose ką nors be leidimų statyti.

Taigi pirmajam akcijos žygiui studentai pasirinko Trakų apylinkes. Žygeiviai nusprendė pėsti apeiti Gilušio, Babruko, Širmuko bei Totoriškių ežerų pakrantes, kad įsitikintų, ar jos tikrai yra prieinamos visuomenei.

O beveik tuo pačiu metu – 10 valandą nuo Klaipėdos Dituvos sodų Minija žemyn baidarėmis turėjo pajudėti grupė Klaipėdos universiteto Gamtos ir matematikos fakulteto studentų, kurie įsitikinę, kad Nemuno deltos regioniniame parke aptiks ne vieną nelegalią tvorą, trukdančią prieiti prie upės. Beje, klaipėdiečiai studentai vieni iš pirmųjų įsijungė į akciją ,,Laisvę pakrantėms” ir jau informavo Aplinkos ministeriją apie kai kuriose vietose atsiradusias nelegalias tvoras Pajūrio regioninio parko teritorijoje.

 

Nelegalios tvoros – dažniausi pažeidimai

 

Ši aplinkos ministro Artūro Paulausko iniciatyva – surengti akciją „Laisvę pakrantėms“ buvo paskelbta dar šių metų balandžio mėnesio pradžioje. Jos tikslas - patikrinti rekreacinę reikšmę turinčių vandens telkinių pakrantes, nustatyti, ar jos prieinamos visuomenei.

Aplinkos ministras A. Paulauskas, šiuo atžvilgiu ne kartą yra išreiškęs tvirtą nuomonę: netoleruotina, kad sodybas ir gyvenamuosius namus netoli vandens telkinių pasistatę savininkai upių, ežerų apsaugos juostas laikytų savo privačiomis valdomis, o kitiems Lietuvos žmonėms pakrantės taptų neprieinamos.

Jau balandžio mėnesio pradžioje regionų aplinkos apsaugos departamentams buvo nurodyta patikrinti didžiausių vandens telkinių apsaugos juostas. Vykstant šiai akcijai buvo patikrinti 305 vandens telkiniai. Nustatyti 133 pažeidimai; iš jų 73 – nelegalios tvoros prie vandens telkinių.

Tad regionų aplinkos apsaugos departamentams buvo nurodyta pašalinti nustatytus pažeidimus. Iki šiol jau nugriauta 41 nelegali tvora. Daugiausia nelegalių tvorų -13 nugriovė Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas. Aptiktų 12 nelegalių tvorų nugriauta Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento valdose.

Todėl Aplinkos ministerija kviečia į akciją „Laisvę pakrantėms“ įsijungti ne tik jaunimą, bet ir visą visuomenę. Apie aptiktas nelegalias tvoras prie vandens telkinių ministerija prašo  informuoti regionų  aplinkos apsaugos departamentus.

Šie faktai kaip tik liudija, kad aplinkos ministro iniciatyva paskelbta akcija „Laisvę pakrantėms“ yra tikrai svarbi ir savalaikė.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"