Paieška Meška - medžioklėn ant mopedo

Norite – tikėkite, norite – ne

Meška - medžioklėn ant mopedo

                                               

Čekijos medžiotojai galvą guldo, jog dalykas tikras.

Tenykštis cirkas turėjo mešką. Ji privalėjo cirko arenoje važinėti mopedu. Kai nepasisekdavo ir nuvirsdavo, mokėjo mopedą vėl pakelti ir, jei motoras neužgesęs, sėsdavo už vairo ir važiuodavo toliau. Taip tęsėsi daugybę metų.

Bet meškutė paseno, ėmė slinkti plaukai. Cirkui nebetiko. Ir kilo klausimas – kur ją dėti? Laimė, kažkam šovė mintis – užmigdyti neverta, ji dar gali duoti naudos.

Vidury miško gražioje pievaitėje padėjo medaus ir ėmė iki jo vedžioti meškutę. Ši buvo jauki, todėl netrukus pati viena lapatai lapatai iš aptvaro tam tikrą valandą nubėgdavo iki medaus, o jį išlaižiusi grįždavo namo.

Netrukus medžioklės pasiūlymuose atsirado pranešimas, jog yra licencija meškai šauti. Tuo skelbimu susidomėjo senukas vokietukas. Atvažiavo Čekijon, buvo patupdytas į bokštelį, o jam pasakyta: maždaug aštuonioliktą valandą miško pievaitėje pasirodo meška. Šūvis – garantuotas.

Ir štai artėja lauktoji valanda, meškutė paleidžiama iš aptvaro ir pasileidžia miško keliuku pievaitės link, o medžioklės organizatoriai nekantriai laukia šūvio.

Tuo sykiu šūvio vis nėr, meškutė, išlaižiusi medų, lapatai lapatai grįžta į aptvarą. Sutrikę biznieriai skuba prie bokštelio su vokietuku – kas atsitiko?

O vokietukas – beveik be gyvybės. Širdies smūgis. Šiaip taip atgaivino. Keista – buvo ir dramblius, ir liūtus, ir buivolus medžiojęs...

Ir tik vėliau paaiškėjo priežastys. Miško keliuku tą sykį mopedą pasuko vietinis laiškanešys. Pamatęs atbėgančią mešką, iš baimės virto ant šono ir pasileido miškan. Meškutė išsyk prisiminė cirko dresūros tvarką, pakėlė mopedą su vis dar veikiančiu varikliu, sėdo ant jo ir nuvažiavo į savo pievaitę su medumi. Vokietukui tokio vaizdo tik ir betrūko...

Kalbama, kad jis dabar beveik sveikas, tik kartais ima kažką vaizduoti, o tas kažkas važiuoja mopedu...

 

Parengė Zenonas BUTKEVIČIUS

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"