Paieška Apie energiją mąstyk kitaip

Apie energiją mąstyk kitaip

Dr. Regina ERLICKYTĖ-MARČIUKAITIENĖ

Lietuvos energetikos instituto Atsinaujinančių energijos šaltinių laboratorijos mokslo darbuotoja, projekto koordinatorė

 

Didelę dalį šiuolaikinių aplinkos problemų sąlygoja žmogus, vedamas savo veiksmų pasekmių nenumatymo, nežinojimo (dėl pasyvaus domėjimosi mokslu). Pagal šį kriterijų Lietuva yra vienoje iš paskutiniųjų vietų tarp ES šalių. Europos Komisijos užsakymu 27 ES šalyse atliktas gyventojų nuomonės tyrimas parodė, jog lietuviai taip pat yra vieni mažiausiai besidominčių aplinkosaugos problemomis Europoje. Vadovaujantis Lietuvoje tyrimą atlikusios „TNS Gallup“ apklausos duomenimis, tik 55 proc. lietuvių pripažįsta, kad aplinkosaugos problemos jiems yra svarbios. Tuo tarpu ši problematika aktuali net 94 proc. Kipro gyventojų, 89 proc. švedų ir 88 proc. graikų. Ne kiekvienas žino, jog net ir nežymiai pakeisdamas savo kasdieninį elgesį, gali suvaidinti svarbų vaidmenį kovoje su viena iš aktualiausių ekologinių problemų – klimato kaita. Todėl labai svarbus nuolatinis visuomenės informavimas ir švietimas, nes mokslas sparčiai žengia į priekį, vystosi technologijos, informacija nuolat kinta.

Svarbu aplinkosaugines idėjas diegti dar mokykloje, pradedant nuo jauniausios kartos, dar neapsisprendusio ir konkrečios mokslinės pasaulėžiūros nesusidariusio žmogaus – vaiko. Paskutiniais metais itin sparčiai plintant informacinėms technologijoms, moksleiviai vis labiau atitrūksta nuo gamtos, mažėja domėjimasis gamta, noras ją pažinti, tuo pačiu mažėja ir domėjimasis gamtos mokslais. Techninio ir tiksliųjų mokslų profilio specialybes pasirenka vis silpniau pasirengę ir mažesnį žinių bagažą turintys moksleiviai. Mokslinę veiklą daugelis moksleivių suvokia kaip nuobodžią, sudėtingą ir priverstinę. Tai formuoja neigiamą požiūrį į mokymąsi. Tuo pačiu prastėja ir aukštojo mokslo kokybė. Norint pasiekti gerų rezultatų, dabartiniai mokykloje taikomi mokymo metodai tampa neefektyvūs. Tradicinius pasyvius ugdymo metodus būtina keisti aktyviais, savarankiškumą, aktyvumą, atsakomybę ir domėjimąsi ugdančiais metodais.

Didelę įtaką ugdymo procese turi mokytojo vaidmuo ir gebėjimas sudominti moksleivį. Tačiau sparčiai vystantis mokslui ir technologijoms, daugelis mokytojų atitrūksta nuo būtino šių dienų informacinio lygmens. Jiems būtina nuolat atnaujinti žinias, išmokti naujų patrauklesnių mokymo metodų. Kvalifikuoti specialistai, turintys žinių apie pačias naujausias mokslo technologijas ir pasiekimus, sutelkti aukštojo mokslo institucijose. Tačiau pedagogai neturi galimybių tiesiogiai bendrauti su mokslininkais, sužinoti apie jų darbus, mokslo pasiekimus.

Lietuvos energetikos instituto Atsinaujinančių energijos šaltinių laboratorija, suvokdama ypatingą mokslo populiarinimo svarbą ir aktualumą, skatinant jaunimą siekti išsilavinimo, siekiant stiprinti visuomenės žinių lygį ir mokymosi visą gyvenimą nuostatas, įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos remiamą mokslo ir technologijų populiarinimo projektą „Apie energiją mąstyk kitaip“. Projekto tikslas – skatinti moksleivius ir plačiąją visuomenę domėtis mokslu, tame tarpe ir gamtos mokslais, moksline veikla, organizuojant įvairius mokslo populiarinimo renginius.

Vienas iš tokių renginių buvo suorganizuotas 2008 m. spalio mėn. 30 d. Tai - pažintinė ekskursija į biomasės kuro ruošimo ir naudojimo objektus. Ekskursijos dalyviai lankėsi UAB „Dovainonių paukštynas“ energetinių augalų plantacijoje, kurioje auginamus gluosnius artimoje ateityje bendrovė naudos šildymui savo reikmėms. Lietuvoje yra pusė milijono hektarų apleistų žemių, kuriose galima auginti energetinius augalus, pavyzdžiui, gluosninius žilvičius, kurie užauga 8 kartus greičiau nei įprastiniai medžiai ir pirmą derlių duoda jau po 3-4 metų. Tai yra alternatyva importuojamiems energijos šaltiniams.

Ekskursijos metu taip pat lankytasi nuo 2003 m. Grigiškėse veikiančioje ir medienos granules gaminančioje UAB „Baltwood“. Medienos granulių gamybai įmonė naudoja tik ekologiškai švarias medžio pjuvenas, kurios kartu su drožlėmis ir skiedromis sumalamos, išdžiovinamos ir suformuojamos į  8 mm diametro cilindrinius gabaliukus. Gaminant granules nenaudojami jokie cheminiai priedai ar klijai. Įmonės pajėgumas leidžia pagaminti iki 10000 tonų granulių per metus.

Biomasės naudojimo objektu ekskursijai pasirinkta UAB „Vilniaus energija“ antroji elektrinė, kurioje nuo 2006 m. pradėjo veikti rekonstruotas ir biokurą vietoj gamtinių dujų ir mazuto pritaikytas kūrenti garo katilas, įrengti nauji kuro priėmimo, paruošimo ir tiekimo įrenginiai. Įkurtos naujos sistemos privalumai: vietinio kuro (medienos, durpių, šiaudų) naudojimas (alternatyva iškastiniam kurui); „žalios“ elektros ir šiluminės energijos generavimas; CO2 emisijos mažinimas.

2008 m. rugsėjo-lapkričio mėn. vyksta Lietuvos mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų konkursai. Mokinių konkurso užduotis – kompiuterinės dvimatės (2D) arba trimatės (3D) animacijos ir grafikos kūrybiniai darbai, integruojantys gausius mokinių informacinių technologijų įgūdžius su žiniomis ir naujomis idėjomis apie atsinaujinančią energetiką ir efektyvų energijos vartojimą. Savo darbus konkursui pateikė apie 150 mokinių iš Lietuvos ugdymo įstaigų. Darbų įvairovė didelė: nuo kompiuterinio piešinio iki sumontuoto filmo. Darbuose atsispindi, kaip kiekvienas žmogus gali prisidėti prie energijos vartojimo mažinimo, kaip įsivaizduojamas efektyvus energijos vartojimas, kodėl atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas yra svarbus ir kaip tai gali prisidėti prie klimato šiltėjimo mažinimo. Lapkričio mėnesio pabaigoje konkurso darbų vertinimo komisija išrinks originaliausius, kūrybiškiausius, labiausiai temą atspindinčius darbus ir paskelbs šių darbų autorius laimėtojus.

Lietuvos mokytojų kūrybinių darbų konkurso tikslas – sukurti patrauklias edukacines priemones, atskleidžiančias naujų idėjų temos pristatymui pamokose ir turinčias liekamąją vertę. Konkurso užduotis – plakatai, integruojantys idėjas apie atsinaujinančią bei efektyvią energetiką ir dailės įgūdžius. Konkursui darbai priimami iki 2008 m. gruodžio mėn. 1 d. Konkurso nuostatai patalpinti Lietuvos energetikos instituto svetainėje http://www.lei.lt

Įgyvendinant projektą „Apie energiją mąstyk kitaip“, artimiausiu metu planuojama surengti edukacinę viktoriną „Ką žinai apie energiją?“, padėsiančią plėsti jaunimo žinias apie energiją kasdieninėje veikloje, efektyvų energijos vartojimą ir atsinaujinančią energetiką, sudominti moksleivius moksline veikla; seminarus mokytojams, moksleiviams, studentams ir kitiems suinteresuotiems asmenims, supažindinant su viena iš didžiausių aplinkosauginių problemų – klimato kaita, dabartine atsinaujinančios energetikos situacija Lietuvoje ir pasaulyje, naujausiais pasiekimais šioje srityje, jų svarba ir reikšme aplinkos kokybės gerinimui ir išsaugojimui.

Visą informaciją apie mokslo ir technologijų populiarinimo projektą „Apie energiją mąstyk kitaip“ galima rasti internete adresu http://www.lei.lt/_img/_up/File/atvir/erlic/index.htm arba http://www.lei.lt → Mokslo padaliniai → Atsinaujinančių energijos šaltinių laboratorija → Mokslo ir technologijų populiarinimo projektas „Apie energiją mąstyk kitaip“.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"