Paieška Kaip gelbėjau lauko pelytę


Konkursui "Gamtos pasaka - 2008"

Kaip gelbėjau lauko pelytę

Gintarė GRUŠAITĖ

„Juventos“ mokyklos (Šiauliai) 2c klasės mokinė

 

... Ėjau grybauti. Gėrėjausi gražiu mišku. Bevaikščiodama pamačiau po krūmu sukrautas senas padangas. Gerai, kad buvau ne viena, o su tėveliu. Paprašiau, kad padėtų tas padangas sukrauti į bagažinę ir nuvežtume į mieste esantį priėmimo punktą. Sunkios jos buvo – vos galėjau pakelti. Tėvelis net juokėsi, žiūrėdamas, kaip aš darbuojuosi. Žmonės, netoli grybavę ir viską matę, tik šaipėsi iš mūsų. Aš žinau, kad paliktos miške padangos terš girią. Praeis daug metų, kol jos sudūlės. Čia riogsodamos jos gali pridaryti daug žalos. Maža pelytė, pasiklydusi nuo mamytės, įlįs į pragraužtą skylutę ir neras kaip išeiti. Ji žus. Taip gali žūti ir kiškelis, pagraužęs padangų gumos, ir voveraitė. Prie padangų mėtėsi ir daug plastikinių maišelių, kuriuos taip pat surinkau. Viename iš jų cypsėjo mažutė pelytė. Ji susipainiojo ir negalėjo išlįsti. Aš ją išgelbėjau!

*  *  *

Vakarė BALTUTYTĖ

„Juventos“ mokyklos (Šiauliai) 2c klasės mokinė

 

Kartą su tėveliais važiavau grybauti. Mačiau, kaip keliu ėjo jaunuoliai su maišais, kuriuose nešėsi šiukšles. Maišus iškratė miške ir nuėjo savo keliais.

Kol aš su mama ir sese grybavau, tėvelis sėdėjo ant upelio kranto ir žvejojo. Kaip tik netoli tos vietos jaunuoliai ir išpylė šiukšles. Mes iš po tos krūvos išgirdome keistą cypsėjimą. Pribėgau su sese arčiau. Šiukšlių krūvoje susipainiojusi ir išsigandusi cypsėjo maža pelytė, įstrigusi plastmasinio butelio liekanoje. Mudvi su sese ją išgelbėjome. Tarp šiukšlių radome ir visiškai naują kėdutę. Mes ją nunešėme tėveliui žvejui. Jam buvo patogu sėdėti.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"