Paieška Gamta ir pilietiškumo pamokos

Gamta ir pilietiškumo pamokos

Regina RAGALIAUSKIENE

Mokytoja ekspertė

 

„Gamtotyra – viena iš patraukliausių moksleiviams veiklos formų. Toje veikloje jie bręsta kaip piliečiai, praturtėja žiniomis, įgyjami praktiniai įgūdžiai, formuojasi gamtosaugos nuostatos, moralinės vertybės“ (prof. Elena Šapokienė).

 

Šeduvos gimnazijos Butėnų skyriuje „Jaunųjų ekologų“ ir Jaunųjų miško bičiulių būreliai, kuriems aš vadovauju, turi gilias tradicijas. Mūsų vykdomose kasmetinėse tęstinėse gamtosauginėse akcijose, tyrimuose ir projektuose vadovaujamasi svarbiausiais didaktikos principais: humaniškumo (pagarbos žmogui, gamtai ugdymas, sveikos ir saugios aplinkos kūrimas), demokratiškumo (tiek mokiniui, tiek mokytojui paliekama pasirinkimo teisė ir laisvė ugdymo(si) metodų, turinio aspektu), integracijos (darnaus vystymosi pradmenys integruojami į visus mokomuosius dalykus ir į popamokinę neformaliojo ugdymo veiklą). Ugdydama mažąjį pilietį, siekiu, kad vaikas stebėtų, tyrinėtų gamtą, pratintųsi įžvelgti faktų bei reiškinių sąsajas, pajustų pasaulio vientisumą ir atsakomybę už tą aplinką, kurioje jis gyvena.

Pačios geriausios pilietiškumo pamokos vyksta betarpiškai pačiam mokytojui kartu su savo mokiniais tvarkant senąsias kaimo kapinaites, renkant šiukšles gyvenvietėje ir rūšiuojant atliekas, renkant giliukus, sodinant medelius, tvarkant mišką, iš sėklelės auginant daržoves, nešant jas į „Dėdės Derliaus parodą“ mokykloje kartu visiems pasidžiaugti – kaip gi sekėsi vasaros darbas auginant savo daržovę, o po to vėl prisirinkti sėklų kitų metų derliui.

Štai ir šiemet Butėnų mokykloje vyksta kasmetinė tradicinė „Dėdės Derliaus“ paroda. Joje puikuojasi pačių užauginti storuliai moliūgai bei dekoratyviniai moliūgėliai, nupintas gražus rudens gėrybių „Vainikas Lietuvos tūkstantmečiui“, čia surasta ir bulvė „Lokys“, čia sukasi iš morkų „Šokių Eurovizijos“ poros, ir pats „Dėdė Derlius“ su pačia -„Teta Derliene“, ir „Žydinti mūsų Žemė“, „Sveikatėlės“ puokštė, ir dar daugybė įdomiausių eksponatų bei rudens puokščių. Kartu aptariame kiekvieną eksponatą, aiškinamės kam ta ar kita daržovė, žolelė, gėlė  ar vaisius reikalingas, nuo kokių ligų gydo, kokių vitaminų turi, kaip jas išauginti ekologiškai švarias, kaip džiovinti, saugoti. Paroda pačių vaikų surinkta, sukomponuota, sugalvota – džiaugiamės kasdien savo paroda ir kviečiame visus apsilankyti, pasigėrėti.

Geriausios pilietiškumo pamokos tos, kuriose vaikas yra ne pasyvus klausytojas, stebėtojas, o aktyvus veikėjas, kūrėjas, bandytojas. Tik darydamas, klysdamas ir atrasdamas jis įgauna geriausius praktinio gyvenimo įgūdžius.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"