Paieška Aplinkos ministerijoje: 2008 m. rugsėjo 8-14 d.

Aplinkos ministerijoje: 2008 m. rugsėjo 8-14 d.

 

Rugsėjo 7-10 d. Paryžiuje vyko Europos viešojo administravimo instituto organizuojamas seminaras „Įgyvendinimo supaprastinimas: kaip palengvinti naudos gavėjų ir valdžios institucijų darbą?“. Dalyvavo Europos Sąjungos paramos administravimo departamento ES fondų valdymo skyriaus vyr. specialistės Kristina Naglytė ir Laura Zukė. Išsamesnė informacija: Laura Zukė, tel. 266 3531.

Rugsėjo 7-9 d. Briuselyje vyko ES Tarybos tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupės ir ekspertų susitikimas dėl tarptautinio cheminių medžiagų valdymo proceso. Dalyvavo Aplinkos kokybės departamento Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Marija Teriošina. Išsamesnė informacija tel. 266 3501.

Rugsėjo 8-9 d. Chania mieste (Graikija), Kretos technikos universitete vyko seminaras „Europos dirvožemio subalansuota plėtra - kritinių zonų tyrimų pasekmė“. Renginyje vyko diskusijos ir pasiūlymų rengimas ruošiamai ES dirvožemių direktyvai. Dalyvavo Lietuvos geologijos tarnybos Kvartero geologijos skyriaus Geochemijos poskyrio vedėja Virgilija Gregorauskienė. Išsamesnė informacija tel. 213 9055.

Rugsėjo 8-9 d. Briuselyje vyko ES Tarybos tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupės posėdis klimato kaitos klausimais. Dalyvavo Aplinkos kokybės departamento Klimato kaitos skyriaus vyr. specialistė Jurga Rabazauskaitė. Išsamesnė informacija tel. 266 3508.

Rugsėjo 9 d. Lietuvos geologijos tarnyboje (Konarskio g. 35, Vilnius) - Baltijos-Šiaurės šalių geologijos tarnybų bendro projekto „GeoTourSite“ pasiūlymo aptarimas. Pagrindiniai darbotvarkės klausimai: Baltijos jūros plėtros programų (BSR) ir INTERREG instrumento reikalavimai, projekto pasiūlymo rengimo gairės. Dalyvavo Švedijos, Norvegijos, Suomijos, Danijos, Lietuvos, Lenkijos, Estijos, Latvijos geologijos tarnybų ir kitų organizacijų atstovai. Išsamesnė informacija: Jonas Satkūnas, tel. 233 2482.

Rugsėjo 9-10 d. Briuselyje - ES ekspertų, atsakingų už lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo suderinimo klausimus, darbo grupės posėdis. Dalyvavo Statybos ir būsto departamento Statybos produktų ir proceso normavimo skyriaus vyr. specialistė Nina Česonienė. Išsamesnė informacija tel. 266 3584.

Rugsėjo 9-12 d. Brno (Čekija) - Europos Tarybos darbo grupės posėdis, kuriame kalbama apie JT konvenciją dėl kovos su dykumėjimu. Dalyvauja Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vyr. specialistė Dalią Gudaitienę-Holiman. Išsamesnė informacija tel. 266 3559.

Rugsėjo 10-12 d. Ventos regioniniame parke - Tarptautinis lauko seminaras „Geologinis paveldas - tiltas jungiantis šalis“. Pagrindiniai darbotvarkės klausimai: Ventos slėnio (nuo Papilės iki Kuldigos) ir gretimybių geologinio paveldo identifikavimas, tvarkymas ir naudojimas švietimui, pažintiniam turizmui, ekonominei plėtrai. Dalyvauja Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Jonas Satkūnas, Giluminių tyrimų skyriaus Regioninės geologijos ir tektonikos poskyrio vedėja Jolanta Čyžienė, Geologinės informacijos skyriaus Informavimo poskyrio vedėja Indrė Virbickienė. Išsamesnė informacija: Jonas Satkūnas, tel. 233 2482.

Rugsėjo 11-12 d. Briuselyje - Aplinkos tarybos darbo grupės posėdis dėl ES prekybos šiltnamio dujomis sistemos direktyvos ir Sprendimo dėl ES valstybių narių šiltnamio dujų išmetimo mažinimo įsipareigojimų ES prekybos šiltnamio dujomis sistemoje nedalyvaujančiuose sektoriuose projektai. Dalyvauja Aplinkos strategijos departamento ES ir tarptautinių ryšių skyriaus vyr. specialistė Stasilė Znutienė. Išsamesnė informacija tel. 266 3538.

Rugsėjo 12 d. Klaipėdoje - Lietuvos karjerų asociacijos metinis susirinkimas. Pagrindiniai darbotvarkės klausimai: kasybos sektoriaus situacija ir perspektyvos. Dalyvauja Lietuvos geologijos tarnybos direktorius Juozas Mockevičius. Išsamesnė informacija tel. 233 2889.

Rugsėjo 12-16 d. aplinkos viceministras Raimundas Paliukas Saragosoje (Ispanija) dalyvaus tarptautinės parodos „EXPO ZARAGOSA 2008“ uždarymo ceremonijoje. Taip pat dalyvaus Visuomenės informavimo ir viešųjų ryšių departamento direktorius Romas Jankauskas. Išsamesnė informacija: Romas Jankauskas, tel. 266 3488.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3657

 

Trakų rajono gyventojams – geresnes gyvenimo sąlygas

 

Simbolinę juostelę perkirpo ministras A. Paulauskas
A. Ufarto (BFL) nuotr.

 

Rugsėjo 9 d. Lentvaryje (Trakų r.) simboline darbų pradžios švente pradėtas įgyvendinti ES Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamas investicinis projektas, skirtas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai Trakų rajone plėtoti. Jo rezultatus, kaip sakė šventėje dalyvavęs aplinkos ministras Artūras Paulauskas, netruks pajusti šio rajono gyventojai. Pagerės jų gyvenimo kokybė, daugiau žmonių bus aprūpinama geriamuoju vandeniu, ir jis bus švaresnis. Ligi šiol dar gana daug rajono gyventojų, pasak Trakų rajono mero Edmundo Malūko, neturi galimybių gauti kokybišką geriamąjį vandenį.
Įgyvendinant projektą pirmiausia bus vykdomi vandens ir nuotekų tinklų plėtros bei renovavimo darbai Lentvaryje. Vakar šventės metu čia buvo paklotas pirmasis vamzdis. Lentvaryje numatyta nutiesti apie 3,7 km vandentiekio ir apie 8,1 km nuotekų tinklų. Dar apie 0,4 km pastarųjų bus renovuota. Šiuo metu tik apie 59 proc. Lentvario gyventojų turi galimybę naudotis vandentvarkos infrastruktūra. Ypač prasta padėtis Pietinės dalies kvartale. Čia vandentiekį turi labai maža gyventojų dalis, o nuotekų tinklų apskritai nėra. Šios problemos ir bus išspręstos įgyvendinant projektą.
Antruoju projekto vykdymo etapu, kuris baigsis 2012 m., bus plėtojama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra Trakuose, Lentvaryje ir Rūdiškėse. Numatyta nutiesti 27,8 km nuotekų tinklų ir 19,2 km vandentiekio tinklų, rekonstruoti vandens gerinimo įrenginius.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2008 09 10

 

Siūloma neteisėtas statybas griauti be teismo sprendimo

 

Aplinkos ministras Artūras Paulauskas Seime įregistravo Civilinio Kodekso 4.103 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama pakeisti neteisėtų statybų padarinių šalinimo tvarką. 

Aplinkos ministro teigimu savavališkos statybos turėtų būti griaunamos be teismo sprendimo. Siūlomame įstatymo projekte numatoma, kad tokios statybos galėtų būti griaunamos Vyriausybės įgaliotų institucijų – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ar apskrities viršininko sprendimu. Tai palengvintų bei paspartintų statybos valstybinę priežiūrą. Palengvėtų teismų darbas šalinant neteisėtos statybos padarinius.

Šiuo metu galiojančiame Civiliniame Kodekse nustatyta, kad savavališka ir neteisėta statyba gali būti griaunama ar reikiamai pertvarkyta tik teismo sprendimu. Teisminis bylinėjimasis užtrunka labai ilgai, nes pažeidėjai gina neegzistuojančias savo teises visose teismų pakopose. 

Aplinkos ministras siūlo nustatyti, kad statant statinį savavališkai, neturint įstatymų nustatyta tvarka galiojančio statybos leidimo ar nesudėtingo statinio atveju – normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodyto privalomo dokumento, savavališko statinio statytoją minėtos institucijos įpareigotų nugriauti arba reikiamai pertvarkyti statinį. Neįvykdžius šio nurodymo, statinys būtų nugriaunamas arba pertvarkomas statytojo lėšomis. Visais kitais atvejais sprendimus dėl savavališkos ar neteisėtos statybos padarinių šalinimo priimtų teismai.

Pastatų savininkams paliekama teisė skųsti institucijų veiksmus teismui. 

Pasak Artūro Paulausko, siūlomi pakeitimai neturėtų įtakos kriminologinei situacijai ir korupcijai. Būtų užkirstas kelias savavališkoms statyboms bei kitiems pažeidimams statybos srityje. Projektas neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams, neprieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms ir Lietuvos Respublikos Konstitucijai. 

Įstatymo įgyvendinimui papildomos lėšos nereikalingos. Priešingai, būtų sutaupytos biudžeto lėšos, šiuo metu išleidžiamos dėl ilgai trunkančio teisminio bylinėjimosi. 

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2008 09 09

 

Paraiškos architektų apdovanojimui – iki rugsėjo 22 dienos

 

Siūlymai, kam skirti Aplinkos ministerijos kasmetinį apdovanojimą už kūrybinius laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityse, priimami iki š. m. rugsėjo 22 dienos. Į šį 2008 m. apdovanojimą (15 tūkst. Lt piniginę premiją) už geriausią 2007-2008 m. realizuotą architektūros kūrinį – pastatą ir kitus statinius –– gali pretenduoti projekto autorius ar bendraautoriai.
Paraiškos teikiamos Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamentui (A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius) raštu arba faksu (8~5) 266 3663. Taip pat reikia pridėti trumpą architektūros kūrinio autoriaus ar bendraautorių biografiją, kūrybinės veiklos įvertinimus ir realizuoto architektūros kūrinio, už kurį siūloma skirti apdovanojimą, aprašymą bei iliustracinę medžiagą (skaitmenine forma ir planšetuose). Paraiškas svarstys aplinkos ministro sudaryta vertinimo komisija. Apdovanojimas laureatui bus įteiktas per Urbanistinį forumą, kuris vyks š. m. spalio 2-3 d. Lietuvos parodų centre „Litexpo“.
Apdovanojimą už kūrybinius laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityse Aplinkos ministerija įsteigė, siekdama skatinti Lietuvos architektų kūrybinę veiklą, įvertinti jų laimėjimus ir realizuoto architektūros kūrinio reikšmę šalies visuomeniniame kultūriniame gyvenime. Pretendentus, be Aplinkos ministerijos, gali siūlyti savivaldybių vyriausieji architektai, Lietuvos architektų sąjunga, Lietuvos architektų rūmai, fiziniai ir juridiniai asmenys.
2007 m. geriausiais buvo pripažinti ir šį apdovanojimą pelnė Šiaulių miesto arenos (Aukštabalio multifunkcinio komplekso) kūrėjai – architektai Eugenijus Miliūnas (projekto vadovas), Gintaras Balčytis, Algimantas Bublys, Algimantas Černiauskas ir Linas Tuleikis.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2008 09 09

 

Ventos regioniniame parke – tarptautinė geologijos konferencija


Šių metų rugsėjo 10–12 dienomis Ventos regioniniame parke - tarptautinė konferencija „Geologinis paveldas – tiltas, jungiantis šalis“. Konferenciją rengia Europos asociacija geologinio paveldo išsaugojimui (ProGeo), Lietuvos geologijos tarnyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Ventos regioninio parko direkcija, Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos agentūra, Lenkijos valstybinis geologijos institutas. 

Renginyje dalyvauja geologai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Estijos, Norvegijos, Danijos, Švedijos ir Suomijos. Nagrinėjamos aktualios temos: juros periodo paveldas Baltijos regione ir Lenkijoje, juros periodo parkų tinklas, geologinis turizmas, geoparkai, geologinių tyrimų istorija. Dalyviai aptaria geologinio paveldo propagavimo ir geologinio turizmo perspektyvas Baltijos regione. Numatomos diskusijos dėl geoparkų steigimo Lietuvoje. Žymus paleontologas ir dinozaurų pėdsakų paieškos specialistas prof. dr. Gerard D. Gierliński skaito pranešimą „Dinozaurų medžioklė“. Pranešimą „Augustavo–Ventos kanalas” skaitys Lenkijos prof. habl. dr. Marek Graniczy, numatyta Ventos regioninio parko direktoriaus Apolinaro Niciaus paskaita apie Ventos regioninį parką ir jo geologinį paveldą, LGT direktoriaus pavaduotojo dr. J. Satkūno paskaita – „Geologinio paveldo reikšmė“.

Konferencijos dalyviai lankysis Papilėje, susipažins su Ventos regioninio parko ir gretimų teritorijų geologinėmis vertybėmis ir Ventos upės baseino geologiniu paveldu Latvijoje.

Išsamesnę informaciją apie konferenciją teikia Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas, dr. Jonas Satkūnas (tel. Nr. +370 687 80827, el. p.jonas.satkunas@lgt.lt); Ventos regioninio parko vyr. specialistas informacijai Andrius Almanis (tel. Nr. +370 616 42239, el. p. info@ventosparkas.lt). 

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2008 09 08

 

Sprogimo metu aplinka nebuvo užteršta

 

Rugsėjo 5 d. aplinkos apsaugos pareigūnai, gavę pranešimą apie akcinėje bendrovėje „Lietuvos elektrinė“, kuri yra Elektrėnų savivaldybės teritorijoje, prieš vidudienį įvykusį sprogimą, nuvyko į vietą išsiaiškinti, ar neužteršta aplinka.

Nelaimė įvyko netoli elektrinės esančiame pastate, kuriame pildomi deguonies balionai. Sprogimo metu šis pastatas buvo sugriautas, tačiau gaisras nekilo. Aplinkosaugininkai, kaip sakė Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos Avarijų prevencijos ir valdymo skyriaus vedėjas Gediminas Markauskas, įvykio vietoje nenustatė jokių aplinkos taršos požymių.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2008 09 05

 

Geofiziniai tyrimai neišsklaidė abejonių dėl Šnipiškių žydų kapinių ribų


Rugsėjo 3 d. Lietuvos geologijos tarnyboje buvo sukviestas pasitarimas buvusių Šnipiškių žydų kapinių Vilniuje geofiziniams tyrimams aptarti. Juos atlikusios Izraelio bendrovės „Geotec“ atstovai perdavė tyrimų metu surinktus duomenis. Pasitarime taip pat dalyvavo Kultūros paveldo departamento, Archeologų sąjungos atstovai.
Lietuvos geologijos tarnyba (LGT) minėtuosius geofizinius tyrimus organizavo Vyriausybės pavedimu. Jų tikslas – padėti nustatyti buvusių Šnipiškių žydų kapinių ribas. Bendrovė „Geotec“ tyrimus atliko grunto radarais. Buvo matuojamas įvairaus dažnio elektromagnetinių bangų sklidimo greitis ir atspindys nuo žemės gelmėse esančių objektų.
Atlikti geofiziniai tyrimai patvirtino Lietuvos geologijos tarnybos abejones, pasak šios tarnybos direktoriaus Juozo Mockevičiaus, dėl tokio metodo galimybių urbanizuotoje teritorijoje. Tačiau neužstatytose, nepadengtose gelžbetonio plokštėmis vietose yra gauta tam tikrų duomenų. “Galima konstatuoti, – pažymėjo Juozas Mockevičius, – kad bendrovė „Geotec“ tinkamai atliko savo darbą”. Tyrimus atlikusių geofizikų ir LGT nuomone, gautus duomenis būtina patikrinti archeologiniais kasinėjimais, nes geofizinis metodas tėra pagalbinis, leidžiantis racionaliau pasirinkti kasinėjimo vietą.
Geofizinių tyrimų metu neužfiksuota Šnipiškių žydų kapinių tvoros elementų, todėl šių kapinių ribas teks nustatyti remiantis istorine kartografine ir archeologine medžiaga. Atliktų geofizinių tyrimų duomenys, kaip sakė Juozas Mockevičius, galbūt leis sumažinti aptariamojo galimo kapinių ploto ribas, kadangi daugelyje tirtų vietų nenustatyta jokių anomalijų – slūgso vientisas gruntas. „Geotec“ ataskaitoje konstatuota, kad tyrimo duomenys neleidžia nustatyti vakarinės kapinių ribos, nes teritorijos dalyje tirtose vietose neužfiksuota kapinių buvimo požymių.
Gautą geofizinių tyrimų medžiagą Lietuvos geologijos tarnyba planuoja išnagrinėti ir pateikti išvadas Vyriausybei.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2008 09 03

 

 

Sudarytos galimybės šalies požeminio vandens ištekliams įvertinti

 

Rugsėjo 3 d. Vyriausybė patikslino Požeminio vandens išteklių įvertinimo ir naudojimo geriamajam vandeniui tiekti 2007-2025 m. programą, patvirtintą 2006 metais. Kad ši Programa būtų įgyvendinta tinkamai ir laiku, neatsiliekant nuo ES Bendrosios vandens politikos direktyvos įgyvendinimo priemonių grafiko, 2007-2008 m. reikėjo daugiau kaip 4 mln. litų. Tačiau iš valstybės biudžeto buvo skirta gerokai mažiau lėšų, nei numatyta rengiant Programą – 2,4 mln. litų. Todėl imta ieškoti galimybės pasinaudoti ES parama.
Tokia galimybė – tai ES sanglaudos skatinimo veiksmų 2007-2013 m. programos finansuojamas projektas šalies užterštų teritorijų poveikiui įvertinti. Įgyvendinant šį projektą, kurį vykdo Lietuvos geologijos tarnyba (LGT) prie Aplinkos ministerijos, bus įvertinti visi požemiui ir aplinkai pavojingi taršos židiniai, numatytos priemonės jiems išvalyti. Projekto rezultatai, kaip sakė LGT direktorius Juozas Mockevičius, bus panaudoti požeminio vandens ištekliams įvertinti. Tai padės sumažinti valstybės biudžeto išlaidas ir įgyvendinti Požeminio vandens išteklių įvertinimo ir naudojimo geriamajam vandeniui tiekti 2007-2025 m. programą.
Ši Vyriausybės patikslinta Programa numato iki 2009 m. nustatyti visus potencialius požeminės hidrosferos taršos židinius vandenviečių poveikio zonose ir jų grėsmės vandenviečių išteklių kokybei mastą, iki 2012 m. nustatyti faktines šalies vandenviečių išteklių formavimosi teritorijas (poveikio zonas) ir jų galimus pokyčius 2007–2025 m. eksploatavimo laikotarpiu.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2008 09 03

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"