Paieška Dujų gavybos planai Lietuvoje

Dujų gavybos planai Lietuvoje

Jonas SATKŪNAS

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas

 

2008 m. lapkričio 19 d. Lietuvos geologijos tarnyboje ir Aplinkos ministerijoje (priims viceministras R. Paliukas) darbo vizito lankysis JAV dujų gavybos kampanijos EurEnergy atstovai. Vizito tikslas – aptarti dujų gavybos Lietuvoje iš molingų sluoksnių galimybes.

Molingų formacijų dujos (shale gas) – tai netradicinės gamtinės biogeninės kilmės metano dujos. Skirtingai nuo įprastinių gamtinių dujų, šios dujos yra susikaupusios ne atskirose „gaudyklėse“ (telkiniuose) bet molingose uolienose – skalūnuose, argilituose. Kadangi argilitai pasižymi ypatingai mažu skvarbumu, dujos išgaunamos dirbtinai sutrupinant molingas uolienas specialiuose gręžiniuose. Dujų gavybai dažniausiai naudojami horizontalūs gręžiniai, dėl savo konstrukcijos pasižymintys mažesniais įrengimo kaštais.

JAV šios dujos jau senai išgaunamos iš natūralių plyšiuotų uolienų, tačiau pramoninė jų gavyba nebuvo rentabili. Pastaraisiais metais išaugusios energijos kainos ir sparčiai besivystančios modernios technologijos sąlygojo tai, kad molingų formacijų dujų pramoninė gavyba tampa pelninga. JAV 2006 metais metinė molingų formacijų dujų gavyba siekė 31  109 m3 per metus iš ~ 4 000 gręžinių; iš vieno gręžinio išgaunama ~28  106 m3 per dieną. Šių dujų ištekliai yra labai dideli – 14–28  109 m3. Molio formacijų dujos jau sudaro 43 proc. visų išgaunamų gamtinių dujų JAV.

Baltijos regione bei Lietuvoje dujų gavybos požiūriu itin perspektyvios apatinio paleozojaus molingos silūro uolienos – graptolitiniai silūro argilitai. Lietuvos teritorija yra viena iš perspektyvesnių molingų graptolitinių argilitų plitimo arealų, todėl Lietuvos geologijos tarnyboje sukaupti naftos geologijos duomenys yra labai vertingi. Preliminariais EurEnergy atstovų apskaičiavimais Lietuvos molingų formacijų dujų potencialas galėtų siekti ~207 mln m3 . Taigi, net esant 10–20%, išgavimo koeficientui, tikėtini ženklūs šių dujų ištekliai.

Lenkijoje šioje srityje aktyviai veikia 2 naftos kompanijos – 3Legs/Lane Energy ir EurEnergy, kurios 2007–2008 m. įsigijo angliavandenilių paieškos, žvalgybos ir gavybos leidimus keliolikai plotų Lenkijoje.

Europos sąjungos šalys inicijavo projektą Molingų formacijų dujos Europoje (Gas shale in Europe – GASH)“, į kurį Lietuvos geologijos tarnyba įsijungė 2007 metais.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"