Paieška Paklausyti dainų – į sodą

Paklausyti dainų – į sodą

Margarita  LUŽYTĖ

 

Yra toksai Sodas, kuriame gyvena Pranciškutis ir visi pasaulio gyvūnai, vabalėliai, augalai, gėlės... Tai apie jį - visus visus šiame Sode - skamba dainos naujoje kompaktinėje plokštelėje „PRANCIŠKAUS SODAS“, kurią įrašė ir išleido aktorius, bardas  Gediminas STORPIRŠTIS ir jo sūnus AINIS.

Neseniai savo kelią pas klausytojus pradėjo šis gražus - turiniu ir menišku „drabužėliu“, - šilumą spinduliuojantis dainų albumas. Dainos jame skirtos įvairiausio amžiaus žmonėms, visiems, kurie gali išgirsti gyvūnų, gamtos, dangaus kalbą ir kurie gali suprasti vaiką: ir tą vaiką, kuris šalia, ir tą, kuris suaugusiojo širdies viduje tebegyvena. Linksmos ir poetiškos, džiaugsmingos ir jautrios dainos (kartais pritariant vaikų balsams ar palydimos paukščių giesmių) ateina į klausytojo gyvenimą ilgam, įnešdamos savo nuotaiką, mintis, jausmus, gyvybės plazdėjimo kupinas melodijas, intonacijų virpesius, meilę visai gamtos kūrinijai, gimtai Žemei.

Albumas savo klausytoją pasitinka labai saulėtu viršeliu, kuriame - tarsi visas jame gyvenančių dainų pasaulis: pilnas draugystės, bendrumo, įsiklausymo ir supratimo. Išradingą, savitą albumo dizainą, iliustracijas sukūrė dailininkė Rūta Dumalakaitė. Po atverčiamais lapukais (juose - dainų žodžiai) randame plokštelę. Ant kurios, kaip ir visame albume, ropinėja laimę nešančios boružėlės.

Giesmė gyvybei, gyvybės žaismei ir grožiui yra ši aktorių Ainio ir Gedimino Storpirščių nauja plokštelė. Ir giesmė žmogui, išsaugančiam gyvybę aplinkui ir savyje. Taip, kaip rūpinosi ja šv.Pranciškus - Dievo Vieversėlis... Kuris kadaise, kaip sakoma albumo įžangos pasakoje, ir pakvietė dainų kūrėją, bardą į savo Sodą, - aprodė, supažindino, leido su visais gyventojais susitikti...

Todėl ir klausytojai (dainų, muzikos, aktorių dėka) gali į šį Sodą  įeiti. Jį išgirsti, pamatyti... Ir gali visada su šio nuostabaus Sodo muzika gyventi...

Kompaktinę plokštelę išleido leidykla DOMINICUS  LITUANUS. Dabar galime įžengti į tikrą, muzikinį šv.Pranciškaus sodą. Dėkodami visiems kūrėjams, jį išauginusiems. Ir su džiaugsmu sakydami: šis Sodas mums labai labai reikalingas!  jame atgyja, šviesėja siela! jame miela ir gera!..

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"