Paieška Olegą Truchaną menant...

Olegą Truchaną menant...

Augustas UKTVERIS

 

2009 09 19 Šiaulių J.Janonio gimnazijoje vyko moksleivių konferencija, skirta keliautojui, gamtininkui bei fotografui Olegui Truchanui (1923-1972) atminti. Po konferencijos buvo iškilmingai atidarytas gamtininko vardu pavadintas gimnazijos geografijos kabinetas.

Šiaulietis advokatas, kultūrininkas, keliautojas bei šio miesto patriotas Jonas Nekrašius buvo tarsi kokią svarbią bylą laimėjęs: „Šiandien gimnazijoje vyksta tarpdisciplininė konferencija. Gimnazistai kalbės apie Olego Truchano veiklą gamtosaugos srityje, atskiras gyvenimo atkarpas. Puiku, jog šiuolaikiškas geografijos kabinetas nuo šios dienos vadinsis Olego Truchano vardu. Puiku, jog gimnazija, kurioje mokėsi Olegas, šitaip įamžina jo atminimą. Beje, pernai spaly Šiauliuose naujame rajone viena gatvė pavadinta Olego Truchano vardu.“

Jonas Nekrašius netruko pristatyti ir daugelį metelių pedagogės veikloje kalnus verčiančią Šiaulių J.Janonio gimnazijos geografijos mokytoją metodininkę Teresę Lukošienę.

„Olegas Truchanas yra Australijos lietuvis, kuris 1941-42 metais mokėsi mūsų gimnazijoje. Norime, kad šitame jo vardu pavadintame geografijos kabinete, kuriame kalbamės, būtų toji gamtinė dvasia. Norėtume, kad Australijos lietuvių šiluma (dėl to ir kabineto sienos yra geltonos, šiltos spalvos) persiduotų į mūsų Lietuvą. Mums siekiant išsaugoti natūraliąją aplinką. Gimnazistai yra jauni žmonės, tad tokią misiją vargu ar gali pilnai suvokti. Nors Olegas Truchanas, kaipo gamtos bičiulis, pradžios veiklą pradėjo čia, Šiauliuose. Dažnai lankėsi prie Talkšos, Rėkyvos ežerų, kitose įspūdingos grožio gamtinėse aplinkose. Manau, jog mes, mokytojai, tą pagarbos gamtai jausmą ir turime diegti. Tam mokykloje veikia ir klubas „Žemės draugai“. Vadovauju jam ir siekiu pasinaudoti Olego mintimis apie gamtą“.

Stendams Olego Truchano kabinete nuotraukos surinktos iš asmeninio keliautojo ir gamtininko albumo, o taip pat iš kitų šaltinių. Vienas jų – ir šiaulietis advokatas (savo rašiniais nuolat talkinantis ir „Žaliajam pasauliui“) Jonas Nekrašius, pateikęs nuotraukas iš Australijos ir Tasmanijos (iš Jono Nekrašiaus šių metų vasario mėnesį surengtosios ekspedicijos tomis vietomis, kuriomis keliavo ir kurias tyrinėjo keliautojas ir gamtininkas Olegas Truchanas).

Beje, Australijos lietuviai surinko lėšas (Izolda Požėlaitė-Davis surinko 3000 litų, o Australijos lietuvis Kazimieras Butkus įsteigė net fondą, iš kurio remia gimnaziją; štai netrukus po geografijos kabineto atidarymo būta renginio, kurio metu dvidešimčiai mokinių įteikta po 2000 litų, kaipo stipendijos, jau neminint lėšų, skirtų gimnazijos modernizavimui), kurios pasitarnavo ir įrengiant Olego Truchano kabinetą Šiaulių J. Janonio gimnazijoje.

Teiravausi ilgai ir nuoširdžiai dirbančios mokytojos Teresės Lukošienės: kiek nūnai esama J.Janonio gimnazijoje keliautojo ir gamtininko Olego Truchanovo šviesiosios dvasios.

„Iš esmės tai atsispindėtų ne vien šiame Olego Truchanovo kabinete, o ir mūsų gimnazijos muziejuje, kuriam vadovauja Laima Zimkienė. Na, kaip nepaminėsiu klubo „Žemės draugai“, kuriame dalyvauja daug gimnazistų. Su jais kiekvieną rudenį iškylaujame, kad pastebėtume, kaip keičiasi mūsų kraštovaizdis dėl žmogaus ūkinės veiklos. Kiekvienais metais tradiciškai važiuojame į Palangą, kad įsitikintume, kaip keičiasi mūsų pajūris – dėl audrų bei žmogaus neapdairios veiklos. Kiekvienais metais keliaujame į kalnus. Pernai buvome Aukštuosiuose Tatruose (Slovakija), šiais mokslo metais pavasarį susiruošime į Austrijos Alpes. Tai gimnazistams - ir pažintinės išvykos, ir bendravimas“, - sakė pedagogė.

Tačiau klubas „Žemės draugai“ reiškia kur kas daugiau, nei keliones. Nes pagrindinis tikslas – aplinkos kokybės gerinimas, sveikos gyvensenos propagavimas. Tradiciškai kiekvienais metais spalio paskutinė savaitė gimnazijoje yra skiriama sveikatingumui, o kartu tvarkoma ir mokyklos aplinka, kad joje visiems būtų jauku. Mokyklos viduje įrengta vadinamoji ekozona, kurioje moksleiviai gali pailsėti, kai nėra kokios pamokos. (Vadinamąją ekozoną įrengiant finansiškai padėjo Olandijos ambasada Lietuvoje.) Šioje zonoje viskas (grindys, suoleliai ir t.t.), kaip teigė Teresė Lukošienė, padaryta iš ekologiškai švarios produkcijos.

„Tiesa, norėtųsi, kad dabar, rekonstruojant gimnaziją, trečiasis aukštas visas taptų ekozona, kurioje, be kita ko, netrūktų ir gėlių, kitokių augalų.

O su klubo „Žemės draugai“ veikla neatsiejami ir įvertinimai: gimnazija pelnė gamtosauginę Valdo Adamkaus, Suomijos aplinkos apsaugos ministerijos premijas“, - kalbėjo Teresė Lukošienė. .

...Prieš prasidedant tarpdisciplininei konferencijai, skirtai gamtosaugininko ir keliautojo Olego Truchano šviesiam atminimui, kalbintieji gimnazistai sakė: „Lankome būrelį „Žemės draugai“ ir esame pasiryžę geografiją gimnazijoje mokytis aukščiausiu lygmeniu“ (Linas Narkus); „Mane domina visos ekologinės problemos, manau, jog jaunieji žmonės pasaulį iš tikro gali padaryti geresnį. Dėl to ir „Žemės draugų“ būrelį lankome. Būrelyje mes imamės įvairių projektų, rengiame konferencijas įvairiomis tematikomis. Štai aš pernai dalyvavau konferencijoje „Forum“ kino teatre“ (Ievas Sakalauskaitė); „Nesu būrelio „Žemės draugai“ narė, tačiau rengiant šią konferenciją Olegui Truchanui atminti nusprendžiau prisidėti – pristatysiu Olego Truchano biografiją“ (Rugilė Latvėnaitė).

J.Janonio gimnazijos direktorius Rimas Budraitis taipogi pasidžiaugė, jog seniausia Šiaulių mokykla gali ir pasididžiuoti savo mokiniais. Šiemet jau bus 158 laida.

„Turime labai stiprius ryšius su Australija. Kazimieras Butkus ir Izolda Požėlaitė-Davis yra tie žmonės, su kuriais jau bendraujame gal 20 metų. O Olegas Truchanas baigė šitą mokyklą 1941 metais, tačiau dokumentų iš tų laikų neturime – karas, pokaris kai ką „nutrynė“... Po Jono Nekrašiaus surengtosios ekspedicijos į Australiją mes norime, kad nepelnytai pamirštas Olegas Truchanas, labiau žinomas Australijoje, būtų kiek gerbiamas ir Lietuvoje. O mes iš visų žinomų žmonių, baigusių tuometinę berniukų gimnaziją, turime ko pasimokyti - ugdymo bei auklėjimo procese studijuojant tų žmonių biografijas, veiklą. Turime ir tęsti pradėtus darbus“, - sakė Rimas Budraitis.

Jis džiaugėsi, jog gimnazijoje dažnai būna ir buvęs auklėtinis, šiaulietis advokatas, keliautojas bei kultūrininkas Jonas Nekrašius, pasiūlęs geografijos kabinetą pavadinti Olego Truchano vardu, padovanojęs šiam kabinetui fotografijas iš ekspedicijos Olego Truchanovo keliais. Rimas Budraitis pridūrė, jog panašiais siekiais gimnazijai talkina ir kitas tądien konferencijoje apsilankęs buvęs auklėtinis Vaclovas Vingras – tyrinėti, šviesti, mokyti. Taip juk tęsiama keliautojo ir gamtininko Olego Truchano veikla Lietuvoje, kurioje jis nepelnytai pamirštas.

 

 

Olego Truchano gyvenimo punktyrai

 

* Gimė 1923 09 22 valstybės tarnautojų šeimoje. Tėvai – nuo seno Lietuvoje gyvenę ukrainiečiai.  Olegas save vadino lietuviu. 1941 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją.

* 1942 06 29 Rėkyvos ežere vyko pirmoji Šiaulių buriavimo sporto šventė ir jolių lenktynės. Regatos nugalėtojas Olegas Truchanas pripažintas geriausiu jaunimo buriuotoju Lietuvoje.

* Sovietų armijai okupuojant Lietuvą Olegas Truchanas su draugais įsijungė į pasipriešinimo judėjimą, 1944-ais pasitraukė į Vokietiją, kur susitiko su tėvais ir seserimi Nina.

* 1946-1947 metais mokėsi Miuncheno universiteto Teisės fakultete.

* 1947-ais surengtoje fotografijų konkurse laimėjo pirmąją vietą.

* 1949 01 24 išvyko į Australiją. Dirbo ir gyveno Tasmanijoje, Hobarte.

* 1972 01 06 Olegas Truchanas žuvo Tasmanijoje, kai tyrinėjo Gordono upę.

Po mirties gamtotyrininko bei gamtosaugininko vardas tapo žinomas ne vien Australijoje, kurios vakaruose jo vardu pavadintas kalnas, retų pušų draustinis Tasmanijoje, kanojininkų ir keliautojų klubai, skautų stovyklos, alpinistų nameliai ir stovyklavietės. Strahano miesto centre stovi paminklas, skirtas Olegui Truchanui atminti.

1975 m. Max Angus parengtoje knygoje (fotografijų albume) „The world of Olegas Truchanas“ („Olego Truchano pasaulis“) užfiksuoti O.Truchano gamtosauginiai objektai, Tasmanijos vaizdai. Keliautojui ir gamtininkui atminti Australijoje sukurti du dokumentiniai filmai – „The spirit of Olegas“ („Olego siela“, 1978 m.), ir „Wildness“ („Laukinis kraštas“, 2003 m.). Olegas Truchanas pagerbtas Hobarte, Kanberoje ir kituose Australijos miestuose. Gamtosaugos darbai ir kelionių įspūdžiai įamžinti įvairiuose muziejuose, leidiniuose, kelionių aprašymuose, žemėlapiuose, dainose, dramos kūriniuose. 2007 m. Tasmanijoje kompozitorius K.Koukias sukūrė operą „Olegas“, kuri atskleidžia O.Truchano gyvenimą ir darbus.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"