Paieška 1-oji tarptautinė konferencija: „Inkubatorius 2008 – Žuvivaisa ir žuvininkystė Lietuvoje“

1-oji tarptautinė konferencija: „Inkubatorius 2008 – Žuvivaisa ir žuvininkystė Lietuvoje“

Valdas GEČYS

LVŽŽTC generalinio direktoriaus pavaduotojas

 

2005 05 23 Vilniuje buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro (LVŽŽTC) ir Lenkijos Stanislovo Sakovičiaus vardo vidaus vandenų žuvininkystės institutu (Olštynas). Vadovaujantis šia sutartimi, šalys numato bendradarbiauti vidaus vandenų akvakultūros teorinės ir praktinės veiklos srityse.

LVŽŽTC, Lenkijos vidaus vandenų instituto kvietimu, jau ne kartą siuntė žuvininkystės specialistus apmokymams, dalyvauja Lenkijoje organizuojamose (lašišinių žuvų, karpinių žuvų, upių ir ežerų tematika) konferencijose. Viena iš tradiciškai Lenkijoje organizuojamų praktinių mokomųjų konferencijų yra „Wylegarnia“ (Inkubatorius).

Lenkijos žuvininkai labai domisi mūsų šalies pasiekimais (sritys: vėžių auginimo, sykinių ir ypač lašišinių žuvų paauginimo uždarose vandens sistemose). Susitikimų metu buvo aptarta ir suderinta galimybė minėtas konferencijas pradėti organizuoti ir vykdyti kartu.

2008 m. rugsėjo 2-5 dienomis startavo pirma tokia tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Wylegarnia 2008“ (Inkubatorius 2008) ir „Žuvivaisa ir žuvininkystė Lietuvoje“ - Lenkijoje (šalia Augustavo) ir Lietuvoje (Trakuose). Konferencijos organizatoriais buvo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras; Lenkijos Stanislovo Sakovičiaus vardo vidaus vandenų žuvininkystės instituto ežerinės žuvininkystės skyrius Gižycke ir skyriui priklausantis Eksperimentinis žuvivaisos centras (bazė) „DGAL“, instituto Akvakultūros skyrius Olštyne, instituto Tvenkininės žuvininkystės skyrius Žabience (prie Varšuvos). Konferencijoje tematika ─ žuvų ir vėžių veisimo biotechnologijų aktualijos Lietuvoje ir Lenkijoje.

Renginys vyko keliais etapais. Pirmame (Lenkijoje) dalyvių skaičius siekė 110, o antrame (Lietuvoje) ─ netoli 150. Ypač gausus būrys susirinko Lenkijos privačių žuvų augintojų.

Pirmo etapo Lenkijoje konferencijos metu vyko trys žodinių pranešimų sesijos ir stendinių pranešimų sesijos 1-oji dalis. Sesijas vedė Olštyno Stanislovo Sakovičiaus vardo vidaus vandenų žuvininkystės instituto prof. habil. dr. Andžėjus K. Sivickis (Andrzej K. Siwicki). Sesijų metu perskaityta 18 pranešimų, pristatyta 30 stendinių pranešimų. Ypač aktualios pranešimų temos sietinos su žuvų veisimo biotechnologiniais metodais, eršketų, europinių šamų, syko paauginimo subtilumais. Daug dėmesio skirta eksperimentiniams tyrimams žuvų mitybos lervučių stadijose, genetinių tyrimų (manipuliacijų), atskirų žuvų rūšių tematikoms.

Lietuvoje 2-oji konferencijos dalis prasidėjo išvažiuojamuoju posėdžiu, konferencijų dalyvių apsilankymu LVŽŽTC Simno eksperimentiniame žuvų veislyne, kuriame įdiegtos šiuolaikiškos vėžių, sykinių žuvų ir europinio šamo veisimo ir paauginimo technologijos. Apie veislyne atliktus rekonstrukcijos darbus ir veislyno perspektyvas išsamiai papasakojo veislyno direktorius Vydas Baravykas.

Vėžių auginimo problemas išdėstė dr. Guoda Mackevičienė. LVŽŽTC generalinio direktoriaus pavaduotojas Valdas Gečys supažindino dalyvius su uždarųjų žuvų auginimo sistemų panaudojimu žuvivaisoje, pateikė duomenis apie sykinių žuvų išteklių atkūrimą Lietuvoje. Simno veislyno vyr. specialistė, ilgametė žuvininkė Birutė Jonynienė, kartu su centro Žuvivaisos ir ichtiologijos skyriaus vyr. specialiste Alina Širvinska pristatė veislyno tvenkininės žuvininkystės panaudojimo galimybes žuvivaisoje. Lenkijos specialistai uždavė daug klausimų žuvų paauginimo (ypač vėžių ir sykų) tema.

Išvažiuojamojo posėdžio dalyviai (apie 100) Simne buvo maloniai priimti ir tradiciškai pavaišinti žuviene. Toliau konferencija vyko Trakuose (turizmo ir pramogų centro „Trasalis“ konferencijų salėje). Konferenciją (padedant jos organizatoriams Lietuvoje LVŽŽTC Žuvivaisos ir ichtiologijos skyriaus vyr. specialistei Alinai Širvinskai ir skyriaus vedėjui Povilui Augliui) vedė LVŽŽTC generalinio direktoriaus pavaduotojas Valdas Gečys.

Renginio atidaryme sveikinimo žodžius ir pranešimus padarė LVŽŽTC generalinio direktoriaus pavaduotojas Vytautas Vaitiekūnas ir Žuvininkystės departamento generalinis direktorius Aidas Adomaitis.

Geri pranešimai paruošti LVŽŽTC Rusnės filialo vyr. specialisto Jono Dyglio („Sterkų ikrų inkubavimas Lietuvoje“), VU Ekologijos instituto mokslininkų dr. Nijolės Kazlauskienės, dr. Egidijaus Leliūno, dr. Vestos Arbačiauskienės-Skrodenytės, dr. Mildos Zitos Vosylienės („Aplinkos stresinių veiksnių poveikis lašišinių žuvų vystymuisi Žeimenos lašišinių žuvų veislyne“). Ypač įdomiai ir dalykiškai pristatytas VU Ekologijos instituto mokslininkų dr. Vidos Žiliukienės ir dr. Valdemaro Žiliuko pranešimas „Lydekos ikrų ir lervučių išeigos padidinimo galimybės įvairiuose dirbtinio veisimo etapuose Lietuvos vandenyse“. LVŽŽTC vyr. specialistė dr. Eugenija Nijolė Milerienė labai išsamiai pristatė leidinį „Žuvų ir vėžių veisimo biotechnika, jų išteklių atkūrimas“.

Apie aktualius metodinius bei praktinius aspektus kalbėjo ir Lenkijos žuvininkai.

Pabaigoje padėkos žodžius tarė Lenkijos ir Lietuvos konferencijos organizatoriai. LVŽŽTC generalinio direktoriaus pavaduotojas, laikinai vykdantis generalinio direktoriaus pareigas Vytautas Vaitiekūnas įteikė padėkos raštus už svarbų indėlį tarptautinio bendradarbiavimo srityje Lenkijos Olštyno vidaus vandenų žuvininkystės instituto prof. habil. dr. Ričardui Barteliui (Ryszard Bartel) ir to paties instituto ežerinės žuvininkystės skyriaus Gižycke vadovui doc. habil. dr. Tadeušui Kšyvošui (Tadeusz Krzywosz).

Pirmoji tokio tipo konferencija apėmė daugiau gamybines žuvivaisos subtilybes ir turėjo labai svarbią reikšmę tolimesniam bendradarbiavimui žuvininkystės srityje.

... Svečiai iš Lenkijos, susipažinę su įspūdingu Trakų ežerynu, aplankę Vilnių ir draugiškai pavakaroję, gera nuotaika (su viltim tęsti tamprų bendradarbiavimą) išvyko namo.

Kur ir kada 2009 metais vyks eilinė konferencija? Tai paaiškės netrukus.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"