Paieška vardijamų galimų kandidatų į LR aplinkos ministrus

Dėl formuojamos LR Vyriausybės ir įvardijamų galimų kandidatų į LR aplinkos ministrus

 

Esame susirūpinę dėl šiuo metu LR Aplinkos ministro svarstomos  kandidatūros. Mūsų nuomone, viešai pristatoma V. Babiliaus kandidatūra kelia abejones dėl jo tinkamumo užimti šias atsakingas pareigas. Viešojoje erdvėje pateikiama V. Babiliaus biografijos informacija, nuopelnai bei kompetencija aplinkosaugos srityje iš esmės prieštarauja Tautos Prisikėlimo partijos pažadams rinkėjams bei LR Prezidento išsakytiems kandidatų į ministrus kriterijams – kompetencija, patirtis administraciniame darbe bei nepriekaištinga reputacija.  
Viešai paskelbta informacija apie ankstesnę V. Babiliaus veiklą yra nepakankama, joje beveik nėra konkrečių duomenų apie jo veiklą prieš įsidarbinant UAB „A. Valinsko tvenkiniai“ žuvivaisos įmonėje. Susidaro įspūdis, kad ryškiausi pretendento į ministrus biografijos faktai – tai, kad jis yra A.Valinsko draugas ir kelis mėnesius dirbo UAB „A.Valinsko tvenkiniai“ vadybininku. Taip pat, pastebėtina, kad V. Babilius vengia viešų pasisakymų apie šiuo metu esamas problemas aplinkosaugos sektoriuje bei išsakyti požiūrį kaip šias problemas reikėtų spręsti, tuo parodydamas savo, kaip galimo kandidato, nekompetenciją aplinkosaugos srityje.  
Stebėdami galimų Tautos Prisikėlimo partijos kandidatų į aplinkos ministrus siūlymų procesą, kuomet buvo svarstoma A. Burkšo kandidatūra, o vėliau – V. Babiliaus, galime teigti, kad galimų kandidatų ieškoma ne aplinkosaugos profesionalų tarpe, bet iš draugų ar su privačiais interesais susijusių asmenų rato. Tai sudaro prielaidą nuogąstauti, kad Tautos Prisikėlimo partijos siekis  - paskirti aplinkos ministru asmenį, kuris turėjo verslo reikalų su minėtos partijos Pirmininku, šiuo metu einančiu ir LR Seimo pirmininko pareigas. Siūlomų kandidatų A. Burkšo ir V. Babiliaus biografijos rodo, kad  privačių interesų siekis laviruojant įstatymų spragomis ar naudojantis privačiais ryšiais ir/ar tarnybine padėtimi,  jiems nėra svetimas. Tokia tendencija kelią rimtą susirūpinimą, kad panašiais principais bus grindžiama veikla ir vadovaujant Aplinkos ministerijai.
Visa tai iš esmės prieštarauja Tautos Prisikėlimo deklaracijai rinkėjams, kurioje partija teigia, jog „... tikime, kad Lietuvos politika gali būti švari, skaidri, kad grupiniai interesai neimtų viršaus prieš bendruosius. Mes siekiame, kad politika Lietuvoje būtų morali”.  
Norėdami palinkėti Tautos Prisikėlimo partijai įgyvendinti savo tikslus „... prikelti Lietuvos žmonių tikėjimą Valstybe ir jos institucijomis“ ir siekius „... kad Valstybė, jos institucijos susigrąžintų visuomenės pasitikėjimą“, primygtinai siūlome neteikti V. Babiliaus kandidatūros į LR aplinkos ministrus, o pasirinkti kandidatą, kuris turėtų neabejotiną kompetenciją aplinkosaugos srityje, nevengtų viešai pateikti savo požiūrį į aplinkosaugos politikos prioritetus ir kryptis, būtų principingas ir ryžtingas sprendžiant aplinkosaugos problemas.  

Lietuvos nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų koalicija

2008.11.24

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"