Paieška Pamokos be skambučių...

Pamokos be skambučių...

Aurelija DIRGINČIENĖ

Šiaulių „Juventos“ mokyklos mokytoja

 

Turbūt daug pakyla rankelių, paklausus: ar nepasiilgai mokyklos per vasarą... 1-4 klasių mokiniai susirinko išsiilgę draugų, klasės, mokytojų, veiklos. O jos mokykloje tikrai daug. Štai vienos pirmųjų Šiaulių „Juventos“ pradinukams, tarptautinio Comenius projekto „Jaunieji Europos gyventojai“ (vadovė A.Dirginčienė) bei Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamo projekto „Saugok save ir būsi sveikas“ (vadovė K.Kairienė) dalyviams prasidėjo be skambučio, be klasės suolo... Vaikai išvyko mokytis į gamtą. Jaunieji europiečiai savo projekto bičiuliams iš Vokietijos, Škotijos, Italijos ruošia pristatymą „Istorija. Pažink savo kraštą“. Tam vaikai nuvyko į Kurtuvėnus - miestelį Šiaulių rajono pietvakariuose, kuriame gyvena tik 300 gyventojų, įsikūrusį Kurtuvėnų kalvyne.

Mokinukus pasitiko Kurtuvėnų girininkijos specialistas Vidmantas, kuris aprodė miestelio įžymybes. Vaikams buvo įdomu sužinoti apie Kurtuvėnų dvaro ansamblį. Jis – vienas pirmųjų XV a. Lietuvoje susikūrusių dvarų. Dvaras ir parkas žinomas nuo 1495 m. Ba­jo­rų so­dy­ba iš­au­go į tur­tin­gą dva­rą, kuris dau­giau nei 450 metų bu­vo re­gio­no eko­no­mi­nis ir kul­tū­ri­nis cen­tras. Paskutinieji dvaro valdytojai grafai Pliateriai-Ziberkai įrengė dešimtis tvenkinių. Arklidėse veikia jojimo paslaugų centras, o dvaro oficinos pastate įsikūrusi regioninio parko direkcija. Kurtuvėnų dvarvietę supa senas geometrinio-peizažinio planavimo parkas.

Vertingiausias dvaro pastatas yra medinis dviejų aukštų svirnas, statytas XVIII a. pabaigoje. Dvaro svirnas įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą. Svirnas pastatytas 1792-1796 m. Jame dvarininkai rengdavo pokylius, spektaklius, bet kartu buvo laikomi ir grūdai. Iki šiol išlikusiame mediniame dvaro svirne buvo įrengtas teatras, kuriame vaidino baudžiauninkai. Per II pasaulinį karą buvo įsikūręs vokiečių kariuomenės štabas, o išplėštos antrojo ir trečiojo aukštų perdangos naudotos apkasams sutvirtinti. Po nepriklausomybės atgavimo pastatas restauruotas, tačiau 2001 m. rugpjūčio 1 d. naktį sudegė, o 2006 m. visiškai atstatytas pagal autentišką projektą, nepanaudojus nė vienos vinies. Prie svirno vyksta daug kultūrinių renginių – švenčiamos Užgavėnės, Velykos, šv. Jokūbo atlaidai, Kalėdos ir kt.

Mokinukai susipažino su Kurtuvėnų parko augmenija. Miškininkas papasakojo miestelio įsikūrimo legendą, aprodė aplink miestelį esančius žuvininkystės tvenkinius, kurių yra beveik 100 – tiek, aišku, mes nematėme... Į šiaurę nuo miestelio tvyro Kurtuvos ežeras ir Ventos–Dubysos kanalas, iškastas 18251831 m. Čia gausu įvairių retų paukščių

Tai, ką sužinojome Kurtuvėnuose, vaikai mielai grįžę namo aprašė bei nupiešė.

Antroji išvykos dalis – pamoka, už kurią buvo atsakingi projekto „Saugok save ir būsi sveikas“ nariai – Juodlės pažintinis takas. Dar neprivažiavus Juodlę, virš vieno iš žuvų tvenkinio pamatėme sklandantį erelį. Pats Juodlės takas skirtas susipažinti su parko Ilgos kraštovaizdžio draustinio gamtos vertybėmis. Vaikams ir mokytojoms reikėjo įveikti 4,5 km ilgio taką aplink Juodlės ežerą, aplankyti 12 stulpelių su stendais, paukščių stebėjimo stulpeliais, žengti mediniu taku per pelkę, ežere stebėti retai sutinkamą baltąjį garnį.

O ir oras pasitaikė kaip užsakytas – nei debesėlio, saulytė šviečia ir šildo savo jau rudeniniais spinduliais. Pradinukai susipažino ne tik su miške augančiais medžiais, krūmais, kitais augalais, bet ir mokėsi grybauti.

... Tos dienos pamokose neaidėjo skambutis, nebuvo pertraukų, bet žinių ir įspūdžių buvo labai daug.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"