Paieška Kauno apskrities mokinių ir mokytojų tiriamųjų darbų konferencijos „Pamilti gamtą per jos pažinimą“,

Kauno apskrities mokinių ir mokytojų tiriamųjų darbų konferencijos „Pamilti gamtą per jos pažinimą“, skirtos prof. Tado Ivanausko atminimui, nuostatai

 

1. Tikslas. Skatinti mokinius aktyviai domėtis gamtosauginėmis problemomis, aplinkos būkle, analizuoti ir tyrinėti ją įvairiais požiūriais: fiziniu,  biologiniu, geografiniu, sociologiniu, istoriniu ir kt.

2. Dalyviai.     

1) Kauno apskrities ugdymo įstaigų 5-12 klasių mokiniai, pateikę pranešimus bei projektinius darbus gamtotyrine, gamtosaugine bei gamtos temomis, kuriuose atsispindėtų mokinių stebėjimai ir tyrimai; 2) mokinius konferencijai rengę mokytojai.

3. Konferencijos  vieta ir laikas. Konferencija   “Pamilti gamtą per jos pažinimą” vyks  2008-11-21 13:00 val. Kauno moksleivių aplinkotyros centre (Seniavos pl. 56a, Kaunas).

4. Pranešimų  santraukų bei dalyvių paraiškų pateikimas. Konferencijai pateikiami tiriamieji darbai, stebėjimai, projektai ir kt. Darbas bus atmetamas,  jeigu jis ne tiriamasis (pvz., aprašomasis, referatas be savarankiškai gautų rezultatų).   

Pranešimų santraukas ir dalyvių paraiškas pagal pateiktus pavyzdžius prašome atsiųsti iki 2008-11-12 adresu: Kauno moksleivių aplinkotyros centras,   Seniavos pl. 56a, LT- 46430 Kaunas.

Autoriai turi pasirengti diskutuoti su ekspertais ir konferencijos dalyviais.

Konferencijos dalyviams pakvietimai ir programa  bus išsiųsti vėliau.

5. Konferencijos organizavimas.

Darbas vyks sekcijose, kuriose visi mokiniai skaitys pranešimus.

6. Konferencijos  koordinatoriai  -        Kauno moksleivių aplinkotyros centro metodininkės D.Kilikevičienė ir J. Dranseikaitė.  Tel. 8(37) 39 00 64

 

DALYVIO PARAIŠKA

 

Kauno apskrities mokinių ir mokytojų tiriamųjų darbų konferencija  “Pamilti gamtą per jos pažinimą”, skirta

 prof. T.Ivanausko atminimui

 

Darbo pavadinimas

Autoriaus vardas, pavardė, klasė

Mokykla (adresas, telefonas)

Atstovaujama (klubui, papildomojo ugdymo įstaigai ir t.t.) (adresas).

Darbo vadovo vardas, pavardė, telefonas.

Darbo pristatymui reikalingos priemonės (grafoprojektorius, garso ir vaizdo magnetofonai,  multimedia ir pan.).

 

Pranešimo santrauka.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"