Paieška Magūnų kaimo šypsena

Magūnų kaimo šypsena

Dalia SAVICKAITĖ

Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotoja kultūrai

 

Ruduo negailestingai trumpina dienas. Sparnais mojantys paukščiai palikdami gimtąją padangę lyg ir pakvietė visus susiburti, metams ritantis nuokalnėn susitikti, pasikalbėti... Labiausiai to reikia kaimo žmogui, įpratusiam savo gyvenimą rikiuoti pagal gamtos ritmus. Ko gero, smagiausia susitikti tokių kaimų gyventojams, kuriuos nuolat blaškė vienokie ar kitokie istorijos ar spartėjančios civilizacijos smūgiai.

Magūnų kaimo bendruomenė gyveno išskirtinį Lietuvos paribio žmonių gyvenimą. Unikalią, dažniausiai nepakartojamą gyvenimo patirtį iš kartos į kartą perduoda kaimo senoliai, bet... vis daugiau senolių baigia savo kelionę Žemėje, o kartu išsineša ir senąjį gyvenimo būdą, papročius, apeigas.

... Visagino savivaldybė dažniausiai sprendžia miesto gyventojų problemas, bet keletas kaimelių taip pat yra jos administravimo teritorijoje. Magūnai - iš viso unikalus atvejis, nes kaimas... padalintas pusiau. Vieni jo gyventojai savo reikalus tvarko Ignalinos rajono savivaldybėje, kiti -Visagino. Jautri Visagino savivaldybės direktoriaus pavaduotojos Jūratės Tamonienės akis pastebėjo šią problemą ir ji su kolegomis Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paruošė projektą „Per kultūrinio palikimo išsaugojimą – į sutelktą bendruomenę“.

Projekto esmė - saugoti ir aktualinti kultūros paveldo objekto: senosios kaimo kapinaičių koplyčios aplinką, paruošti leidinuką, pristatantį kaimo ir jo apylinkių istoriją, o nuveiktų darbų įvertinimui sukviesti čia pat ir toli gyvenančius magūniečius.

Šiandien jau sunku aprašyti kas projekte buvo sunkiausia, kas labiausiai džiugino įgyvendinant šį projektą. Bene smagiausia, kad jo realizavimui susibūrė veikli komanda, suradusi savo veiklos palaikytojų ne tik Ignalinos rajono savivaldybėje, o ir darbščioje, kūrybingoje Ignalinos miškų urėdijoje, tvarkančioje ir Visagino apylinkių miškus. Būtent jie padėjo materializuoti kryžiaus atstatymo idėją.

Ruošiant leidinuką buvo sudarytos puikios sąlygos gerai paanalizuoti šio Lietuvos paribio žmonių gyvenimą. Kaimo įkūrimo data galima vadinti jo pirmąjį paminėjimą rašytiniuose šaltiniuose: senose kronikose aptiktas pasakojimas, kad apie 1615 m. Magūnuose buvo sudeginta moteris ir du vaikai už „raganavimą“. Žinia liūdna, bet džiugu, kad kaimas jau galės atsekti savo „gimtadienį“.

XIV amžiuje šiomis apylinkėmis ėjo kalavijuočių žiemos kelias į Lietuvą. LDK laikais visai netoliese išsitiesusiu vieškeliu politikai ir pirkliai keliavo iš Breslaujos ir Vydžių į Vilnių, 1656 m. kaimo apylinkes siaubė švedai, jų įkandin - Rusijos caro kariauna. 1694 m. Magūnuose buvo dvaras. Iš dvaro inventoriaus aprašo galima spręsti, kad jo būta turtingo. Gaila tik, kad Šiaurės karas ir 1708-1710 m. maras palietė kaimą savo negailestinga ranka.. Gyventojų sąrašai rodo, kad pasikeitė visi gyventojai...

Atrodo, kad šį kaimą lankė visos Lietuvą palietusios negandos: Napoleono kariuomenės vadai rinko proviziją savo armijai, imperatorius Aleksandras I čia darė savą tvarką....

Kaimas gali pasigirti ir tuo, kad čia kunigavęs archeologas mėgėjas J. Žiogas intensyviai bendravo su kalbininku J.Basanavičiumi. Pastarasis dažnai čia lankydavosi. Šios vietos mena ir Adomo Mickevičiaus žingsnius, nes jis buvo dažnas netolimo Dūkšto dvaro šeimininkų Zanų svečias, mėgdavęs pamedžioti Gaidės apylinkių miškuose. Drūkšių ežeru pasigrožėti atvykdavo ir šlovingasis Maironis.

Atominės elektrinės statyba taip pat keitė kaimo veidą. Kuriantis Visagino savivaldybei net pateko į skirtingas administracinės priklausomybės zonas...

Geri laikai keitė blogus, o žmonės toliau augino vaikus, siekė ramybės stengdamiesi ignoruoti engiančius, per daug nesidžiaugti gerumui apsilankius, nematyti nei žalių, nei raudonų. Lyg ir reikėtų tai vertinti negatyviai: kaip gyventojų pasyvumą ar politinį nebrandumą, bet... Žmogus turi tik vieną gyvenimą ir nugyventi jį norisi ramiai, sutelktai, užauginti sveikus vaikus, kurie žinią apie savuosius neštų per pasaulį. Visų gyvenimą praskaidrindavo Magūnų muzikantai. Jei šie sutikdavo groti vestuvėse, jos buvo iškilmingos, turtingos, įsimenančios. Kaimas turi ir savo metraštininką: Jonas Sabaliauskas yra paruošęs rankraštį. Gražu būtų, kad jo pradėtą darbą pratęstų kas iš jaunesnės kartos.

Rugpjūčio 26-ąją magūniečiai rinkosi į kapinaites, siejamas su Gūrių (Kalnėnų) dvarininko Butlerio vardu -1833 m. jis čia palaidojo savo mažametį sūnų ir virš jo kapo pastatė koplytėlę. 1910 m., nuo paliktos degančios žvakės koplytėlė apdegė, 1912 m. magūniečiai savo jėgomis ją suremontavo. Visagino lietuvių bendruomenės rūpesčiu į kapinių kalnelį įrengti laiptai, kad vyresni gyventojai nenuvargtų į jį lipdami. Dabar koplytėlę globoja likę vietos gyventojai.

Magūnų kaimo bendruomenė pakiliai laukė susitikimo su Visagino savivaldybės atstovais: vicemere Dalia Štraupaite, administracijos vadovais, visų gerbiamu kunigu Vidmantu Rudoku, urėdu Vergantu Valiuku. Susitikimą šventės spalvomis nudažė Visagino kultūros įstaigų darbuotojai, Č.Sasnausko muzikos mokyklos pedagogai ir moksleiviai. Ne vienas magūnietis braukė ašarą klausydamasis „Ave Marija“ ar iškilios poetinės kalbos, ne vienas džiaugėsi išleistame leidinuke suradęs savo ar kaimyno nuotrauką... tokio dar jauno...

Po iškilmių kapinaitėse visi rinkosi į svetingosios Marijonos Kuncerienės sodybą. Skobniai tuoj pasipuošė suneštinėmis ir rėmėjų pagalba suruoštomis vaišėmis, jaunystės dienų prisiminimai liejosi vienas per kitą. Rengėjai lengviau atsiduso, nes idėja pasiteisino: kultūrinio palikimo puoselėjimo darbai sutelkė Magūnų kaimo bendruomenę. Nebeliko skirtumo nei tarp Ignalinos rajono nei Visagino savivaldybės teritorijoje gyvenančių. Belieka tikėtis, kad susiėjimų organizavimo iniciatyvą perims kaimo šviesuoliai, o prisiminimų aidas ras vietą dar viename leidinuke, kurį galės skaityti visi šio kaimo vaikai ir anūkai, išėję ir negrįžę, ar tie, kurie į jį atvyksta tik pasigrožėti...

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"