Paieška Grožio oazių link...

Grožio oazių link...

Lietuvos sodybų ir kaimo gyvenamųjų vietovių apžiūros konkursas

Vytautas LEŠČINSKAS

 

Šiemet vyksta gražiausių Lietuvos sodybų respublikinė apžiūra konkursas, kuris yra rengiamas kas penkeri metai. O apskritai gražiausių sodybų apžiūros mūsų šalyje vyko dar tarpukario metais.

 

Svarbių sukakčių metai

 

„Šie metai pasižymi didele mūsų renginių gausa, - sakė Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas, ūkininkų sodybų ir kaimo gyvenamųjų vietovių apžiūros konkurso vertinimo komisijos pirmininko pavaduotojas Juozas Dingelis. – Jau nuo pat pavasario, nuo Pasaulinės Žemės dienos, nuo paukščių pasitikimo šventės pradėjome rengtis ir gražiausių sodybų bei gyvenviečių apžiūrai. Mūsų draugijos skyriai visoje šioje veikloje labai aktyviai dalyvavo. Balandžio mėnesį apskrityse suorganizavome aplinkos tvarkymo talkas. Ir apskritai šie metai Lietuvai pagražinti draugijai prasmingi, nes buvo tokios svarbios sukaktys, kaip Lietuvos nepriklausomybės,  paskelbtos 1918 metais, 90–metis, „Aušros“ pirmojo leidinio 125–metis. Mes tęsiame tos senosios Lietuvai pagražinti draugijos, įkurtos 1921 metais, tradicijas, nes draugija tada ypač vertino aušrininkų bei varpininkų skelbtus idealus. Ir ąžuolus visoje Lietuvoje sodino. Tad šiais jubiliejiniais „Aušros“ 125–aisiais metais surengėme Lietuvoje nemaža įdomių renginių. Balandžio 26 d. toks renginys įvyko Vilniuje, prie Arkikatedros, kur prieš 10 metų pasodintas mūsų Santarvės ąžuolas. Ta proga surengėme ir konferenciją, pavadintą „Tautos ir valstybės būsena. Ar einama santarvės kryptimi?“ Dalyvavo nemaža intelektualų, mokslininkų, kurie skaitė pranešimus.

Taip pat dideli renginiai vyko Kaune, iš jų – ir balandžio 24 d. – tradiciniai Vaižganto skaitymai. O gegužės 10 d. Kaune suorganizavome „Aušros“ jubiliejinį renginį, kuriame dalyvavo daugiau kaip tūkstantis moksleivių. Paskui Karo muziejaus sodelyje, kur 1925 metais prie Jono Basanavičiaus paminklo yra pasodintas tas „Aušros“ ąžuolas, įvyko nuostabi šventė. Kauniečiai net nustebino išradingumu ir dalyvių gausumu. Birželio 11 d. Vaižganto skaitymai vyko Kauno apskrities bibliotekoje. Mat jau anksčiau suformavome labai veiklią Kauno skyriaus valdybą, kurios pirmininku yra išrinktas Vaižganto muziejaus vedėjas Alfas Pakėnas.

Liepos 6-ąją, Lietuvos valstybingumo dieną, surengėme piliakalnių sąšauką. Ant piliakalnių uždegėme ugnis. Įspūdingai šis renginys vyko ir Vilniuje, prie karaliaus Mindaugo paminklo. O kauniečiai taip pat didelę šventę ta proga surengė Nemuno ir Neries santakoje.

O dėl sodybų? Rinkdami gražiausias, žiūrime, kad ir vandenvalos įrenginiai jose būtų, ir gera geriamojo vandens kokybė, ir tinkamos sandėliavimo patalpos, technikos kiemai, taip pat, kaip šeimininkai apsiželdę aplinką, kaip ją sutvarkę.

Esame įsitikinę, kad šie žmonės, gėrio, grožio puoselėtojai yra ir visos Lietuvos pažangos kūrėjai, tikri Vaižganto deimančiukai. Tad apie juos norime išleisti knygą. Juk jie ne tik puošia savo sodybas ar gyvenvietes, bet ir mielai dalijasi savo patirtimi su kitais, norinčiais jų pavyzdžiu gražinti savo sodybas“.

Beje, spalio ar lapkričio mėnesį Lietuvai pagražinti draugija pradės rengti seminarų ciklą. Juose dalyvaus ir apžiūros konkurso laureatai, kurie skleis savo patirtį, kaip reikėtų puošti atskiras sodybas bei visą kraštą.

 

Ugdant gyventojų kūrybingumą

 

Dabartinio gražių sodybų bei gyvenviečių konkurso tikslas: skatinti gyventojus savo sodybų, kaimų ir miestelių aplinkos gražinimo, kraštovaizdžio gerinimo tradicijas; ugdyti žmonių kūrybingumą ir norą išradingai tvarkyti sodybų teritorijas; skatinti saugoti gamtą, tausoti jos išteklius – likviduoti taršos židinius, naudoti prevencijos priemones, stabdančias taršos plitimą ir skleisti gerąją aplinkos tvarkymo patirtį; nustatyti gražiausias bei geriausiai tvarkomas sodybas, taip pat kaimo gyvenamąsias vietoves.

Apžiūroje konkurse galėjo dalyvauti gyventojai, kaimų ir miestelių bendruomenės.

Konkursas buvo rengiamas trimis etapais – iš pradžių vyko savivaldybėse, paskui - apskrityse, o trečias etapas – respublikinis konkursas. Jam pasibaigus paskelbiami laimėtojai. Apdovanojimų iškilmės numatomos rugsėjo 27 d., per respublikinę žemdirbių šventę, kuri šiemet vyks Utenoje. Visų gražiausia pripažintoje sodyboje bus pakabinta tautodailininkų sukurta ąžuolo lenta su atitinkamu įrašu. Panaši, tik didesnė lenta bus pritvirtinta ir Lietuvos gražiausioje gyvenamojoje vietovėje.

Konkurso respublikinės komisijos pirmininko pavaduotojas, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis sakė, kad šis renginys yra vienas iš pačių svarbiausių draugijos veikloje 2008 metais.

Jau vyko konkurso apžiūros Kauno, Utenos, Šiaulių, Marijampolės, Tauragės, Vilniaus apskrityse, taigi šešios apskritys apvažiuotos, apžiūrėtos.

Atrodo, kad į laureatus gali pretenduoti, nes labai gerai atitinka numatytus reikalavimus, pavyzdžiui, Svėdasų miestelyje esanti Dainos ir Laimučio Trumpickų sodyba. Iš gyvenviečių – Sidabravo gyvenvietė (Radviliškio rajonas), kurioje yra  pusketvirto šimto sodybų. Beje, net apie šimtas Sidabravo gyvenvietės sodybų pripažintos pavyzdinėmis. Jau aštuonerius metus veikia gyvenvietės bendruomenė.

O galbūt laureatė galėtų būti apie šimtą sodybų turinti Žvirblonių gyvenvietė (Pakruojo r.). Joje labai gražiai sutvarkyta aplinka, išvalyti parkai, tvenkiniai. Ir visos sodybos gerai sutvarkytos. Bet, žinoma, reikia palaukti oficialaus vertinimo komisijos sprendimo.

Toks didelis konkursas, kaip šiemet, rengiamas kas penkeri metai, nors savivaldybių lygmeniu gražiausių sodybų apžiūra konkursas vyksta kasmet (nuo Lietuvai pagražinti draugijos atkūrimo 1995 m.). Todėl įvairiais apdovanojimais yra jau pagerbti šimtai Lietuvos sodybų šeimininkų.

 

Kiek tų gražių sodybų?

 

Apžiūros komisija tikrai gražių sodybų bei gyvenviečių išvydo visose apskrityse, visuose rajonuose. Tų perliukų kasmet vis daugėja. Žmonės pasižiūri, kaip tvarkosi kaimynai ar toliau gyvenantys – ir patys pajuntą troškimą ne prasčiau už juos susitvarkyti savo namus ir jų aplinką. Labai išplito būdas gražinti aplinką pasodintais medeliais, krūmais, nekalbant jau apie gėlynus. Beje, daugelis naudoja ir iš laukų surinktus akmenis. Tereikia, sakysim, aplankyti jau minėtų Svėdasų miestelyje gyvenančių Dainos ir Laimučio Trumpickų sodybą, kad pamatytum puikų pavyzdį, kaip galima paprastą kiemą su ūkiniais pastatais paversti tarsi kokiu poilsiui skirtu skvereliu su įvairiais dekoratyviniais augalais. 

Puikiai tvarkosi ir dabartiniai Alantos dvaro (Molėtų rajonas) sodybos (su gražiais pastatais ir parku) šeimininkai. Labai skoningai išpuošta Pelėdnagių (Kėdainių rajonas) gyvenvietė... Vardyti gražias sodybas ir gyvenvietes reikėtų ilgai. Svarbiausia tai, kad jų sparčiai daugėja.

Tad Valančiaus svajonė matyti tikrai gausiai medžiais, gėlynais ir puikiai prižiūrimais pastatais bei švaria, tvarkinga aplinka pagražintą Lietuvą sėkmingai įsikūnija mūsų laikais.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"