Paieška Aplinkos ministerijoje: 2008 m. gruodžio 1-7 d.

Aplinkos ministerijoje: 2008 m. gruodžio 1-7 d.

 

Gruodžio 1-2 d Veličkoje (Lenkiją) vyko konferencija apie ES fondų naudą aplinkosaugos sektoriui. Dalyvavo Aplinkos ministerijos sekretorius Inesis Kiškis. Išsamesnė informacija tel. 266 3627.

 

Gruodžio 1-3 d. Paryžiuje (Prancūzija) vyko seminaras „Stebėsena ir vertinimas: kaip nustatyti „gerus“ rodiklius ir atrankos kriterijus?“. Dalyvavo AM Europos Sąjungos paramos administravimo departamento ES Paramos planavimo ir procedūrų skyriaus vyr. specialistės Stefanija Zemlickienė ir Lyra Donovan. Išsamesnė informacija tel. 266 3541.

 

Gruodžio 1-6 d. Romoje (Italija) - Migruojančiųjų laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencijos (Bonos konvencija)  9-oji šalių narių konferencija. Dalyvauja AM Gamtos apsaugos departamento Genetiškai modifikuotų organizmų skyriaus vyr. specialistė Laura Janulaitienė. Išsamesnė informacija tel. 266 3563.

 

Gruodžio 1-13 d. Poznanėje (Lenkija) - JT bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių narių 14-oji sesija ir Kioto protokolo šalių narių 4-oji sesija. Dalyvauja AM Aplinkos kokybės departamento Klimato kaitos skyriaus vyr. specialistė Jurga Rabazauskaitė. Išsamesnė informacija tel. 266 3508.

 

Gruodžio 1-2 d. Rygoje (Latvija) vyko Baltijos aplinkos forumo seminaras dėl duomenų bazės „Europos atliekų platforma“ valdymo ir duomenų atnaujinimo. Dalyvavo AM Aplinkos kokybės departamento Užterštų teritorijų ir atliekų skyriaus vedėja Ingrida Kavaliauskienė. Išsamesnė informacija tel. 266 3511.

 

Gruodžio 1-3 d. Maskvoje (Rusijos Federacija) vyko Lietuvos – Rusijos Jungtinės darbo grupės susitikimas dėl bendradarbiavimo avarijų padarinių likvidavimo klausimais. Dalyvavo AM Europos Sąjungos ir tarptautinių ryšių skyriaus vyr. specialistė Toma Leonova. Išsamesnė informacija tel. 266 3545.

 

Gruodžio 1-4 d. Helsinkyje (Suomija) - HELCOM Baltijos jūros veiksmų plano įgyvendinimo darbo grupės ir HELCOM delegacijų vadovų posėdis. Dalyvauja AM Aplinkos kokybės departamento Vandenų skyriaus vyr. specialistė Agnė Kniežaitė. Išsamesnė informacija tel. 266 3517.

 

Gruodžio 3-4 d. Briuselyje (Belgija) - Europos Komisijos Aplinkos direktorato gamtos apsaugos ir miškininkystės specialistų „Greenforce“ tinklo posėdis. Dalyvauja AM Miškų departamento Miškininkystės skyriaus vyr. specialistas Zbignev Glazko. Išsamesnė informacija tel. 272 7813.

 

Gruodžio 3-5 d. aplinkos ministras Artūras Paulauskas Briuselyje (Belgija) dalyvauja ES Aplinkos tarybos posėdyje. Taip pat dalyvauja Aplinkos ministerijos sekretorius Aleksandras Spruogis, Aplinkos kokybės departamento Klimato kaitos skyriaus vedėja Stasilė Znutienė. Išsamesnė informacija: Stasilė Znutienė, tel. 266 3498.

 

Gruodžio 4 d. Alytuje Lietuvos geologijos tarnyba ir Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas organizuoja seminarą „Šlaitai ir terasos – nustatymo, naudojimo ir apsaugos problemos“ apie praktinį geologinės informacijos adaptavimą gamtosaugos reikmėms. Seminaras skirtas regioninių aplinkos apsaugos departamentų specialistams. Dalyvauja Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Jonas Satkūnas, Kvartero geologijos skyriaus vedėjas Albertas Bitinas, Inžinerinės geologijos ir ekogeologijos skyriaus Inžinerinių geologinių tyrimų poskyrio vedėjas Vidas Mikulėnas, Kvartero geologijos skyriaus Geologinio kartografavimo poskyrio vyr. geologė Asta Jusienė. Išsamesnė informacija: Albertas Bitinas, tel. 233 5323.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3657

 

 

Atliekų tvarkymo problemos sprendžiamos nedelsiant

 

Aplinkos ministerija gavo pranešimų iš įmonių apie antrinių žaliavų ir pakuotės atliekų surinkimo iš komunalinio atliekų srauto finansavimo problemas. Keičiantis ekonominei situacijai, savivaldybių teikiamos kompensacijos nebepadengia antrinių žaliavų surinkimo kaštų. 

“Ministerija kartu su savivaldybėmis, gamintojais ir importuotojais, atliekų tvarkytojų atstovais analizuoja apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės tvarkymo problemas, - sakė ministerijos sekretorius Aleksandras Spruogis. – Siekiama sugriežtinti gamintojų ir importuotojų atsakomybę, sudaryti teisines prielaidas geresniam įmonių bendradarbiavimui su savivaldybėmis, atliekų tvarkymo lėšas tiesiogiai nukreipti sistemų įgyvendinimui.“

Gaminių ar pakuotės atliekas privalo tvarkyti gamintojai ir importuotojai, teigė Aleksandras Spruogis. Jeigu jie to nedaro, turi mokėti mokestį už aplinkos teršimą gaminių ir pakuočių atliekomis. Gaminių ir pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšas administruoja Aplinkos ministerija. Programos lėšomis perkamos atliekų surinkimo ir perdirbimo paslaugos, antrinių žaliavų surinkimo konteineriai savivaldybėms ir kitos reikalingos priemonės. Tačiau Aplinkos ministerija, vadovaudamasi šios programos lėšų naudojimo principais, šiuo metu negali skirti lėšų savivaldybėms kompensuoti pakuotės atliekų surinkimo kaštų. 

Aplinkos ministerija jau parengė ir pateikė Vyriausybei Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, kurie leistų minėtos programos lėšomis finansuoti įvairesnes atliekų tvarkymo priemones ir sudarytų papildomas galimybes savivaldybėms finansuoti ir pagerinti pakuotės atliekų tvarkymą komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.  

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855 

2008 12 02

 

Į parko vadovus – su nepriekaištinga reputacija

 

Saugomų teritorijų direkcijų veiklos sėkmė labai priklauso nuo jų vadovų. Valstybiniams parkams, pasak aplinkos ministro Artūro Paulausko, turi vadovauti tik nepriekaištingos reputacijos žmonės. Kadangi kilo abejonių dėl pretenduojančio eiti Metelių regioninio parko direktoriaus pareigas Ramūno Krugelio, ministras vakar nurodė Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorei Rūtai Baškytei šį pretendentą skirti direktoriumi tik tada, kai bus įsitikinta, kad jo reputacija nepriekaištinga.
Šiuo metu laikinai einantis Metelių regioninio parko direktoriaus pareigas Ramūnas Krugelis lapkričio 28 d. laimėjo konkursą šioms pareigoms užimti. Tačiau Aplinkos ministerija gavo informacijos, kad jis galimai klastojo dokumentus. Šiuo metu Lazdijų rajono apylinkės prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą
Skiriant į atsakingas pareigas asmenį, kurio reputacija viešai abejojama, būtų pažeistas Valstybės tarnybos įstatymo numatytas reikalavimas valstybės tarnautojui būti nepriekaištingos reputacijos. Todėl sprendimas Ramūną Krugelį skirti Metelių regioninio parko direktoriumi turėtų būti priimtas tik tada, kai bus baigtas ikiteisminis tyrimas ar teisminis bylos nagrinėjimas ir jeigu bus paneigtos abejonės jo reputacija.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2008 12 02

 

Kaip bausti pažeidėjus, sprendžia tik patys pareigūnai

 

Lapkričio 30 d. per vieną iš televizijos komentarų laidų buvo pareikšta nuomonė, kad aplinkosaugos pareigūnams, kurie spalio 28 d. Strošiūnų miške (Kaišiadorių r.) nustatė medžioklės pažeidimų, buvo daroma įtaka, kad jie sušvelnintų sprendimus.
Tokie teiginiai, kaip sakė Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos (VAAI) viršininkas Raimondas Sakalauskas, yra visiškai nepagrįsti. Šios inspekcijos Gyvūnijos naudojimo kontrolės skyriaus Medžioklės ir gyvūnų naudojimo kontrolės poskyrio pareigūnai per spalio 28 d. surengtą reidą Kaišiadorių r. miškuose tikrino, kaip laikomasi medžioklės taisyklių ir kitų gyvūnijos naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Apie 19 val. Strošiūnų miške jie patikrino automobiliu vykusius medžiotojus ir nustatė pažeidimų. Išsiaiškinta, kad medžioklės vadovas Z. L. netinkamai vykdė savo pareigas, kad medžiotojas R. Š. vežėsi neįdėtą į dėklą užtaisytą šautuvą ir elektroninį naktinio matymo taikiklį, kad medžiotojas A. O. sumedžiojo pilkąjį kiškį, nors jų medžioklės sezonas dar nebuvo prasidėjęs. Pareigūnai šiems asmenims surašė administracinio teisės pažeidimo protokolus.
Medžiotojui Z. L. buvo skirta 200 litų administracinė bauda, medžiotojui A. O. – 750 litų administracinė bauda ir pasiūlyta atlyginti gamtai padarytą 116 Lt žalą, iš medžiotojo R. Š. keturiems mėnesiams atimta teisė medžioti ir konfiskuotas elektroninis optinis taikiklis. Šie pažeidėjai per nustatytą laiką sumokėjo jiems skirtas baudas ir atlygino gamtai padarytą žalą.
Tačiau aplinkosaugininkams, pasak VAAI viršininko Raimondo Sakalausko, kelia susirūpinimą, kad vis dažniau nustatoma atvejų, kai medžiojama naudojant naktinio matymo taikiklius, nors tai griežtai draudžia Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės. Naudoti šiuos prietaisus civilinėje apyvartoje draudžia ir Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas. Aplinkos ministerija kreipėsi į atitinkamas institucijas ir paprašė sugriežtinti tokių prietaisų įvežimo į šalį kontrolę bei civilinę apyvartą.

AM Visuomenės informavimo skyrius
2008 12 01

 

Atidarytas aštuntas modernus regioninis sąvartynas


Lapkričio 28 d. Leikiškėse (Tauragės r.) atidarytas naujasis Tauragės regiono komunalinių atliekų sąvartynas. Tai jau aštuntas visus europinius reikalavimus atitinkantis sąvartynas šalyje. Modernūs regioniniai sąvartynai, pasak Aplinkos ministerijos sekretoriaus Inesio Kiškio, – sudėtinė Lietuvoje kuriamos šiuolaikinės atliekų tvarkymo sistemos dalis. Jų bus vienuolika.
Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemai sukurti skirta 22,9 mln. litų. Didžiąją dalį šios sumos – 70 proc. – sudaro Europos Sąjungos Sanglaudos fondo parama, 20 proc. – valstybės biudžeto ir 10 proc. – UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro“ lėšos. Tauragės regioninį sąvartyną projektavo bendrovė „Krašto projektai ir partneriai“, o įrengė UAB „Hidrostatyba“.
Į naująjį sąvartyną bus vežamos komunalinės atliekos iš viso Tauragės regiono, o visi šiame regione esantys seni aplinkosauginių, higienos ir sanitarijos reikalavimų neatitinkantys sąvartynai bus uždaryti. Artimiausiu metu numatyta pradėti Tauragės senojo (Ližių) sąvartyno uždarymo darbus.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2008 11 28

 

Per sezoną – trisdešimt vilkų


Gruodžio 1 d. prasidėjo naujas, 2008 – 2009 metų vilkų medžioklės sezonas. Per šį sezoną, kaip nustatė Aplinkos ministerija, bus leista sumedžioti 30 vilkų. Medžioklės plotų naudotojai, sumedžioję vilką, turi ne vėliau kaip per 48 valandas apie tai raštu pranešti atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (miesto) agentūrai, Kai bus sumedžiota 30 vilkų, jų medžioklės sezonas bus nutrauktas. 

“Šiais metais Lietuvoje suskaičiuoti 273 vilkai. Nemažai jų atklysta iš Latvijos, kur vilkų labai gausu, - sakė Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas Selemonas Paltanavičius. - Kasmet Lietuvoje šie žvėrys padaro nemažai žalos naminiams gyvuliams, ypač avims. Taikomos gyvulių apsaugos nuo vilkų prevencinės priemonės ne visada veiksmingos. Todėl vilkų populiacija reguliuojama.”

Pastaraisiais metais vilkų medžioklės sezonas prasideda tik gruodžio 1 d. ir trunka iki balandžio 1d. arba baigiamas anksčiau, jeigu nustatytasis vilkų sumedžiojimo limitas yra išnaudojamas. Vienam medžioklės sezonui toks limitas pirmą kartą buvo nustatytas 2005 metais. Tris sezonus buvo leista sumedžioti po 20 vilkų. 

Šiemet Vilniaus universiteto Ekologijos instituto ir Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto mokslininkai rekomendavo leisti sumedžioti ne mažiau kaip 40 vilkų. Jie rėmėsi tyrimų duomenimis, liudijančiais apie augančią vilkų populiaciją ir tuo, kad šių žvėrių prieaugis didesnis nei vykdyto reguliavimo apimtys. Taip pat vilkai padaro daug žalos ne tik naminiams, o ir laukiniams gyvūnams. 

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2008 11 28

 

Nemokami seminarai aplinkosauginių mokesčių mokėtojams

 

Aplinkos ministerija ir viešoji įmonė „Problemų sprendimo centras“ kviečia įmonių buhalterius ir aplinkos apsaugos specialistus į nemokamus seminarus: „Apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės apskaita. Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekomis apskaičiavimas ir deklaravimas“.

„Mes norime priminti mokesčių mokėtojams, kaip reikia apskaičiuoti, kokia tvarka sumokėti ir deklaruoti aplinkosauginius mokesčius, - sakė Aplinkos ministerijos Aplinkos strategijos Ekonomikos skyriaus vedėja Živilė Liberienė. – Paaiškinsime, kaip tvarkyti apmokestinamųjų gaminių ir apmokestinamos pakuotės apskaitą. Informuosime apie naujausius mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pakeitimus.“

Paskaitas skaitys lektorė auditorė Rima Usevičienė. 

Seminarai numatyti Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Utenoje, Tauragėje ir Telšiuose. Jie vyks iki metų pabaigos ir kitų metų sausio mėnesį. Konkreti seminarų vieta ir laikas skelbiami Aplinkos ministerijos interneto svetainės www.am. lt  skyrelyje „Aplinkosauginiai mokesčiai“.

Registruotis į seminarus galima tel. : (8 5) 216 3818, (8 603) 38430, (8 618 0 77378, el. paštu: psc@pscentras.lt, interneto svetainėje www.pscentras.lt arba atvykus į seminarą.     

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2008 11 25

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"