Paieška Sostinėje apdovanoti ekologinio konkurso laimėtojai

Švarus kiemas, sveiki vaikai...

Sostinėje apdovanoti ekologinio konkurso laimėtojai

Vytautas LEŠČINSKAS

 

2008 m. gruodžio 17 d. sostinės Mokytojų namuose vyko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus rengiamų mokyklų ir vaikų lopšelių bei darželių aplinkosauginių projektų ataskaitinė konferencija. Šioje konferencijoje buvo pristatomi konkurso „Švarus kiemas, sveiki vaikai – ekologiška Lietuvos ateitis“ prizines vietas laimėję projektai.

Žinoma, konkurso laimėtojams buvo proga ne tik pristatyti savo projektus, bet ir pasidalyti ekologinės veiklos mokyklose bei ikimokyklinėse vaikų įstaigose sukaupta patirtimi. Be to, susirinkusiuosius žavėjo  ir vaikų surengti spektakliukai, suprantama, taip pat aplinkosauginėmis temomis. Štai lopšelio darželio „Eglutė“ priešmokyklinės grupės vaikai parengė inscenizacijas, pavadintas „Užkūrei tu žolę“ ir „Kaip Žiurkius Pilėnas mokė savo vaikus atliekas rūšiuoti“.

Dalyvius sveikino šios konferencijos autorė – Vilniaus savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Violeta IVINSKIENĖ. Jiems buvo įteikti prizai, dovanėlės.

 

Dalyvių galėtų būti dar daugiau

 

Pirmąją vietą laimėjo Vilniaus miesto vaikų lopšelis darželis „Pelėda“, antrąją – lopšelis darželis „Viltenė“, trečiąją – lopšelis darželis „Vėrinėlis“. Ketvirtoji vieta atiteko Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijai, penktoji – „Laisvės“ gimnazijai. Neliko be apdovanojimų ir šeštos-dešimtos vietų laimėtojai.

Konferencijos organizatorė, UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ atstovė Sonata Sliekaitė informavo, kad šis renginys – tai neseniai, lapkričio mėnesį, paskelbto konkurso baigiamasis etapas.

„Šis renginys yra viso švietimo, susijusio su aplinkosauga ir ekologija, dalis. Savaitės trukmės konkurse dalyvavo trylika ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų. Išsiuntinėjome kvietimus, žinoma, daug didesniam skaičiui įstaigų. Buvo atrinkti dešimt geriausių – trys prizinės vietos, dvi skatinamosios, o kitiems penkiems skirtos dovanėlės. Šio projekto pristatymu norėjome supažindinti visus darželius, kurie ir nedalyvavo, bet girdėjo, kokie tai buvo projektai, taip pat siekėme, kad kitais metais sužadintų domėjimąsi šia veikla, o naujame konkurse atsirastų daugiau tų projektų. Štai ir šios konferencijos autorė Violeta Ivinskienė sakė, kad tai vienas iš dalyvių skaičiumi didžiausių šio pobūdžio konkursų. Bet mes norime, kad kitąkart jų būtų dar daugiau, sakysim, dvidešimt vaikų darželių ir daugiau negu dalyvavo dabar, mokyklų. Šie konkursai yra ypač svarbūs tuo, jog darželių auklėtojos pasistengia labiau sudominti aplinkosaugos, ekologijos problemomis vaikus. Be to, prieš kelias savaites surengėme mokymus. Pradžioje mokytojams apie ekologiją, o kitą savaitę – trijų dienų mokymus lopšelių darželių auklėtojoms. Domėjimasis buvo labai didelis, susirinko apie 70 aukėtojų ir štai šiandien jos pasakojo, ką sugalvojo, kaip gerinti aplinkosauginį švietimą vaikams, kaip juos įtraukti į šią veiklą, kas yra labai svarbu“.

 

Iš pradžių rūpėjo tik verslas

 

Kaip sakė Sonata Sliekaitė, UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ buvo įkurta prieš dešimt metų kaip verslo plėtros organizacija. Bet kai pradėta bendradarbiauti su mokyklomis, su vaikų ikimokyklinėmis įstaigomis, kilo sumanymas organizuoti eismo saugumo švietimo renginius. Pirmieji švietėjiški renginiai buvo suorganizuoti pirmokėliams – atvažiuodavo automobilis, atsiveždavo visų eismo saugumo taisyklių ženklus, atšvaitus ir kitą atributiką. Vėliau susidomėta ir atliekų tvarkymu.

„Dabar bendradarbiaujame su Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centru. Važinėjame, bendraujame su žmonėmis, juos šviečiame ekologiniu požiūriu. Visas Panevėžio apskrities mokyklas aplankėme. Rengiame viktorinas, sakysim, kas atspės, kiek metų žemėje išsilaiko stiklas, taigi skatiname domėjimąsi ekologija. Bendradarbiaujame su bendruomenėmis, taip pat su Aplinkos ministerija, o dabar jau – su lopšeliais darželiais. Bet mokyklose vyksta ir daugiau visokių konkursų, renginių, tad jos gal kiek išlepintos, jau ne visuose renginiuose nori dalyvauti. Darželiai yra visais atžvilgiais aktyvesni. Galbūt ir todėl, kad auklėtojos turi daugiau laisvės saviraiškai, o mokytojai juk suvaržyti mokymo programų, labiau užsiėmę kitais darbais“, - pasakojo renginio organizatorė.
Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"