Paieška Kėkštams puotaujant...

Kėkštams puotaujant...

Romualdas ŠIMKŪNAS

 

Augdamas Aukštaitijos nacionalinio parko Vyžių kaimo pamiškėje, šešetą dešimtmečių ten lankydamasis, stebėjau ir stebiu paukščių gyvenimą. Jų, kaip ir žmonių, skaičius, gyvenimo būdas keitėsi.

Prieš pusę amžiaus pavasariai skambėdavo nuo pempių, šaukiančių „Gyvi, gyvi“... Šeimaties, Daunorių, Vyžių, Strazdų kaimų paraisčių pievokšniuose šie guvūs paukščiai išperėdavo gausias vadas, kurios skrajojo debesėliais. Deja, dabar šių sparnuočių ten nepamatysi.

Prieš dešimtį metų dingo ir impozantiškosios žalvarnės. Joms kėlėme inkilus, stebėjomės šių paukščių įžūlumu užkariaujant svetimus uoksinius lizdus. Tupėdamos ant elektros laidų, guviai skraidydamos, jos puošė aplinką. Kažin, ar Lietuvoje esama dar šių paukščių?..

Pastaraisiais metais ypač pagausėjo kėkštų. Pavieniui suskridę, susirinkę prie ąžuolų, augančių palei sodybas, kėkštai nukapojo giles, kurios plaštakos storumo klodu nuklojo plotus po medžių laja. Kėkštams daug gilių nereikia – čiumpa po vieną-dvi ir skrenda į mišką. Kai gilės pasibaigė, tie paukščiai ėmė obuoliauti. Nusiskinti nuo plonųjų šakelių užsilikusius obuolius įmanoma tik su kokiais guminiais batais perbridus „obuolienę“ – vynu kvepiančią putrą...

Sutikta pusseserė pasiūlė nueiti į raistą spanguolių, kurios rugsėjui baigiantis yra pačios skaniausios. Apžiūrėjęs spanguolyną jai ir sakau: pakvietei prie prastoko stalo... Visos uogos skylėtos, likę tik apvalkalėliai...

„Aaaa... Tai šitų nevidonų kėkštų darbas.... Nors pradžioje ir nesuvokiau, ką jie spanguolyne galėtų veikti...“, - pasakojo giminaitė.

Stebina kėkštų bailumas.

Pradarius namų duris, sargybinis tuoj visus įspėja apie galimą pavojų. Vieni su laimikiu, kiti tuščiomis, sukeldami didžiulį skandalą, skrenda miško link. Tuosyk man galvon įsibrovė negera mintis: juk kėkštai maitinasi ne vien augaliniu, o ir gyvūniniu maistu – kitais metais miškuose perintiems paukščiams galgi suvis „ne pyragai“ bus?.. .

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"