Paieška Stovykla „Girionys - 2008“

... ir atsisveikinimai su saulute!

Stovykla „Girionys - 2008“

Ingrida GENYTĖ, Marius SNAPKAUSKAS

Tauragės r. Žygaičių gimnazija

 

Ankstyvą liepos septintąją Tauragės rajono Žygaičių gimnazijos jaunųjų miško bičiulių būrelio „Skroblas“ keturi nariai ir du jų veiklą palaikantys mokiniai autobusų stotelėse laukėme savo mokyklos autobusiuko (kelionę finansavo VĮ Tauragės miškų urėdija ir Žygaičių gimnazija). Jis turėjo mus nuvežti į Kauno marių regioniniame parke esančius Girionis – miškininkų sostinę. Čia, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje, vyko jau tradicine tapusi šeštus metus veikianti vasaros mokslinė stovykla „Girionys – 2008“. Ji vyko pagal LR Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamą Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos projektą „Miškininkystės mokslo ir kraštovaizdžio modeliavimo technologijų sklaida bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams“.

... Girionyse buvome pakviesti į studentų bendrabutį, kuris tapo mūsų namais visą savaitę. Išklausę trumpą instruktažą, vakarop susipažinimo vakaronėje jau bendravome su stovyklos dalyviais iš Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos būrelio „Žaliasis lapas“ jaunaisiais miško bičiuliais (mokytoja Rasa Budreckiene), taip pat su Trakų rajono Onuškio vidurinės mokyklos jaunųjų miško bičiulių būrelio „Bebriukai“ nariais (mokytoja Alma Žukauskiene). Nuoširdžiai su mumis, atvykusiais iš rajonų, įsijungė į bendrus renginius Kauno Vinco Kudirkos vidurinės mokyklos būrelio „Ąžuoliukai“ jaunieji miškininkai (mokytoja Gintarė Jakaitytė).

Kitą dieną kibome į darbus. Iki pietų išklausę pranešimus „Miško ekosistemų tyrimų būklės apžvalga “ (dr. V. Bareika) ir „Informacinių technologijų panaudojimas kraštotvarkoje“ (dr. R. Žalkauskas), patraukėme  į Dubravos arboretumą, lydimi dr. L. Semaškienės.

Po gardžių pietų kai kas atliko tiriamuosius darbus miške su dokt. R. Buožyte. Kiti (su katedros vedėju Z. Janulaičiu) dalyvavome praktikume: dekoratyvinių želdinių asortimentas. Likusieji mūsų stovyklautojai, konsultuojami lekt. V. Vaitkutės–Eidintienės, informacinių technologijų kabinete domėjosi želdynų projektavimu.

Kiekvieną vakarą – ir sportinė bei kūrybinė veikla, nepakartojami nuotykiai.

Trečią stovyklavimo dieną lijo. Tad šiek tiek keitėsi stovyklos darbotvarkė. Išklausėme  pranešimus „Miško ekosistemų tyrimų metodai“ (dr. V. Bareika), „Šalies miško ištekliai ir racionalaus naudojimo modeliavimas“ (dr. A. Tebėra), „Miško entomologijos tyrimų kryptys“(dr. A. Gedminas). Tądien lankėmės entomologijos laboratorijoje. Vakare, pagal numatytą dienotvarkę, vaikinai - sportuoti, o merginos – muzikuoti.

Mes, Tauragės rajono Žygaičių gimnazijos komanda (su savo vadovėmis Irena Žebeliene ir Danute Jakubauskiene), sumanėme kone tradiciją – kas vakarą nueiti prie Kauno marių atsisveikinti su saule arba pasivaikščioti po nuostabų dendroparką. Girionių apylinkėse susiradome šilkmedį su labai gardžiomis uogomis (beje, šie medžiai pas mus neauga, juos matėme pirmą kartą). Mūsų užkrečiantis pavyzdys - pakeliauti vakarais - ir graži aplinka patraukė visus stovyklautojus.

... Ketvirtąją dieną turėjome pasirinkti pranešimų temas būsimam seminarui. Mums labai patiko domėtis entomologija, arba kitaip – mokslu apie vabzdžius. Išklausę trumpą mokslų daktaro Artūro Gedmino paskaitą, kartu su juo sėdome į autobusą. Vykome į Dubravos rezervatinę apyrubę susipažinti su spalvingaisiais vabzdžiais. Jų medžioklė mums sekėsi puikiai – per trumpą laiką radome trisdešimt rūšių skraidančių, bėgiojančių, ropojančių ir kitaip judančių vabzdžių. Pasitaikė ir Lietuvoje retai aptinkamų. Vabzdžius atpažinti ir paruošti mokslinį tiriamąjį darbą bei jį gražiai perteikti virtualioje erdvėje mums padėjo mokslų daktaras Artūras Gedminas. Čia teko paplušėti visiems mūsų komandos nariams. Per dvi dienas paruošėme 26 skaidres pristatymui, projekto variantą spausdinimui ir filmuką ,,Taškuotosios meškutės vikšrelių ritimasis“. Pristatę baigiamajame seminare savo tiriamąjį darbą susilaukėme mokslininkų pagyrimo. Puikiai sekėsi visiems stovyklautojams parodyti, kad laiko veltui stovykloje neleido.

... Malonus netikėtumas: vadovai pakvietė į naktinį žygį Kauno marių pakrante. Be to, vykome į sėklininkystės objektus (dr. V. Verbyla), Kauno marių regioninio parko direkcijos pastate apžiūrėjome ten sukauptas kolekcijas, o priešpaskutiniąją dieną mus nudžiugino ekskursija į Kauno senamiestį bei boulingo klubą „Sostinė“. Mūsų komandai sekėsi ir sportiniai žaidimai. Vaikinai pasižymėjo žaisdami krepšinį, o merginų padedami įveikė varžovus rungdamiesi žaidime ,,Miško sodinimas“. Tiesa, centimetro pritrūko virvės traukimo varžybose, bet pasiguodėme, kad pergale reikia pasidžiaugti ir draugams.

... Atėjo paskutinė stovyklos diena. Reikia atsisveikinti su naujaisiais draugais. Visų, dalyvavusių stovykloje „Girionys – 2008“, vardu nuoširdžiai dėkojame vadovams Laimutei Jakaitienei, Ričardui Kviecinskui, Ingridai Poškienei bei kolegijos direktoriui dr. Albinui Tebėrai. Už mūsų supratimą, pramogas ir vertingas žinias.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"