Paieška Dėl kandidato į aplinkos ministrus Arūno Burkšo

Dėl kandidato į aplinkos ministrus Arūno Burkšo atliktos rekonstrukcijos teisėtumo ir dėl vėl skubiai stumiamo naujojo Neringos Bendrojo plano


Informuoju, kad lapkričio 27 dieną kreipiausi į LR Generalinę prokuratūrą ir Aplinkos ministeriją, prašydama ištirti, ar kandidato į aplinkos ministrus Arūno Burkšo ir jo žmonos Valentinos Burkšienės Nidos centre, adresu Naglių 26, ypač griežto apsaugos režimo etnokultūriniame draustinyje atlikta sandėliuko rekonstrukcija, paverčiant jį rekreacinės paskirties pastatu, pavadintu vila „Inkaro kaimas“, atitinka 1994 metais LR Vyriausybės patvirtintą Kuršių nerijos planavimo schemą (Generalinį planą). Šiuos faktus 2008-11-17 paskelbė žurnalas „Ekstra“ Nr.45 (517).

Taip pat informuoju, kad Neringos savivaldybė nuo rytojaus, lapkričio 28 iki gruodžio 3 dienos (5 dienos, kurių dvi yra išeiginės) Nidoje viešam svarstymui pateikia, kaip teigiama, „pataisytą ir papildytą pagal viešo susirinkimo pastabas“ Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrąjį planą.

Sprendžiant iš Kuršių nerijos nacionalinio parko (KNNP) direkcijai pateikto  „pataisyto“ plano varianto, šis „pataisytas“ Neringos savivaldybės bendrasis planas iš esmės prieštarauja Vyriausybės patvirtintam KNNP Generaliniam planui, nes jo strateginė paskirtis - ne parko išsaugojimas, o kurorto urbanistinis vystymas, „pataisytame“ plane likę keletas šiuo metu teismuose ginčijamų pastatų, kas vertintina kaip bandymas juos įteisinti nesulaukus teismo sprendimo. „Pataisytame“ plane taip pat ir toliau numatomos “trumpalaikio poilsio ir jam skirtų įrenginių ” statybos ant vieno iš labai svarbių KNNP vertybių - apsauginio kopagūbrio (dėl šių statybų ypatingas pastangas rodo dabartinis kandidatas į aplinkos ministrus, Neringos vicemeras A.Burkšas) bei Nidos orouosto užbaigimas (“Užstatymo tankumas: nustatomas pagal galiojančias tarnybinio aerodromo planavimo normas ir taisykles įvertinančias infrastruktūros projektavimo ir statybos technines sąlygas; užbaigti tarnybinio aerodromo formavimą, pastatant jam būtiną dispečerinį punktą (kas reikštų naują statybą); užtikrinti reikiamą apsaugos būklę ir skrdyžių saugos sąlyga“s  (kas reikštų iškirsti apie 9 ha miško , būtino skrydžių saugumui ir matomumui), prieš ką visai neseniai pasisakė dabartinė LR Vyriausybė.

Primenu, kad Lietuva, prisijungdama prie Pasaulio gamtos ir kultūros paveldo konvencijos, įsipareigojo apie bet kokią tokio pobūdžio ūkinę veiklą UNESCO saugomoje teritorijoje, kokia yra Kuršių nerija, iš anksto informuoti ir gauti pritarimą iš Pasaulio paveldo komiteto. Atsižvelgdama į Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus šią vasarą KNNP direkcija kreipėsi į UNESCO nacionalinę atstovybę, prašydama įvertinti Neringos bendrojo plano projektą. Turimomis žiniomis, UNESCO šiam reikalui skyrė savo ekspertus, kurių darbą pažadėjo finansuoti Aplinkos ministerija (konkrečiai – ministerijos sekretorė Jūratė Juozaitienė).

Atsižvelgiant į išvardintas aplinkybes, tokia Neringos savivaldybės vadovų skuba, noras dar šiemet  priimti UNESCO (tarptautinių) ekspertų neįvertintą ir KNNP Generaliniam planui prieštaraujantį bendrąjį planą, negali būti vertinamas kitaip, kaip bandymas Vyriausybių kaitos metu įgyvendinti savo asmeninius interesus. Primenu, kad nemažai statinių, kurių teisėtumas sprendžiamas teismuose, priklauso Neringos savivaldybės Tarybos nariams.

Atkreiptinas dėmesys, kad laikotarpyje nuo 2000 iki 2005 metų nuolatinės statybų komisijos, savo parašais laiminusios visas neteisėtas statybas, nariu, buvo ir minimas kandidatas į Aplinkos ministrus- Arūnas Burkšas, todėl galima teigti, kad jis asmeniškai atsakingas už sisteminį įstatymų nesilaikymą Kuršių nerijoje.

Iš viso buvo pradėtos 35 bylos dėl galimai neteisėtų statybų Kuršių nerijoje, šiuo metu galutinai baigtos 17 iš jų. Visose galutinai baigtose bylose pripažinta, kad Neringos savivaldybės išduoti leidimai buvo neteisėti.

 

Pagarbiai –

Seimo narė Aurelija STANCIKIENĖ

2008-11-27

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"