Paieška Mindaugas ir Lietuva...

Mindaugas ir Lietuva...

Vytautas BAŠKYS

 

Spalio 14-oji - Mindaugo vardadienis. Gamtos ir istorijos žavesys. Nuo Saulės pergalės rugsėjo 22 d. iškilusios Mindaugo valdžios iki karaliaus vardadienio – 22 auksinio rudens dienos. Nuo šios pergalės atsiveria auksinis tautos istorijos puslapis.

Prisimename, jog karaliaus Mindaugo vardas yra žinomas nuo 1219 metų. Jo pasirodymas istorijoje susietas su taikos sutarties sudarymu. Metraštis pažymėjo, jog kraštas tapo ramus.

Mes - ir karalius Mindaugas. Didžio vardo garbei poetas Simonas Stanevičius rašė:

Sveiks, Ringaude, mūsų tėve!

Sveiks, Mindauge, Karaliūnai!

Garbę jūsų skelbdink, Dieve,

Kuri linksmin mumis nūnai.

Tūkstantmetėje Lietuvos istorijoje karaliaus Mindaugo vardas yra ryškiausias. Daukantas, verždamasis pro priešų suplaikstytus metraščius, įžvelgė karalių Mindaugą – „visur jis rodos vyru drąsiu, narsiu“. Daukanto tautinės istorijos mokyklos dvasią tęsė trys didieji mūsų istorikai: J.Totoraitis, J.Stakauskas, Z.Ivinskis. Jie iškėlė karaliaus Mindaugo vardą į istorinę šviesą, jo pilietinį suvokimą garsino Jonas Šliūpas ir Jonas Basanavičius. Jie tautos teisę į nepriklausomybę grindė etniniu paveldu ir karaliaus Mindaugo autoritetu.

Su karaliumi Mindaugu susieti reikšmingiausi Lietuvos valstybės laimėjimai. Nuo didžiosios pergalės Saulės mūšyje 1236 m. vado garsas pasklido po Europą. Įveikus priešpriešas ir klastas karalius Mindaugas 1253 metais vainikuotas karališku titulu - Lietuva įgijo tarptautinį pripažinimą, atsistojo greta stipriausių to meto Europos valstybių. Iš to garbaus laikmečio mus pasiekia ori žinia - karalius Mindaugas sveikina visus ir linki sveikatos visiems, kuriuos ši žinia pasieks. Mindaugo vardadienyje prisimename valstybės kūrėjo pasveikinimą ir perduodame jį visiems Lietuvoje ir pasaulyje, kuriuos ši žinia pasiekia. 

Mindaugo vardas padeda įsisąmoninti, kas yra tikra, brangu ir artima. Jis vainikavimo iškilmėse kalbėjo tiems, kurie tada klausėsi, ir mums, kurie dabar gyvename ir kurie gyvens. Nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais Lietuvos Aukščiausioji Taryba karaliaus Mindaugo vardą įtvirtino valstybės simboliu.  Liepos 6-oji tapo Mindaugo karūnavimo - Valstybės diena. Šventė su išaukštintu karaliaus Mindaugo vardu tapo tautos pasididžiavimu. Mindaugas - tai Lietuva. Mindaugas tai geopolitinė gairė, humanizuota valstybės kūryba, tautos moralinė erdvė ir garbė pasaulyje.

Vieno Mindaugo vardo pakanka prikelti Lietuvos istorijai. Mindaugo vardadienių minėjimas auksinio rudens dienomis yra palankus pilietinių renginių organizavimui, prisidėjimui prie valstybės kūrėjo karaliaus Mindaugo vardo šlovės. Su ja susijusi mūsų tautos tarptautinio valstybingumo tradicija saugo tautos savastį, valstybę ir mus. Poetas Bernardas Brazdžionis karaliaus Mindaugo vainiką neatsitiktinai susiejo su Lietuvą, su tautos likimu:

Uždėjote karaliaus titulo karūną,

Ne man uždėjot, Lietuvai, su ja,

Nenuimta, lietuvis šimtmečiais tebūna

Ar švies diena, ar naktys siaustų ją.

 

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"