Paieška Naujienos: 2008 m. spalio 13-17 d.

Aplinkos ministerijoje: 2008 m. spalio 13-17 d.

 

Spalio 13-14 d. Briuselyje (Belgija) vyko mokymo seminaras „Šiltnamio dujų emisijų prognozių ir metodologijų projektavimas“. Dalyvavo AM Aplinkos kokybės departamento Klimato kaitos skyriaus vyr. specialistas Simonas Noreika. Išsamesnė informacija tel. 266 3672.

 

Spalio 13-17 d. Aplinkos ministerijos Komunalinio ūkio departamento Atliekų tvarkymo paslaugų skyriaus vedėja Raminta Radavičienė, Aplinkos kokybės departamento Užterštų teritorijų ir atliekų skyriaus vedėja Ingrida Kavaliauskienė, ES paramos administravimo departamento ES fondų valdymo skyriaus vyr. specialistė Laura Zukė Duseldorfe (Nyderlandų Karalystė) dalyvauja pažintinėje kelionėje, susipažįstant su biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistema. Išsamesnė informacija: Raminta Radavičienė, tel. 266 2705.

 

Spalio 15-17 d. Paryžiuje (Prancūzija) - EK organizuojamas poveikio aplinkai strateginio vertinimo ekspertų pasitarimas. Dalyvauja AM Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vedėjas Vitalijus Auglys. Išsamesnė informacija tel. 266 3651.

 

Spalio 17 d. Dubingiuose (Molėtų r.) - Asvejos regioninio parko lankytojų centro atidarymas. Renginyje vyks konferencija, ekskursija į piliavietę, ūkininkų ir amatininkų kermošėlis, folklorinių kolektyvų koncertas. Dalyvaus Lietuvos geologijos tarnybos Inžinerinės geologijos ir ekogeologijos skyriaus Inžinerinių geologinių tyrimų poskyrio vedėjas Vidas Mikulėnas, Geologinės informacijos skyriaus Informavimo poskyrio vyresn. inžinierė Eligija Jakutytė. Išsamesnė informacija: Vidas Mikulėnas, tel. 233 3775.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

 

Nemuno deltos regioninio parko telkiniuose bus galima žvejoti be licencijų

 

Aplinkos ministras spalio 13 d. įsakymu panaikino licencijas mėgėjų žvejybai Nemuno deltos regioninio parko telkiniuose. Naujosios nuostatos įsigalios, kai įsakymas bus paskelbtas “Valstybės žiniose”. Tuomet teisę žvejoti Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose suteiks mėgėjiškos žūklės valstybiniuose vandens telkiniuose leidimas.

“Licencijos mėgėjiškai žūklei Nemuno deltoje buvo nustatytos siekiant apriboti žvejų skaičių ir žuvų sugavimus, - sakė Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento direktorius Laimutis Budrys. – Žuvų ištekliai Nemuno žemupyje buvo gausūs, todėl nuo 2005 m. kovo mėnesio atsisakyta licencijų kiekio ribojimo atskiroms Nemuno deltos upių atkarpoms ir buvo išduodamas neribotas licencijų kiekis į visus Nemuno deltos regioninio parko telkinius. Vilniaus universiteto Ekologijos instituto atliekamų žuvų išteklių tyrimų duomenimis, Kuršių marių ir Nemuno žemupio žuvų ištekliai yra stabilūs, žuvų dydis ir jų gyvenimo trukmė nerodo išteklių mažėjimo.”

Pernai žvejybai Nemuno deltos regioniniame parke buvo išduota 70,7 tūkst. licencijų. Už licenciją vienos dienos žūklei Nemuno deltos regioninio parko telkiniuose buvo mokama 5 Lt valstybės rinkliava. Kadangi valstybės rinkliavos dydis nustatomas toks, kad kompensuotų valstybės institucijos teikiamos paslaugos suteikimo (licencijų blankų spausdinimo, licencijų išdavimo ir pan.). išlaidas, šis pakeitimas įtakos valstybės biudžetui neturės.

Taip pat naikinamos licencijos intensyviai veisiamų karpių žūklei Balsupių tvenkinyje (Vilkaviškio r.), Gulbinio ežere (Visagino miestas), Karvio ir Tapelių ežeruose (Vilniaus r.), nes licencinė žvejyba šiuose ežeruose nepasiteisino. Per du metus į visus šiuos telkinius buvo išduotos tik 47 licencijos.

Regionų aplinkos apsaugos departamentų ir valstybinių parkų direkcijų darbuotojai, išduodami licencijas, sugaišdavo nemažai laiko. Dabar šį laiką bus galima panaudoti stiprinant valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę. Žvejams mėgėjams taip pat nebereikės eikvoti laiko ir lėšų licencijų įsigijimui. 

Artimiausiu metu Vyriausybės posėdyje bus svarstomas Mėgėjiškos žūklės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuriame numatyta nauja teisės žvejoti įsigijimo tvarka. Pritarus šiems įstatymo pakeitimams, bus sudaryta galimybė įsigyti teisę žvejoti (leidimus, licencijas) internetu, mobiliuoju telefonu, degalinėse, spaudos kioskuose ir kt. Priėmus Mėgėjiškos žūklės įstatymo pakeitimo įstatymą, atsižvelgiant į daug prieinamesnę teisės žvejoti įsigijimo tvarką, bus dar kartą svarstomas licencinės žūklės Nemuno deltos regioninio parko telkiniuose tikslingumas.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2008 10 15

 

 

Naujoje knygoje – dar neatskleistos Neries paslaptys

 

Neries regioninis parkas, bendradarbiaudamas su istoriku, baltų religijos ir mitologijos tyrėju Vykintu Vaitkevičiumi, išleido knygą “Neris tarp Vilniaus ir Kernavės”.

Knygos leidimą rėmė Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, įgyvendinanti programą “Kultūros paveldas Neries tėkmėje”. 

„Knyga skirta plačiam skaitytojų ratui, visiems besidomintiems sudėtinga šio Lietuvos regiono istorija, gamtinėmis vertybėmis,“ - sakė Neries regioninio parko direktorė Audronė Žičkutė. 

Leidinys gausiai iliustruotas senomis istorinėmis ir šiandienos nuotraukomis. Knygos sudarytojai siekė parodyti šios vietovės savitą veidą, pažvelgti į ją per laiko tėkmę, pradedant nuo seniausių laikų iki šių dienų, sudominti visuomenę ir mokslininkus dar neatskleistomis Neries paslaptimis. Remdamiesi naujausiais tyrinėjimais mokslininkai populiaria kalba nagrinėja kraštovaizdžio formavimosi ypatumus, Neries ir Vilijos pavadinimų kilmę, pristato akmens, bronzos ir geležies amžių paminklus: senovės gyvenvietes, piliakalnius, pilkapius. Knygoje daug dėmesio skirta su baltų religija ir mitologija susijusioms vertybėms, sakytinės kūrybos tradicijai. Aptariami feodalinės žemėvaldos bruožai ir svarbiausi XIX Lietuvos istorijos įvykių atgarsiai Neries regioninio parko teritorijoje ir vietinių žmonių gyvenimo būde.

Pasak Audronės Žičkutės, Neries regioninio parko direkcija šiuo leidiniu siekia atkreipti visuomenės dėmesį ir į saugomų teritorijų vaidmenį puoselėjant regiono kultūrinį identitetą, ugdant patriotizmą bei pasididžiavimo jausmą savo krašto kultūriniais ir gamtiniais turtais.  

Leidėjai šią knygą pristatys visuomenei spalio 23 d. 16 val. Nacionalinės UNESCO komisijos salėje (šv. Jono g. 11). Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 686 18617.   

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2008 10 14

 

Rolandas Zujevas turės nukelti namelį – vagonėlį

 

Spalio 10 d. Klaipėdos apygardos administracinio teismo dvi teisėjų kolegijos nusprendė, kad Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento duoti du privalomieji nurodymai UAB „Gintarinis uostas“ pašalinti iš valstybinės žemės sklypo neteisėtai pastatytą namelį–vagonėlį yra teisėti ir pagrįsti. Namelis–vagonėlis buvo pastatytas pažeidžiant Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamentą. Teisėjų kolegijos atmetė įmonės skundus, o aplinkosaugininkų nurodymai liko nepakeisti. 

„Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojai ne kartą pateikė reikalavimus įmonei ir jos vadovui Rolandui Zujevui dėl namelio–vagonėlio nukėlimo, - sakė departamento direktorius Andrius Kairys. – Buvo skirtos trys administracinės nuobaudos – įspėjimas ir dvi baudos, surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai, duodami pakartotiniai privalomieji nurodymai. Aplinkosaugininkų reikalavimų įmonė nevykdė bei nevykdo ir skundžia juos teismams.“

Kaip informavo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, įvairių lygių teismuose šiuo metu nagrinėjami 6 įmonės ir jos vadovo skundai dėl aplinkos apsaugos pareigūnų priimtų sprendimų, kuriuos privalo vykdyti įmonė „Gintarinis uostas“. 

Šiandien teismo priimtus sprendimus Rolandas Zujevas turės vykdyti. Asmuo, nevykdantys teismo sprendimų, gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.  

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2008 10 10

 

 

Pristabdomas Daugų regioninio ir Suvalkijos nacionalinio parkų steigimo procesas

 

Spalio 9 d. posėdžiavusi Aplinkos ministerijos kolegija nutarė laikinai pristabdyti dviejų naujų saugomų teritorijų – Daugų regioninio parko ir Suvalkijos nacionalinio parko – steigimo procesą, kol yra ruošiami Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimai. Šiuos pakeitimus rengia praėjusią gegužę Seimo valdybos sudaryta darbo grupė. Jai vadovaujantis Seimo narys Juozas Jaruševičius ir du grupės nariai – Vilniaus universiteto profesorius Paulius Kavaliauskas bei advokatas Jonas Ivoška – Kolegijos narius supažindino su pagrindinėmis siūlomomis pataisomis.

Darbo grupės tikslas, pasak Juozo Jaruševičiaus, – rasti būdą, kaip suderinti saugomoms teritorijoms keliamus aplinkosauginius reikalavimus ir savivaldybių bei šių teritorijų gyventojų interesus. Pastaruoju metu nuvilnijusi nepasitenkinimo saugomoms teritorijoms keliamais reikalavimais banga – Panevėžio rajono bendruomenės atstovų prašymas panaikinti Krekenavos regioninio parko statusą, pasipriešinimas Daugų regioninio ir Suvalkijos nacionalinio parkų steigimui – rodo, prof. Pauliaus Kavaliausko manymu, kad Saugomų teritorijų įstatymą reikia tobulinti. Kaip sakė profesorius, dauguma ginčų greičiausiai yra nepagrįsti, o jų kyla, matyt, todėl, kad skirtingai interpretuojamos dabartinės šio įstatymo nuostatos. Todėl darbo grupė siūlo patikslinti kai kuriuos apibrėžimus, įtvirtinti naujas sąvokas. „Siekdami išsaugoti gamtos vertybes be draudimų ir apribojimų niekaip neišsiversime, tačiau reikia lankstesnio požiūrio, kad saugomose teritorijose, ypač nacionaliniuose parkuose, būtų atsižvelgiama ir į gyventojų interesus“, – pažymėjo Paulius Kavaliauskas. Minėtoji darbo grupė numatė susirinkti paskutiniam posėdžiui, kad, visiškai baigusi derinti Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimų projektą, jį patvirtintų. Po to šis projektas bus pateiktas Seimui.
Aplinkos ministerijos kolegija iš esmės pritarė darbo grupės siūlomoms pataisoms. Kol Seimas jas apsvarstys ir apsispręs, ar priimti gerokai patobulintą Saugomų teritorijų įstatymą, vieningu Kolegijos narių sutarimu nutarta laikinai pristabdyti Daugų regioninio parko ir Suvalkijos nacionalinio parko steigimo procedūras.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2008 10 09

 

Akmuo – Žemės ir žmogaus istorijos metraštis

 

Šių metų spalio 16 d. Salantų regioniniame parke organizuojama konferenciją ,,Akmuo – Žemės ir žmogaus istorijos metraštis“. Lietuvos geologijos tarnyba, V. Into unikalių akmenų muziejus, Salantų regioninio parko direkcija ir Mosėdžio gimnazija konferenciją skiria Tarptautiniams planetos Žemės metams paminėti. Renginyje bus skaitomi pranešimai apie Lietuvos ir  artimiausių kraštų geologinę aplinką, praktinę, išliekamąją, kultūrinę, pažintinę, istorinę, mitologinę ir religinę vertę. Vyks pokalbiai ir diskusijos geologinio paveldo apsaugos, išteklių panaudojimo klausimais.

 

 

Seminaras „Retų aukštapelkės paukščių išsaugojimas Kamanų rezervate 

 

Š.m. spalio 24 d. vyks baigiamasis seminaras „Retų aukštapelkės paukščių išsaugojimas Kamanų rezervate, ugdant aplinkosauginį visuomenės sąmoningumą“ (Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programos ir LR Aplinkos ministerijos bendrai finansuotas projektas). Renginio pradžia – spalio 24 d. (penktadienį), 10.30 val. Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcijoje (Akmenės 2 -as kaimas, Akmenės r.).

 

 

Vaikų džiaugsmui – lapų šventė

 

Rudenišką spalio aštuntos dienos rytą Klaipėdos mažieji gamtos bičiuliai iš lopšelio-darželio „Radastėlė“, kartu su savo auklėtojomis, lankėsi Kuršių nerijos nacionalinio parko Lankytojų centre. Vaikučiai klausėsi paskaitėlės apie medžius, mokėsi pažinti juos iš jų lapų, rinko kaštonus, giles. Kiekvienas mažasis mielai kūrė savo rudeninę puokštę ar kompoziciją iš puošnių, spalvotų lapų. Labiausiai vaikus pradžiugino ir didžiausią įspūdį paliko žaidimai su nukritusiais lapais. Vaikučių akyse buvo tiek džiugaus spindesio, parkas skambėjo nuo nerūpestingo klegesio. Jaunieji gamtos ir nacionalinio parko bičiuliai išvažiavo namo įraudusiais žandukais ir kupini įspūdžių, bei praturtėję žiniomis...

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos Lankytojų centro darbuotojai mielai kviečia visus apsilankyti Kuršių nerijos nacionaliniame parke ir pasidžiaugti rudens spalvomis.

 

Šiukšlių kalnai miškuose - nedžiugina

  

Viena svarbi, mums miškininkams, šių dienų aktualija - augantys šiukšlių kalnai miškuose.
Dažnas žmonių lankymasis miškuose ir aplink miestą esančios sodų bendrijos urėdijos darbuotojams pridaro nemažai rūpesčių - ypač dėl miškuose pilamų šiukšlių. Šiukšlės miškuose pasiekė kritinę ribą. Manoma, kad šiukšlių vežimas į miškus prasidėjo uždarius mažesnius sąvartynus. Vietos gyventojai ir sodų bendrijos yra didžiulė problema, kurių šiukšlės vienokiu ar kitokiu būdu atsiduria miške.
Šiukšles iš miškų tenka išvežti miškininkams, tačiau vieni miškininkai bejėgiai jas surinkti.
2008 10 08 d. jau ne pirmus metus UAB „Akvija“ savo iniciatyva aktyviai talkina Paežerio girininkijos (VĮ „Panevėžio miškų urėdija“) miškininkams šiukšlių rinkimo akcijoje, kurios metu įmonės darbuotojai rinko šiukšles iš miškų, pamiškių, surinkdami 1,5 t išmesto gyventojų „šlamšto“. Gaila, kad didžioji visuomenės dalis taip ir lieka abejinga panašioms akcijoms.
Laimei, turime aktyvius miesto mokyklų jaunuosius miško bičiulius, kurių dėka panašių talkų daugėja. 2008 10 13 d. Panevėžio J.Miltinio vidurinės mokyklos moksleiviai (dešimtokai) Paežerio girininkijai priklausančiame miške organizavo šiukšlių rinkimo akciją. Vadovaujami jaunųjų miško bičiulių vadovų, mokytojos Stasės Vaznonienės ir technologijų mokytojo V.Vrubliausko, moksleiviai surinko apie toną šiukšlių.
Džiugu, kad atsiranda neabejingų mokytojų, bendrovių, kurios noriai talkina miškininkams. O kaip norėtųsi, kad prie to prisidėtų kiekviena mokykla, kiekviena įstaiga kartu puoselėti mūsų Žaliąjį rūbą.

 

VĮ „Panevėžio miškų urėdija“ inf.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"