Paieška Gražioj aplinkoj ir sieloje šviesiau

Gražioj aplinkoj ir sieloje šviesiau

Vytautas LEŠČINSKAS

 

2008 m. lapkričio 14 d. įvyko Lietuvai pagražinti draugijos Pakruojo rajono skyriaus, vadovaujamo Janinos Dirbanauskienės, kartu su rajono savivaldybės administracija surengtas ekologinio švietimo veiklos aptarimas. Jame dalyvavo Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas Juozas Dingelis, rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Juozas Pupinis, ekologė Kazimiera Klabienė, Švietimo skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Armonienė, „Žiemgalos“ draugijos prezidentas Alfredas Šimkus, taip pat Pakruojo miškų uėdijos, seniūnijų, mokyklų, kitų įstaigų atstovai. Beje, dauguma susirinkusiųjų – LPD nariai.

Pasitarimo dalyvių nuotaiką kėlė renginio pradžioje ir pabaigoje koncertavęs pakruojiškių saviveiklininkų kolektyvas, vokalinis ansamblis „Vėtrungė“.

 

Sodybų puošimas – tai menas

 

Pasak J.Dirbanauskienės, šiais metais Lietuvai pagražinti draugijos Pakruojo skyrius dirbo tikrai aktyviai ir geranoriškai. Tad nuveikta nemaža. O projektas „Žlugusi gamta“, prasidėjęs nuo kovo mėnesio, vyksta iki šiol.

„Šio projekto aptarimas buvo kovo mėnesį, švenčiant Žemės dieną, paskui sodinome Lietuvos tūkstantmečio ąžuolyną. Įdomus buvo aplinkosaugos dienos renginys, per kurį pažymėjome mūsų pasodinto santarvės medžio dešimtmetį, o šiandien susirinkome  aptarti, ką nuveikėme per šiuos metus“, - priminė Lietuvai pagražinti draugijos Pakruojo skyriaus pirmininkė.

Draugijos valdybos pirmininkas J. Dingelis pasidžiaugė išgražinta Pakruojo rajone esančia Žvirblonių gyvenamaja vietove, pareiškė nuomonę, kad apskritai sodybų puošimas yra menas, kurį reikia plačiai skleisti po Lietuvą.

„Rengiame 6-8 gerosios patirties sklaidos seminarus per mėnesį. Seminarų dalyviai siekia skleisti savo patirtį, patraukti dar daugiau žmonių dirbti tą darbą. Štai Kupiškyje sutvarkytos Kupės upės pakrantės ir parkas. Gerai pavyko suorganizuoti tautos vienijimo sąšauką. Kitais metais bus jau ketvirtas toks renginys – tai gal jau įaugs į žmonių sąmonę, paskatins tą renginį geriau organizuoti. Tereikia užkopti ant piliakalnių, apsižvalgyti ir tarsi atsiskleidžia visa mūsų praeitis, tautos kultūros istorija. Lietuva kūrėsi kaip genčių sąjunga, statydami pilis tapome tauta, taigi ir į mūsų renginius kviečiame visus, o ypač jaunimą, nes ir dabar turime vienytis, saugoti savo kultūros paveldą, Lietuvos gamtos grožį. Lankykime piliakalnius su vaikais. Juos stebina tas aplinkos rožis, kuris atsiskleidžia nuo esančių palei Nemuną piliakalnių. Tai padeda ugdyti Tėvynės meilę, nes vaikai pamato, kad Lietuva – nuostabi šalis. Mūsų skyriams padedant reikia rengti mokinių ekskursijas, bendradarbiauti su savivaldybėmis, su Švietimo ir mokslo ministerija, kad padėtų vaikams pamatyti svarbiausias Lietuvos istorines vietas. Ir tas vietas turime saugoti. Štai Kaune planuojama sutvarkyti Vienybės ir Karo muziejaus aikštes. Bet jauniems architektams atrodo nelabai svarbu, kad ten yra tikra tautos šventovė su iškiliais ąžuolais, kurie gali būti sunaikinti, nes norima įrengti požeminę automobilių aikštelę. Taigi turime neleisti nukirsti tų ąžuolų. Architektams reikia ieškoti būdų tvarkyti šią vietą taip, kad nenukentėtų svarbius mūsų istorijos įvykius primenantys gamtos ir kultūros paminklai“, - sakė J. Dingelis.

 

Įteikti padėkos raštai  

 

Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas įteikė padėkos raštą savivaldybės Švietimo skyriaus vyresniajai specialistei Danutei Armonienei, kitiems asmenims, labiausiai besirūpinantiems ekologiniu švietimu, bendruomenių veikla, pasveikino „Žiemgalos“ draugiją jos dvidešimtmečio proga.

Padėkos raštus mokytojams, kitiems ekologinio švietimo darbą dirbantiems žmonėms teikė ir rajono savivaldybė, Lietuvai pagražinti draugijos Pakruojo rajono skyrius, kitos organizacijos.   

Jie buvo skirti Pašvitinio pagrindinės mokyklos darbuotojai Laimutei Černiauskienei, Klovainių vaikų darželio direktorei Stasei Kelerienei, Šukionių Jono Noreikos pagrindinės mokyklos mokytojoms Jolantai Garšvienei, Zitai Tallat Kelpšaitei, Editai Daknienei, kitų rajono mokyklų pedagogams, taip pat Sigutėnų kaimo bendruomenės pirmininkei Pranutei Kvedarienei.

 

Remiami moksleivių aplinkosauginiai projektai

 

Renginyje dalyvavusi rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus ekologė K. Klabienė padarė pranešimą ekologinio švietimo ir savivaldybės bendradarbiavimo su Lietuvai pagražinti draugija tema.

„Mūsų ekologinio švietimo darbas ir Lietuvai pagražinti draugijos veikla eina išvien. Bendradarbiaujame ir su Pakruojo miškų urėdijos miškininkais, kurie padeda moksleiviams, jaunimui susipažinti su mūsų girių vertybėmis. Turime ir puikių ąžuolų, augančių miško kertinėse buveinėse, ir retų augalų, pavyzdžiui, net dvi kerpių rūšis, kurias reikėtų įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą. Rajone rengiami aplinkosauginiai konkursai, leidžiami specialūs leidiniai, vyksta įvairios akcijos, iškilmingai minima Pasaulinė Žemės diena ir kitos su gamtosauga bei ekologija susijusios šventės. Esu dėkinga rajono vaikų darželių pedagogėms už pastangas mažųjų galvelėse skiepyti meilę ir pagarbą gamtai, savo kraštui. Visada malonu bendradarbiauti su „Vyturėlio“, „Saulutės“ mažaisiais. Vaikai aktyviai dalyvauja Pasaulinės Žemės dienos, Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos minėjimuose, dienos be savo automobilio renginyje. Graži tradicija tapo kasmet rengiamas rajono gražiausių sodybų konkursas. Šis konkursas  - irgi tam tikras ekologinis auklėjimas, nes žmonės, žvelgdami į kitų gražiai sutvarkytas sodybas, patys mokosi puošti savo gyvenamąją aplinką. Šio judėjimo už gražias sodybas pradininkai buvo Žvirblonių gyvenvietės, kuri puošiama, puoselėjama jau ne vienerius metus, žmonės. Jos gyventojų pavyzdys paskatino kitų sodybų šeimininkus gražinti savo aplinką. Ir matome, kad rajone tokių sodybų, gyvenviečių labai daugėja. Seniūnams jau sunku išrinkti ir pristatyti rajono gražiausių sodybų konkursui geriausias, nes jų gausu. Norėčiau padėkoti savivaldybės administracijai, kad remia tą konkursą.

Gaila, nemačiau nė vieno teisės akto, įpareigojančio gamintojus dėti gaminius į pakuotes, pagamintas iš greit suyrančių medžiagų. Todėl dabar baigiame uždusti tarp visokių plastikinių maišelių, plėvelių ir butelių. O parduotuvėje tie plastikinėje taroje esantys gaminiai dar pirkėjui dedami į plastikinius maišelius. Taigi nesuyrančių atliekų vis daugėja“ - kalbėjo K. Klabienė.

Pranešėjos nuomone, dabar kaip niekada svarbu būti kuo arčiau gamtos, lankyti botanikos sodus, įvairius gamtos muziejus, rezervatus, kad ne vien iš vadovėlių, televizorių ekranų vaikai sužinotų apie juos supantį pasaulį, jo ekologines problemas. Juk vaikystėje skiepytas pagarbos gamtai jausmas yra patikimas ir ilgalaikis. Jis tarsi įaugęs į žmogaus sielą, į sudavasintą gamtos sampratą.

Iš rajono aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos kasmet remiami mokyklų aplinkosaugos projektai. Labai įdomūs būna Triškonių mokyklos projektai. Ši mokykla buvo ekologinio švietimo ir visų gamtosauginių projektų pradininkė. Po keletą labai įdomių projektų kasmet teikia Šukionių mokykla – šiais ir praėjusiais metais pateikė po tris. Tik dėl riboto lėšų kiekio ne visus tuos projektus savivaldybė galėjo paremti, nes ir kitoms mokykloms reikia padėti. Bet šiais metais buvo du jos mokinių labai pavykę projektėliai paremti. Įdomių projektų pateikia Lygumų, Medikonių, Žeimelio, Stačiūnų mokyklų mokiniai.

 

Rengiamos žaliosios pamokos

 

„Kadangi 2008-2009 metai Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sprendimu paskelbti Žemės planetos metais, Švietimo ir mokslo ministerija kvietė 2008 m. rugsėjo 22 d. visas šalies mokyklas per geografijos, biologijos, chemijos pamokas rengti Žemės planetos pamokas, - pasakojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Armonienė. – Šios pamokos kai kuriose rajono mokyklose jau vyko. Tai ekskursijos, iškylos į gamtą, muziejus. Baigiantis mokslo metams ketinama surengti Žaliąją pamoką, per kurią bus apibendrinti Žemės planetos metais nuveikti darbai“.

Ugdymo įstaigos rašo projektus gamtosaugos, ekologijos temomis. 2008 m. projektus, daugiausia tęstinius, parengė Žeimelio vidurinė, Degesių pagrindinė, Šukionių Jono Noreikos pagrindinė, Stačiūnų, Triškonių pagrindinės mokyklos Medikonių filialas.

Nuo Pasaulinės Žemės dienos (kovo 20 d.) iki balandžio pabaigos ugdymo įstaigose – mokyklose, darželiuose – vyksta akcijos, renginiai, skirti Žemės dienai. Tvarkoma aplinka, renkamos šiukšlės, keliami inkilai, sodinami medeliai. Minima Žemės diena.

„Versmės“ pradinės, „Žemynos“ pagrindinės mokyklos mokiniai tvarkė savo teritorijas, Kruojos upės pakrantes. Balsių pagrindinėje mokykloje taip pat buvo tvarkoma aplinka, keliami inkilėliai. Guostagalio pagrindinėje tvarkyta aplinka, sodinti medeliai. Klovainių pagrindinėje sodinti medeliai, Pašvitinio pagrindinėje mokiniai rašė rašinius. Vyko daug įvairių renginių.

Tarptautinėje Gamtosaugos mokyklų programoje nuo 2005 m. dalyvauja Triškonių pagrindinė mokykla, kuri pelnė net keturias žaliąsias vėliavas. Mokykla turi ekomokyklos statusą. 2008 m. Gamtosaugos mokyklų programą įgyvendino 82 Lietuvos mokyklos iš 42 savivaldybių. Iš jų tarptautiniu Žaliosios vėliavos apdovanojimu apdovanotos 54 mokyklos, taip pat ir Triškonių pagrindinė mokykla.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"