Paieška Tradiciniai Vaižganto skaitymai Svėdasuose

Atsigręžiant dvasios laisvės link...

Tradiciniai Vaižganto skaitymai Svėdasuose

Vytautas LEŠČINSKAS

 

2008 06 29 Svėdasų bažnyčioje vyko šventųjų Petro ir Pauliaus atlaidai. Pasibaigus iškilmingoms mišioms, per kurias surengtos tikinčiųjų eitynės aplink bažnyčią, dauguma jose dalyvavusių žmonių susirinko šventoriuje. Mat čia buvo numatyta dar viena šventė – tradiciniai Vaižganto skaitymai, kuriuose dalyvavo įvairiausio amžiaus literatų – jau seniai rašančių bei dar tik pradedančiųjų; iš jų – ir moksleivių.

 

Atrask deimantą kelio dulkėse!

 

Svėdasų bibliotekos vedėja Elena Bublienė sakė, kad svėdasiškiai labai gerbia Vaižganto atminimą. Tai buvo plačiašakio talento asmenybė. Vaižgantui rūpėjojo matyti gražią Lietuvą ne vien išsaugant jos gamtos vertybes, puošiant sodybas sodais ir gėlynais, įvairiais medžiais, bet ir ugdant kilnias dvasines žmogaus savybes. 

„Džiaugiamės, kad Vaižganto skaitymai svėdasiškiams tampa vis didesne švente. Tai yra jau kaip ir tradicija. Pernai, užpernai šis mūsų renginys vyko rudenį, o šiemet  nusprendėme Vaižganto skaitymus surengti per Petrines. Tada Svėdasuose būna didžiausias žmonių susibūrimas, didžiausi atlaidai. Taigi po mišių, šventoriuje numatyti ir poezijos bei prozos skaitymai. O rudenį, per Mykolines, bus įteiktaVaižganto premija... Mes Vaižgantą labai gerbiame ir mylime. Beje, yra dar žmonių, kurie jį prisimena. Tad stengėmės surinkti visų jų atsiminimus apie rašytoją. Turime bibliotekoje surinkę apie Vaižgantą daug įvairiausios informacijos“, - pasakojo bibliotekos vedėja. 

Lietuvai pagražinti draugijos Svėdasų skyriaus pirmininkė Alma Švelnienė informavo, jog konkursui „Atrask deimantą kelio dulkėse“ (jo šių metų idėja – Vaižganto kadaise išreikšta mintis „Mylėdamas laisvę, myli Lietuvą“) buvo pateikta dvylikos autorių kūrinių. Žinoma, dalyvių tikėtasi daugiau, bet dėl įvairių priežasčių ne visi galėjo atvykti.

„Vaižgantas propagavo žmogaus dvasios laisvę, kurią lemia tam tikri doroviniai kriterijai, tad ir konkurso dalyviai mėgino tą dvasią „pagauti“. Be to, visuose kūrinėliuose vienaip ar kitaip minima Lietuva“, - trumpai apibūdino konkurse dalyvavusių literatų kūrybos esmę A. Švelnienė.

Šventė iš tiesų buvo įdomi ir smagi.

Tuo labiau, kad į ją iš Vilniaus atvyko būrelis svečių: etnologė Gražina Kadžytė, aktorius Ferdinandas Jakšys, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis, šios draugijos valdybos narys, fotomenininkas Vytautas Ylevičius.

Dalyvavo taip pat Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus direktorius Vytautas Bagdonas.

 

Gražėja visas Svėdasų kraštas

 

Suprantama, kiekvienas iš svečių kalbėjo, gyrė šeimininkus už puikiai suorganizuotą renginį. Ferdinandas Jakšys susirinkusiuosius dar nudžiugino įtaigiu meniniu žodžiu, primenančiu Vaižganto idėjas, kokia turėtų būti Lietuva. Aktorius taip pat pateikė ir žiupsnelį rašytojo minčių – kaip jis kadaise kalbėjo pats apie save: su būdingu „vaižgantišku“ humoru, autoironija.

Beje, F. Jakšys – tikras svėdasiškis, pažįstąs bene daugumą tenykščių vyresnių žmonių, tad ir pokalbiai su senais pažįstamais aktoriui mezgėsi lengvai.

Kadangi konkurso dalyvių nebuvo daug, jokios jų kūrybos atrankos nedaryta. Tiesiog vienodai pagerbti, apdovanoti visi.  

Svėdasų seniūnas Valentinas Neniškis taip pat buvo patenkintas renginiu.

„Šiemet gal padaugėjo švenčių. Ir gražių darbų pagausėjo. Šiais metais pradėjome aktyviai kovoti su seniūnijos teritorijos šiukšlintojais. Senus sąvartynus uždarinėjame. Nuotekų valymo įrenginiams projektas jau rengiamas. Skiriama lėšų vandentiekio plėtrai bei geriamojo vandens nugeležinimo įrenginiams. Ir dar didelė naujovė: Svėdasuose šiemet susikūrė bendruomenė, kurios pirmininkė Jolita Paškonienė yra labai aktyvi visuomenininkė. Prie bendro darbo gražinant mūsų aplinką, skeidžiant žmonėse vaižgantišką dvasią, žinoma, daug prisideda dabartinis Svėdasų klebonas Vidas Juškėnas“, - kalbėjo seniūnas.

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"